2024. június 20., csütörtök
 
Facebook Instagram YouTube TikTok
 
 
 
 

Beiratkozási tudnivalók a 2023. évi pótfelvételi eljárásban felvételt nyert hallgatók számára

Szükséges Tennivalók Elsősöknek

 

Gratulálunk sikeres felvételijéhez és üdvözöljük a Szegedi Tudományegyetem hallgatói körében! A felvételről szóló döntés a 2023/24. tanév I. félévére szól, a hallgatói jogviszonya pedig a beiratkozással jön létre. Ennek megszerzéséhez nyújtanak segítséget a tájékoztató következő oldalain olvasható lépések.


Felhívjuk figyelmét, hogy a tájékoztatóban az információk rövid leírását találhatja, részletes információkért kérjük, hogy látogasson el felvett hallgatóinknak szóló portálunkra: www.u-szeged.hu/felvettek


A beiratkozással, adategyeztetéssel vagy az űrlapok kitöltésével kapcsolatos kérdéseivel, problémáival forduljon a Hallgatói Szolgáltató Iroda ügyfélszolgálati munkatársaihoz, akik munkanapokon 9-15 óráig készséggel segítenek Önnek.

 

Címünk: 6722 Szeged, Ady tér 10. (Tanulmányi és Információs Központ)

Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1212

 

Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 62/ 54-HSZI (54-4794) Fax: 62/ 544-132

Weboldalunk: http://www.hszi.u-szeged.hu/

E-mail címünk: hszi@hszi.u-szeged.hu

 

Tanulmányi ügyekben az illetékes kar tanulmányi osztálya ad segítséget a honlapon megadott elérhetőségeken.

 

A Felvettek honlap tartalmával kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a felvettek@rekt.szte.hu e-mail címre várjuk.

 

 • Neptun, CooSpace, Modulo belépés

 

A felvételi döntést követően, 2023. augusztus 29-én a felvett hallgatóink számára az Oktatási Igazgatóság e-mailben megküldi a Neptun, CooSpace, Modulo (tanulmányi rendszerek) használatához szükséges felhasználói azonosítót és jelszót. A Neptun, CooSpace és Modulo rendszerbe ezek segítségével tud belépni.

Amennyiben szeretné, a kapott jelszót a Neptunban a Saját adatok/Beállítások menüben a Jelszó változtatása almenüben tudja megváltoztatni.

 

Azoknak a hallgatóinknak, akik már rendelkeznek korábbi, a Szegedi Tudományegyetemen létrejött regisztrációval, nem küldünk új felhasználói azonosítót, ők korábbi SZTE-s azonosítójukat és jelszavukat használhatják.

 

Amennyiben nem emlékszik korábbi SZTE-s azonosítójára és jelszavára, kérjük, hogy az alábbi oldalon olvasható útmutató alapján járjon el:

https://oktweb.neptun.u-szeged.hu/neptun/SZTE_Pass.aspx

 

A SZTE-n használt, tanulmányi ügyintézést segítő webes felületen elérhető elektronikus rendszerek:

Elektronikus rendszer

Elérhetősége

Használata a felvételi

időszakban (most):

Neptun©

(Egységes Tanulmányi Rendszer)

 

www.neptun.u-szeged.hu

regisztráció (a kapott azonosítóval és jelszóval használható

a Modulo és a CooSpace is); lehetőség a kurzusfelvételre

Használata a tanév során: kurzusfelvétel, vizsgára jelentkezés, eredmények megtekintése, szakirány választása, pénzügyi adatok megtekintése

 

Modulo©

https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/
login/index

1. adategyeztető űrlap kitöltése,

2. időpontfoglalás a beiratkozáshoz,

3. általános szociális helyzetfelmérő kitöltése

4. ehhez csatolható a szociális ösztöndíj pályázat,

a bérlet pályázat és a kollégiumi pályázat

 

Használata a tanév során: Adminisztrációs program kérelmek beadásához: űrlapok, beadványok, kérelmek, pl. hallgatói jogviszony igazolás-igénylés, pályázatok

 

CooSpace©

 

www.coosp.etr.u-szeged.hu

 

Központi beiratkozási információk és

SZTE+ színterek megtekintése

Használata a tanév során: Ez egy információs rendszer, virtuális színtereket tartalmaz: itt találhatók a tantárgyak kurzusleírásai, az oktatók által közzétett információk, a hallgatóknak szóló hirdetmények.


