6

Kémiai Intézet

Vonzanak a kémiai kísérletek? Szeretnéd mélyebben megismerni, mivel foglalkoznak a vegyészek? Esetleg a vegyészmérnöki, anyagmérnöki szakma vagy a molekuláris bionika érdekel? Akkor várunk a Kémiai Intézet képzésein!

A Kémia alapszakról és a Vegyész mesterszakról

A Kémia alapszak alapfokozatú, BSc (bachelor) diplomát nyújt. Az alapszakra a Vegyész mesterszak épül. A tanári pályát választó hallgatók pedig osztatlan képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat. A képzés harmadik szintjét a Kémiai vagy Környezettudományi Doktori Iskola elvégzése jelenti, míg az okleveles kémiatanárok a Neveléstudományi Doktori Iskolába is felvételt nyerhetnek. A nálunk szerzett diploma biztos elhelyezkedést és jó megélhetést képes biztosítani számodra: a kémiai végzettséggel kiváló lehetőségek közül válogathatsz a munkaerőpiacon. Megnyílik előtted a kutatói pálya is hazai vagy külföldi egyetemeken, kutatóintézetekben.


Képzéseinkről részletesebben:

Alapképzés, Kémia alapszak (6 félév)

• A kémia rendkívül változatos tudomány, így a tanulmányok egyebek mellett magukba foglalják:

– alapozó képzést matematikából, fizikából, informatikából,

– általános, fizikai, analitikai, környezeti, szervetlen és szerves kémiai, radiokémiai, kolloidkémiai, anyagszerkezeti, valamint kémiai technológiai ismeretek elsajátítását.

• A tanulást számolási gyakorlatok segítik és laboratóriumi gyakorlati órák, az azokon végzett kísérletek, ill. üzemlátogatások teszik változatossá.

• A laboratóriumi gyakorlatok során teljesen felújított, a 21. század követelményeinek megfelelő, modern műszerekkel felszerelt hallgatói laboratóriumokban kísérletezhetsz.

• Választható specializációk:

– vegyész

– specializáció nélküli

• Már tanulmányaid végzése alatt bekapcsolódhatsz a tanszékeken folyó kutatásokba (Tudományos Diákkör, szakdolgozat készítése), és az egyetem külföldi partnerintézményeinek segítségével akár nemzetközi projektekben is részt vehetsz.

• Az alapképzés fontos célja, hogy felkészítsen a mesterképzésekben való részvételre. A diákok a képzésük végén BSc-alapdiplomát kapnak, mely specializáció teljesítése esetén az azt igazoló betétlappal egészül ki. Az alapszak elvégzéséhez 180 kreditpontot kell összegyűjteni.


Mesterképzés, Vegyész (4 félév)

• A két év során haladó szinten sajátíthatod el a kémia különböző ágaihoz kapcsolódó tudásanyagot.

• A legújabb kutatási irányokat is felölelő kurzusok közül válogathatsz.

• A három lehetséges specializáció (elindulásuk létszámfüggő):

– Analitikus vegyész

– Anyagkutató vegyész

– Gyógyszerkutató vegyész

• Olyan kutatócsoportok munkájába kapcsolódhatsz be, melyek a legrangosabb külföldi egyetemek kutatóival működnek együtt.


Mit tanul a vegyészmérnök hallgató?

A vegyészmérnökök nélkül elképzelhetetlen a jövő nyersanyag- és energiaellátása. A munkájuk segít a környezeti problémák csökkentésében is! A 7 féléves gyakorlatorientált képzés során a vegyészmérnök szakos hallgató főként a kémiai tárgyakkal, vegyipari technológiákkal és az ezekhez szükséges mérnöki tárgyakkal gazdagítja tudását. A laboratóriumi és gyakorlati ismereteket az ipari környezetben teljesítendő szakmai gyakorlat teszi teljessé, melynek időtartama legalább 6 hét. A szükséges kémiai, fizikai, anyagtudományi, műszaki és szakmai tudás elsajátítása mellett a mérnöki és természettudományos alapismeretekkel (folyamatirányítás, matematika, fizikai kémia, nanotechnológia), valamint a gazdasági és humán területtel (vállalkozás-gazdaságtan, menedzsment, minőségbiztosítás, környezetvédelem, biztonságtechnika, jog) is foglalkozik a vegyészmérnök alapképzés.

