1

Biológia Intézet

Érdekel, hogy a körülötted lévő világ hogyan épül fel? Vonzanak a mikroszkóp lencséjén keresztül feltáruló csodák? Mindig is a biológia volt számodra a legizgalmasabb tantárgy? Akkor a Biológia Intézet képzései Neked szólnak!

- Hallottál már a CRISPR technológiáról és génterápiáról? Kíváncsi vagy hogyan működik pontosan? Esetleg ki is próbálnád a laboratóriumban?

- Mindenki a COVID PCR tesztekről beszél, de téged az is érdekel, hogy miként működik, hogy mi is az a valós idejű kvantitatív PCR? Mennyi idő alatt tervezhető meg egy új világjárvány kórokozójának kimutatására alkalmas teszt, és milyen ismeretek kellenek hozzá?

- Meg akarod ismerni a különböző vakcinák elkészítésének módjait, logikáját? Meg akarod érteni miként működik az mRNS alapú vakcina?

- Hallottál már a nanotechnológiáról? Szeretnéd kipróbálni magad nanorendszerek tervezésében az orvostudomány és az ipar számára?

- Aggódsz a hanyatló biodiverzitás és a klímaváltozás miatt? Érdekel, hogy milyen összefüggés áll fenn a természeti rendszerek működésében bekövetkező változások és a társadalmi folyamatok, járványok között? Szeretnéd megismerni a már meglévő és a fejlesztés alatt álló módszereket, melyek lehetővé teszik a fenntarthatósági célok elérését?

Ha hasonló kérdések foglalkoztatnak, akkor ne keress tovább, a Biológia Intézetünk képzései Neked szólnak! A képzés lehetővé teszi, hogy a fent említett példákon túl számos egyéb problémakörrel foglalkozhass az alapkutatást, természet- és környezetvédelmet, egészségügyet és ipari tevékenységeket illetően.


Mit tanulhatok Biológia alapszakon?

Nálunk általános természettudományi alapismereteket szerezhetsz, mint matematika, kémia, informatika, fizika; továbbá szakmai alapozó ismereteket, mint biokémia, sejtbiológia, növényszervezet- és rendszertan, állatszervezet- és rendszertan. Ezen kívül a szakmai törzsanyagban olyan izgalmas tárgyakat tanulhatsz, mint az összehasonlító élettan, növényélettan, humánbiológia, genetika, mikrobiológia, molekuláris biológia és biotechnológia, ökológia, etológia vagy a természet- és környezetvédelem.


Az alapdiplomát megszerezve képessé válsz a biológia legfontosabb összefüggéseinek az elemzésére, új biológiai ismeretek megszerzésére, és ismerni fogod a legfontosabb kutatási módszereket. Gyakorlati és laboratóriumi ismereteket is szerezhetsz, melyek alapján képes leszel a biológiai jellegű, elsősorban gyakorlati problémák felismerését és önálló megoldását igénylő munkakörök betöltésére, azaz biológiai feladatok megtervezésére, megoldására, értékelésére, műszerek és berendezések kezelésére, a mérési adatok feldolgozására, akadémiai és ipari kutatóintézetekben, természetvédelmi szervezeteknél, környezetvédelmi, agrokémiai, élelmiszeripari, növényvédelmi, minőségbiztosítási vagy egészségügyi analitikai laboratóriumokban a napi feladatok ellátására. Az alapképzés végén kellő mélységű elméleti és gyakorlati ismerettel rendelkezel ahhoz, hogy az alapszakra épülő valamely mesterképzésben tanulmányaid tovább tudd folytatni. Munkád eredményét hatékonyan tudod kommunikálni, idegen nyelven is.


Mit rejt a biomérnök alapszak?

A biomérnök alapszak képzési célja olyan biomérnökök képzése, akik korszerű, természettudományos elméleti és gyakorlati ismereteik révén képessé válnak arra, hogy a tudományos életben, a gazdaság különböző intézményeiben, valamint az iparban önálló szervezői és irányító feladatokat lássanak el, továbbá a képzés nyújtotta ismeretek birtokában alkalmassá válhatnak a képzés második ciklusban történő folytatására. Mit tanul a biomérnök hallgató az alapszak 7 féléve során? Egyrészt természettudományos alapismereteket, mint matematika, fizika, általános kémia, szerves kémia, biokémia, vagy informatika. Másrészt gazdasági és humán ismereteket, mint a mikro- és makro-ökonómia, menedzsment- és vállalkozásgazdaságtan és üzleti jog. És ami a legfontosabb, szakmai törzsanyaghoz tartozó ismereteket, melyek komplex és integráló rálátást adnak a biológiai rendszerek működésére, alkalmazásaira. Megtanulhatod a mérés és irányítástechnika rejtelmeit, géptant és művelettant; és a specializálódáshoz szükséges további, a törzsanyag részét képező ismereteket. A biomérnök hallgatók alapképzését az intézményen kívül teljesített hosszabb szakmai gyakorlat teszi teljessé. A biomérnök képzést alapvetően a Természettudományi és Informatikai Kar és a Mérnöki Kar tanszékei és intézetei végzik.


Mi vár rám az alapképzésen túl?

Az alapszakra épülő Biológus mesterképzés, vagy a Molekuláris biológus mesterképzés további 4 félévének elvégzése MSc (master of science) diplomát nyújt. A mesterdiplomát szerzett hallgató képes új tudományos felismerések elérésére a biológiai és rokontudományok (kémia, informatika, környezettudomány, fizika) területén. Ők biztosítják a szakember-utánpótlást a magasabb szintű ismereteket igénylő kutatásokhoz, fejlesztésekhez.

Emellett a mesterképzés után egy két éves képzés keretén belül lehetőség van középiskolai tanári diplomát szerezni, és részt vállalni a következő generációk egyetemi tanulmányokra történő felkészítésében.
esza_felso_250x250
Friss hírek RSS

Friss hírek

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket

fb-logo in-logo yt-logo