 • Modulo adategyeztető űrlap kitöltése, időpontfoglalás: 2023. augusztus 28. - szeptember 6-ig

 

A Neptun regisztrációt követő második lépés a beiratkozást megelőzően, mely során az adatok kötelező egyeztetését előre elvégezzük a Modulo adategyeztető űrlapon, melynek kitöltése az adminisztratív ügyintézés előfeltétele. Az űrlap kitöltéséhez itt talál segítséget: http://www.u-szeged.hu/informaciok/beiratkozas/beiratkozas


A beiratkozáshoz időpontot kell foglalnia a Modulo-ban, az ott megadott időszakban.

Kérjük, hogy a kari tájékoztatókon kívül eső időszakra foglaljon időpontot! Bővebb információk: www.u-szeged.hu/felvettek (Első lépéseim/Beiratkozás)

 

Figyelem! A beiratkozás mindenki számára kötelező, az új szakra jelentkező és a visszajelentkező hallgatók számára is!

 

 • Kurzusfelvétel: Két szakaszból áll:

A két kurzusfelvételről bővebb információ az Egyetemi ETR-naptárban található: http://web5.etr.u-szeged.hu:8080/naptar

Rangsoros: 2023. augusztus 28 – szeptember 2.

Szeptember 3-án nincs kurzusfelvétel, nem hiba! J

Versenyalapú: 2023. szeptember 4 – 24.


A szorgalmi időszakot megelőző két hétben már lehetősége nyílik felvenni a kurzusait a Neptunban, tehát nem kell megvárnia a beiratkozást. A kurzusfelvételről és az órarendjéről részletesen tájékoztatjuk a szakos kari tájékoztatón.

További információkat a www.u-szeged.hu/felvettek oldalon is talál. (Tanulmányaim menü, Neptun, CooSpace, Modulo bemutatása).

Tantárgyfelvétel a Neptunban 2023. augusztus 28 – szeptember 2. és szeptember 4 – 24. között lehetséges. A kurzusokat a mintatanterv szerint ajánlott felvenni, vagyis a 2023/2024. tanév I. félévében csak az 1. szemeszteres, valamint a szemeszterhez nem kötött tárgyak felvétele javasolt.

 

Testnevelés teljesítése:

Alap és osztatlan képzésben a szakmai tárgyak mellett egyéb kötelező kurzusokat is teljesíteni kell, ilyen a nappali tagozatosok esetében a testnevelés. A hallgatók két féléven keresztül kötelesek valamilyen testnevelés kurzust elvégezni tanulmányaik során, erre az egyetem saját Sportközpontja biztosít választási lehetőséget mintegy 20-25 sportágból és közel 140 foglalkozásból. A testnevelés tárgyat ajánlott az 1-2. félévben teljesíteni.

Nyelvtanulás:

A kötelező kurzusok mellett a nyelvtanulás terén is támogatjuk hallgatóinkat, az Idegennyelvi Kommunikációs Intézetben (IKI) térítésmentesen maximum 8x2 nyelvórát vehet fel minden hallgatónk tanulmányai során angol, francia, latin, német, olasz, orosz, román vagy spanyol nyelvből. Vizsgalehetőséget is biztosít az Intézet. További információk a www.u-szeged.hu/felvettek(Tanulmányaim/Nyelvtanulás).

A szakon előírt, oklevélhez szükséges nyelvi követelmények itt találhatóak: http://sci.u-szeged.hu/download.php?docID=83889


 • Beiratkozási hét: 2023. szeptember 4 (hétfő) – 8. (péntek)

 

A beiratkozás adminisztratív részének helyszíne a József Attila Tanulmányi és Információs Központ (Szeged, Ady tér 10.). Az adminisztratív ügyintézés a felvételi eljárás során megadott hivatalos adatok ellenőrzését, az eredeti dokumentumok bemutatását és a beiratkozási lap aláírását jelenti. Az adminisztratív ügyintézés előfeltétele a Modulo adategyeztető űrlap kitöltése és az időpontfoglalás! Erről részletes tájékoztatót itt talál www.u-szeged.hu/felvettek.

 

Kérjük, a beiratkozásra hozza magával az alábbi dokumentumokat:

 • eredeti érettségi bizonyítvány, és egy arról készült fénymásolat, ellenőrzés után a fénymásolat tanulmányi osztályon marad
 • eredeti középiskolai bizonyítvány, és egy arról készült fénymásolat, ellenőrzés után a fénymásolat a tanulmányi osztályon marad
 • oklevéllel rendelkező hallgató esetében felsőfokú végzettséget igazoló eredeti oklevél, egy arról készült fénymásolat, ellenőrzés után a fénymásolat tanulmányi osztályon marad
 • eredeti nyelvvizsga bizonyítvány(ok), és egy arról készült fénymásolat, ha rendelkezik vele. Ellenőrzés után a fénymásolat tanulmányi osztályon marad
 • személyi igazolvány és lakcímkártya, külföldi hallgatók esetén útlevél és tartózkodási engedély
 • kettős állampolgárság esetén eredeti Honosítási Okirat és egy arról készült fénymásolat, amely a tanulmányi osztályon marad
 • TAJ kártya, adókártya
 • kék színű toll
 • amennyiben meghatalmazott iratkozik az Ön nevében, meghatalmazás, és a meghatalmazott személyi igazolványát és annak másolatát.