Az oktatás két Karon folyik: a Természettudományi és Informatikai Karon a természettudományos alapismereteken túl specializált szakterületeken szereznek tudást a hallgatók, míg a Mérnöki Karon a műszaki és mérnöki alapokat sajátítják el.


Mit tanul a molekuláris bionika szakos hallgató?

A 7 féléves képzés alapját a biológia (a szükséges kémiai ismeretanyaggal), a fizika és az informatika adja, természetesen erős matematika háttérrel. Az elméleti oktatás mellett a kísérleti, laboratóriumi kurzusok az alapvető gyakorlati ismeretek elsajátítását is lehetővé teszik. A BSc-s diplomát megszerezve a hallgató ismeri

• a molekulák világának fizikai, kémiai, elektromos, mágneses és optikai alapeffektusait, a laboratóriumi alapméréseket és módszereket – beleértve az elektronikai és számítástechnikai szakismereteket is,

• a választott témacsoportnak megfelelő szakterületen a mélyebb szakmai-gyakorlati alkalmazásokat,

• az ellenőrzési, minősítési feladatokat és kutatásfejlesztési területeken a kísérleti munka részfeladatait,

• azon közgazdasági alapokat, melyekre további ismeretanyag építhető a gyakorlati munkához kapcsolódóan.

Emellett a hallgató birtokában van az alábbiaknak:

• gyakorlati készség a molekuláris biológiai laboratóriumi alapmérésekben és módszerekben, beleértve az elektronikai és számítástechnikai szakismereteket is,

• részletesebb szakmai ismeretek, gyakorlati alkalmazási készség a választott szakmai iránynak megfelelő szakterületen,

• képesség részfeladatok ellátására ellenőrzési, minősítési feladatokban és kutatás-fejlesztési területeken, valamint a kísérleti munka részfeladatainak ellátásában, azok fejlesztésében és tervezésében,

• átfogó ismeretek birtokában képesség új irányokba való betanulásra és akadémiai szakirányú mesterszakokon való továbbtanulásra is,

• megfelelő humán és gazdasági alapismeretek, melyekre további ismeretanyag építhető a gyakorlati szakirányú mesterképzésben vagy más továbbtanulási formában.


Mit tanul az anyagmérnök hallgató?

A 7 féléves képzés során az anyagmérnök szakos hallgató szerteágazó tudományterületekbe kap betekintést. Ezek egy része a szakmai törzsanyagot képezi, melyek révén megszerezhetők a szükséges kémiai és fizikai, anyagtudományi, műszaki és szakmai ismeretek. Emellett természettudományos alapismeretek (matematika, mérnöki fizika, kémia, fizikai kémia), valamint gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, vállalkozás-gazdaságtan, menedzsment, minőségbiztosítás, környezetvédelem, biztonságtechnika, jogi ismeretek) megszerzése is a BSc-képzés feladata. A tanulmányokat az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat teszi teljessé, melynek időtartama legalább 6 hét. Az anyagmérnök szakon szükséged lesz mindarra a tudásra, amit középiskolás éveid alatt matematikából, informatikából és természettudományokból elsajátíthattál, ezért azt tanácsoljuk, hogy tudatosan és szorgalmasan készülj a felsőfokú tanulmányaidra. Cserébe egy izgalmas és sok lehetőséget ígérő szakma képviselője lehetsz! A pezsgő szegedi diákéletet pedig kár lenne kihagyni!


Egykori hallgatónk, Méhn Dóra — aki jelenleg a European Commission's Joint Research Centre munkatársa — is arra bíztat, legyél Te is kémikus:esza_felso_250x250