2

Bolyai Intézet

Kedvenc tárgyad a matematika? Jól tudsz összefüggésekben, algoritmikusan gondolkozni? Tanulj nálunk, és légy Te is matematikus!

A Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézete 1921 óta a matematika oktatásának és kutatásának jelentős európai centruma. Szeged az egyik legjobbnak tartott egyetemi város – nemcsak hazai mércével mérve –, kulturális és szellemi központ. A Bolyai Intézet tantermei és irodái egy 2014-ben felújított, hallgatóbarát, akadálymentesített épületben találhatók.


Miért érdemes matematikát tanulni?

- A matematikával kapcsolatos állások (matematikus, biztosítási matematikus, statisztikus, adattudós) a legjobbak között vannak, tekintve a munkakörülményeket, jövedelmet, munkahelyi előmenetel lehetőségeit, valamint az alacsony stresszt és a kismértékű fizikaimegterhelést.

- Nő a komoly matematikatudást igénylő matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai szektor munkaerőigénye. A tudás megszerzésében kulcsszerep jut a matematikatanároknak.

- A Fortune magazin egy cikke szerint forradalmi változás van az üzleti életben: a matematikai (algoritmikus) gondolkodás egyre inkább elengedhetetlenné válik a vállalatirányítás terén.


Mi vár rám az alapképzésen?

A felsőfokú matematikai végzettség az utóbbi időben egyre több állás betöltésének szükséges feltétele. BSc képzésünk olyan diplomát nyújt, amely egyrészt könnyű elhelyezkedést tesz lehetővé a munkaerőpiacon, másrészt kiváló lehetőséget teremt magasabb fokú egyetemi, illetve főiskolai tanulmányokhoz, itthon és külföldön egyaránt. Államilag finanszírozott hat féléves képzésünk három félév

közös alapozással kezdődik. Ezt követően a hallgatók az alábbi ötféle lehetőség közül választhatnak érdeklődési körük és további terveik szerint.

1. Alkalmazott matematikus specializáció:

• alkalmazásközpontú elméleti képzés,

• elsősorban alkalmazott matematikus mesterszakra készülőknek ajánljuk,

• önmagában is elegendő olyan jól fizető állások betöltéséhez, ahol a matematikai alkalmazások állnak előtérben (ipar, bankok, biztosítási szektor).

2. Gazdasági specializáció:

• matematikai képzés gazdasági tárgyakkal kiegészítve,

• lehetőséget teremt közgazdász mesterszakon való továbbtanulásra, mindezt államilag finanszírozott képzés keretében,

• önmagában is elegendő jól fizető gazdasági és pénzügyi jellegű állások betöltéséhez.

3. Informatikai specializáció:

• matematikai képzés informatikai tárgyakkal kiegészítve,

• közvetlen továbbtanulási lehetőséget biztosít informatikus mesterszakon,

• piacképes diplomát ad mind az informatikai, mind a matematikai ismereteket igénylő munkaerőpiacon

4. Matematikus specializáció:

• igényes elméleti jellegű képzés,

• matematikus vagy alkalmazott matematikus mesterszakokra készülőknek ajánlunk,

• kitűnő alapot nyújt a későbbi doktori tanulmányokhoz, kutatói pályához.

5. Specializáció nélkül képzés:

• személyre szabható képzés,

• szabadon választható tárgyak gazdag választéka,

• piacképes diploma,

• széleskörű a továbbtanulási lehetőség.


Na és a mesterképzésen?

Intézetünk két szakon is várja azokat a hallgatókat, akik mesterszakon szeretnék folytatni tanulmányaikat:

Alkalmazott matematikus MSc

Az itt szerzett mesterszakos diploma birtokosát karrierlehetőségek várják mind a versenyszférában, mind a tudományos pályán. E szakon három lehetséges specializáció választható jelenleg: Alkalmazott analízis, Műszaki matematika, Pénzügy-matematika. Elsősorban azok jelentkezésére számítunk, akik matematika alapszakon szereztek diplomát.

Matematikus MSc (Mesterszak)

E mesterképzésben diplomát szerzett matematikusok biztosítják majd zömében a szakember-utánpótlást a hazai felsőoktatásban, illetve azokon a területeken, ahol a matematika alkalmazásainak magas szintű használata szükséges konkrét gyakorlati problémák megoldásához. Elsősorban azok jelentkezésére számítunk, akik alapszakon matematikus specializáció keretében szereztek diplomát.


Tanár is lehetek?

Persze! Tanárképzésünk során 3+2+1 év alatt középiskolai, 3+1+1 év alatt általános iskolai kétszakos tanárokat képezünk. A matematika mellé másik szak a Szegedi Tudományegyetem kínálatából választható. Szegeden a matematikatanár képzésnek komoly hagyománya van. Az itt végzett matematikatanárok jelenleg is a közoktatás, ezen belül a matematikatanítás meghatározó és mértékadó szereplői országos viszonylatban is.esza_felso_250x250