Információk a doktori felvételiről, képzésről, fokozatszerzésről

Pályázati felhívás:


A Szegedi Tudományegyetem felvételt hirdet a 2015-2016-os tanévre: Pályázati felhívás 3 éves doktori (Ph.D.) képzésre


A felhívás kiegészítése:


 • Jelentkezni az ETR-Modulo rendszerén keresztül valamint papír alapon lehetséges. Egyes doktori iskolák határozottan meg is követelik valamelyik formátumot.
 • Abban az esetben, ha a jelentkező több doktori iskolába is be szeretné adni a jelentkezését, akkor mind a Modulo-s, mind a papíros formában az összes doktori iskolához be kell adnia egy űrlapot. Ha az összes doktori iskola azonos karhoz tartozik, akkor a felvételi eljárás díját (9000 Ft-ot) elég csak egyszer kifizetni.
 • Tájékoztató a doktori jelentkezés Modulo-s használatáról: Modulo használati útmutató (az oldal kinézete megváltozott a tájékoztatóban szereplőhöz képest, de a tartalom nagyjából változatlan maradt).
 • A papír alapú jelentkezéshez általában csatolni kell a két ajánlást (modulo-s jelentkezéshez csak a két felkért ajánló nevét és elérhetőségét kell megadni, a két lezárt borítékot elég a szóbeli felvételire vinni) valamint a törzslap másolatát az utolsó félév kivételével, amit személyesen kell kikérni a Tanulmányi Osztályról. A csatolandó dokumentumok listájába általában bele tartozik az önéletrajz, a motivációs levél, diploma és szakdolgozat összefoglaló, tudományos diákköri tevékenység. A diploma másolatát, a supplement-et (leckekönyv) valamint a törzslap utolsó félévének másolatát általában elég a felvételi elbeszélgetésre vinni. A Tanulmányi Osztály csak a diplomára kapott, két tizedesjegy pontos érdemjegyet továbbítja a bizottság felé.
 • A papír alapú jelentkezést postai úton kell elküldeni a Szegedi Tudományegyetem Doktori Intézetébe (6720 Szeged, Dugonics tér 13.). Mindkét módon történő jelentkezés határideje 2015.05.15.


  A felvételi elbeszélgetés általában egy-két hónappal a jelentkezés után történik, ami előtt még az adott doktori iskola küldeni fog egy értesítést az elbeszélgetés részleteivel valamint az eljárás díját tartalmazó csekkel, aminek a bizonylatát az elbeszélgetésen be kell mutatni.


  A szóbeli elbeszélgetésen doktori iskolától függően a következő témákkal kapcsolatos kérdések fordulhatnak elő: választott doktori tématerület, tudományos érdeklődési kör, eddig elért tudományos eredmények esetleg a bizottság által választott tételek (tárgyak).

  Pontszámítás:


  A pontszámítás módja nem teljesen egységes a doktori iskoláknál, irányadó a TTIK Doktori Szabályzata. A felvételi pontok száma általában a következő négy részből tevődik össze:


  • kb. 30% diploma átlaga (MSc, BSc)
  • kb. 30% tudományos tevékenység (bármilyen tudományos közlés, TDK, OTDK)
  • kb. 30% szóbeli felvételi
  • kb. 5-10% nyelvismeret (a diploma megszerzéséhez kötelezőn felüli nyelvvizsga)


  A felvétel feltétele az összpontszám legalább felének elérése.


  A konkrét pontértékek doktori iskolánként eltérhetnek, a pontszámítás pontos leírása az adott doktori iskola honlapján érhető el.


  Doktori képzés:


  A 36 hónapos képzés során – amely 6 beszámoltatási időszakra tagozódik – összesen 180 kreditet kell gyűjteni a végbizonyítvány megszerzéséhez.


  • Kutatómunkával (ebbe az irodalmazás, a könyvtári, levéltári kutatás, cikkek földolgozása, konferenciarészvétel, ott poszter-bemutató vagy előadás, illetve publikáció is beletartozik) összesen legalább 120 kredit szerzendő.
  • A heti 2 órás (14 hét/félév) elméleti kurzus pontértéke 3–5 lehet. Az ettől eltérő összóraszám esetén (pl. intenzív kurzus külső előadóval) ezzel arányos mennyiség. Legalább 8 (heti 2 órás) elméleti kurzust kell teljesíteni.
  • A heti 1 óra gyakorlat, szeminárium tartása (14 héten át) értéke 1–2 kredit. Oktatással összesen legföljebb 40 kredit szerezhető, de egy félévben legföljebb 8. Azon órákért, amelyekért a doktorandusz óradíjban részesül, kredit nem adható.


  Az abszolutóriumot legfeljebb 6 aktív félév alatt kötelező teljesíteni mind az állami, mind a költségtérítéses finanszírozás esetén.


  Az állami támogatásban részesülő doktorandusz hallgató a doktori kötelezettségein felül legfeljebb napi 4 órányi munkát vállalhat bármilyen egyéb alkalmazásban. Továbbá az államilag támogatott doktorandusz hallgató részére ösztöndíj formájában érkező támogatásokra, sem anyagi, sem munkaóra megkötés nincs az ösztöndíjban foglalt teljesítéseken felül.


  Fokozatszerzés:


  A doktori fokozat megszerzésének feltételei:

  • legalább egy alapfokú A vagy B típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga a mester fokú vagy az osztatlan képzés teljesítéséhez szükséges nyelvvizsgán felül;
  • az önálló tudományos munkásság cikkekkel, tanulmányokkal vagy más módon történő bemutatása;
  • a doktori szabályzat alapján előírt kötelezettségek teljesítése, továbbá a doktori szigorlat eredményes letétele;
  • a fokozat követelményeihez mért tudományos feladat önálló megoldása; értekezés bemutatása; az eredmények megvédése nyilvános vitában.


  Fokozatszerzési eljárás menete:


  A doktori képzést követően a doktori fokozatot külön fokozatszerzési eljárás keretében lehet megszerezni. A doktori fokozatszerzési eljárásban részt vevő a doktorjelölt. Doktorjelölt lehet az is, aki nem vett részt a doktori képzésben, a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy mesterfokozatot szerzett, és teljesítette a doktori képzés követelményeit. Ha a doktorandusz a képzési időn belül megkezdi a fokozatszerzési eljárást, akkor a hallgatói jogviszonya mellett egyidejűleg doktorjelölt is.


  • A doktorjelölti jogviszony a doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre. Nem utasíthatja el a jelentkezését a felsőoktatási intézmény annak, aki az adott felsőoktatási intézményben sikeresen befejezte a doktori képzést.
  • A doktorjelölti jogviszony megszűnik a fokozatszerzési eljárás lezárásával, illetve akkor is, ha a doktorjelölt a jogviszony létesítésének napjától számított két éven belül nem nyújtotta be a doktori értekezését.
  • A TDT a jelentkezés elfogadásakor az illetékes doktori iskola tanácsának javaslata alapján jóváhagyja a szigorlat tárgycsoportosítását és kijelöli a szigorlati bizottságot.
  • A disszertáció beadása előtt teljesíteni kell az illetékes doktori iskola publikációs és nyelvi követelményeit, valamint a doktori szigorlatot. A disszertációt a fokozatszerzési eljárás elindításától számított két éven belül be kell nyújtani az illetékes karra (Nftv. 53. (4)).


  Bővebb információ a doktori képzésről és a fokozatszerzésről: Doktori képzés és doktori fokozatszerzés szabályzata (fokozatszerzés: V. fejezet, 19. o.), TTIK Doktori Szabályzat


  További hasznos információk a doktori iskolák honlapján: Doktori iskolák