 

Figyelem! Eredeti dokumentumok hiányában a beiratkozásra nincs lehetőség!

 

 • Tanulmányi Tájékoztató

 

Tájékoztatom, hogy a beiratkozás két részből áll.

A beiratkozás adminisztratív részének helyszíne a József Attila Tanulmányi és Információs Központ (Szeged, Ady tér 10.).

A szakos tájékoztatókat a Természettudományi és Informatikai Kar az alábbi beosztás szerint fogja megrendezni. Ennek keretében szakos tájékoztatást tartunk Önnek.

 

Kérjük, a mellékelt tájékoztató anyagokat figyelmesen olvassa el! A beiratkozáson további, részletes tájékoztatást kap, az addig felmerülő kérdéseit ott lesz módja feltenni.

A Kari honlap Leendő Elsősök menüpontjában (http://www.sci.u-szeged.hu/hallgatoknak/altalanos-tudnivalok/leendo-elsos) az évkezdéshez szükséges minden információról (beiratkozás, Neptun regisztráció, kollégium, Gólyatábor, stb.) tájékozódhat!

 

Kari szakos tájékoztató után vagy előtt a Hallgatói Szolgáltató Irodán lesz a beiratkozás adminisztrációs része, aminek feltétele az előzetesen, MODULO-ban kitöltött adategyeztető űrlap, és az időpontfoglalás. Erről részletes tájékoztatót itt talál www.u-szeged.hu/felvettek.

 


A TTIK Szakos tájékoztatóinak helyszínei és időpontjai

A TTIK-s hallgatók beiratkozásának adminisztrációs idősávjai:

 

Intézet/szakok

Időpontfoglalás

Szakos tájékoztató

TIK idősáv

Pontos ideje

Helyszíne

Biológia Intézet:

Biológia BSc

Biomérnöki BSc

Biológus MSc

Mol. biológia MSc

2023.09.04.

hétfő

13-16-ig

2023.09.04. hétfő

11-12:30-ig

Szeged, Újszeged

Biológiai épület

Szent-Györgyi Albert terem,

(BI-164 terem)

Közép fasor 52. I. em.

Bolyai Intézet: Matematika BSc

Alk.mat. MSc

Matematikus MSc

2023.09.06. szerda

13-15-ig

2023.09.06. szerda
Matematika BSc: 10-11-ig
Alkalmazott matematikus MSc, Matematikus MSc:

11-12-ig

Szeged

Bolyai épület

Szőkefalvi-Nagy Béla. terem

(BO-211. sz. terem)

Aradi vértanúk tere 1.

Fizikai Intézet:

Fizika BSc

Fizikus MSc

Csillagász MSc

2023.09.06. szerda
11-12-ig

Szeged

Budó Ágoston előadó

(FI-101. sz terem)

Dóm tér 9., I. em.

Földrajzi és Földtudományi Intézet:

Földrajz BSc

Földtudományi BSc

Környezetmérnöki BSc

Földtudományi MSc

Geográfus MSc

Geoinformatika MSc

Környezetmérnöki MSc

2023.09.07. csütörtök

13-15-ig

Környezetmérnöki BSc és MSc:

09.07. csütörtök 9.30-10.30-ig

 

Földrajz BSc,

Geográfus MSc,

Geoinformatika MSc:

09.07. csütörtök 10.30-11.30-ig

 

Földtudományi BSc

és MSc:
09.07. csütörtök 11.30-12.30-ig

Szeged

Földtudományi Nagyelőadó

(AD-114. sz. terem)

Egyetem utca 2.

Informatikai Intézet:

Gazd.info BSc

Gazd.info MSc

Mérnökinfo BSc

Mérnökinfo MSc

Progtervinfo BSc

Progtervinfo MSc

Üzemmérninfo BProf

Vill.mérninfo BSc

Info-bionika mérn. MSc

2023.09.05.

kedd

8-10-ig,

12-16-ig

2023.09.05.

kedd

10-12-ig

Szeged

TIK Kongresszusi terem

Ady tér 10.

Kémiai Intézet:

Kémia BSc

Mol. bionika BSc

Vegyészmérnöki BSc

Körny.tudomány MSc

Vegyész MSc

2023.09.08. péntek

13-15-ig

2023.09.08.

péntek

10-12-ig

Szeged

Szent-Györgyi terem

(KE-204. sz. terem)

Szerves Kémiai Tanszék,

Dóm tér 8.

Osztatlan tanári szakpárok

2023.09.08.

péntek

10-12-ig

TTIK Kari Tanácsterem,

Bolyai épület

Aradi vértanúk tere 1. sz.

Rövid ciklusú tanári mesterszakok

 

 • Természettudományi Kar Tanulmányi Osztálya, ügyfélfogadási rend:

 

A Kar jelenlegi szak és feladatfelosztását itt találja:

http://sci.u-szeged.hu/karunkrol/szervezeti-felepites/tanulmanyi-osztaly

Kérem, előzetesen itt tájékozódjon, hogy kivel kell felvenni a kapcsolatot, ki a kompetens ügyintéző a kérdésével/kérésével kapcsolatban!

A CooSpace felületen található a „TTIK Tanulmányi Osztály” színtér, melynek minden TTIK-s hallgató a tagja, Ön is az lesz! Az itt található fórumban tesszük közzé az aktuális tanulmányi híreket, és ebben a színtérben bonyolítjuk az online fogadó órákat is.

Kérem, ennek megfelelően, elsősorban az online fogadó órákon vagy e-mail-ben keresse a Tanulmányi Osztály munkatársait!

 

A Tanulmányi Osztály ügyfélfogadási rendjét itt találja:

https://sci.u-szeged.hu/oktatas/fogadoorak/tanulmanyi-osztaly-online

 

 • Kreditátviteli kérelmek beadása (Moduloban):

2023. augusztus 28. - szeptember 10.

 

A fenti időszakban már lehetősége nyílik elismertetni a korábbi teljesítéseit a Neptunban, tehát nem kell megvárnia sem a beiratkozást, sem a kurzusfelvételt!

Ha korábban már folytatott SZTE-n kívül felsőfokú tanulmányokat és az ott teljesített tantárgyait szeretné elismertetni Karunkon, kérem, szerezze be minden elismertetni kívánt tantárgy hivatalos tematikáját és a leckekönyv/elektronikus leckekönyv kivonattal együtt töltse fel a Modulo rendszerbe.


 • Információk az állami ösztöndíjas hallgatók számára elérhető támogatásokról

 

Elsős hallgatóink pályázhatnak szociális ösztöndíjra, ennek színtere a Modulo, alapfeltétele az általános szociális helyzetfelmérő űrlap kitöltése és a kért igazolások csatolása. A szociális ösztöndíj feltételeiről, jogosultsági kérdéseiről és határidejéről itt tudhat meg többet: www.u-szeged.hu/felvettek (Pénzügyek kezelése). A szociális ösztöndíj mellett szegedi tömegközlekedési bérletet is kaphatnak hallgatóink sikeres pályázat és megfelelő jogosultság esetén, benyújtásának helye szintén a Modulo, alapfeltétele az általános szociális helyzetfelmérő űrlap beadása.

 

További információk önköltséges hallgatóknak


Tájékoztatjuk, hogy amennyiben önköltséges képzésre nyert felvételt, az önköltség befizetésének lehetőségeiről az SZTE Hallgatói Szolgáltató Iroda oldalán talál részletes tájékoztatást. A 2023/24. tanévben minden hallgatónak automatikusan, kérelem nélkül, három részletben kell befizetnie az önköltséget, az alábbi beérkezési határidőkkel:

 

 1. részlet (50%) 2023. szeptember 11.
 2. részlet (25%) 2023. október 10.
 3. részlet (25%) 2023. november 10.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az aktív hallgatói státusz feltétele a beiratkozás, legalább 1 kredit értékű kurzus felvétele, valamint önköltséges hallgatók esetén az önköltség első részletének befizetése és annak beérkezése. Hallgatói jogviszony igazolás kiadása, diákigazolvány érvényesítés kizárólag aktív hallgatói státusz esetén lehetséges.

 

 • Egyetemi tanévnyitó

 

A Szegedi Tudományegyetem 2023/2024. tanév tanévnyitó ünnepségére 2023. szeptember 09-én 10.00 órakor kerül sor a József Attila Tanulmányi és Információs Központban (Szeged, Ady tér 10.) 

SZTE_felvettek


Tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!

 

SZTE Természettudományi és Informatikai Kar


Friss hírek RSS

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket