Pályázat - „Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” címmel

A pályázatra a magyarországi felsőoktatási intézmények alap-, mester- vagy osztatlan

képzésében részt vevő, valamint a Magyarországgal szomszédos államok magyar nyelven is

oktató felsőoktatási intézményeinek 30 évnél fiatalabb, nappali vagy levelező tagozatos,

aktív státuszú hallgatói jelentkezhetnek.

Pályázni magyar nyelvű pályaművel lehet, amely a meghirdetett témakörök közül egy témát vizsgál. Az előző évek dolgozatait nem lehet újból benyújtani. A pályaműveket, valamint a szükséges mellékleteket elektronikusan kell benyújtani. A pályázat formai követelményeit, valamint az adatkezelési tájékoztatót a függelék tartalmazza.


A pályázatot jeligével kell ellátni, s az nem tartalmazhatja a szerző nevét. Érvénytelen az a pályamű, amelyből a szerző személye megállapítható. A pályaművet és külön mellékletben a pályázó nevét, születési dátumát, postacímét, telefonszámát, e-mail-címét, az adatkezelési tájékoztató megismerésével kapcsolatos nyilatkozatát, továbbá hallgatói jogviszonyának igazolását egy e-mailben kell megküldeni az alább megjelölt címre. Az Országgyűlés Hivatala biztosítja a pályaművek anonim kezelését és elbírálását.


További részletek

Friss hírek RSS

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket