Tagozatok

Tagozatbeosztások

 
Fizika alszekció Földrajz/földtudományok alszekció Matematika alszekció Társadalomföldrajz alszekció


Tagozatok linkjei

Alszekció Tagozat Kezdés időpontja Link
Fizika

Színtér
Anyagfizika 2021.04.07
9:00
Színtér
Asztrofizika 2021.04.07 14:30 Színtér
Atommag- és nukleáris fizika 2021.04.08
9:00
Színtér
Biológiai fizika 2021.04.07 13:30 Színtér
Csillagászat 2021.04.06 14:30 Színtér
Extragalaktikus asztrofizika és gravitációkutatás 2021.04.06 14:30 Színtér
Kísérleti szilárdtestfizika 2021.04.06 13:30 Színtér
Klasszikus fizika és a fizika tanítása 2021.04.06 13:30 Színtér
Komplex rendszerek, kaotikus mozgás 2021.04.08
9:00
Színtér
Kvantumfizika és kvantuminformatika 2021.04.08
9:00
Színtér
Nagyenergiás fizika 2021.04.06 13:30 Színtér
Nanoszerkezetek 2021.04.07 13:30 Színtér
Optika 2021.04.07
9:00
Színtér
Plazmafizika 2021.04.07 13:00 Színtér
Részecskefizika és térelmélet 2021.04.08
9:00
Színtér
Statisztikus fizika és áramlások 2021.04.07
9:00
Színtér
Változócsillagok fizikája 2021.04.07
9:00
Színtér
Földrajz/földtudomány

Színtér
A környezettudomány földtudományi alkalmazásai 2021.04.08
9:00
Színtér
Ásványtan és kőzettan 2021.04.08
9:00
Színtér
Földtan és paleontológia 2021.04.06
13:30
Színtér
Földtudományok városökológiai alkalmazásai 2021.04.06
13:30
Színtér
Geofizika 2021.04.06
13:30
Színtér
Geoinformatika és távérzékelés 2021.04.07
13:30
Színtér
Kőzettan, geokémia 2021.04.07
9:00
Színtér
Meteorológia és klimatológia 2021.04.07
9:00
Színtér
Szerkezeti- és üledékföldtan 2021.04.07
14:30
Színtér
Tájkutatás és geomorfológia 2021.04.07
13:30
Színtér
Matematika

Színtér
Algebra és számelmélet 2021.04.07
15:00
Színtér
Analízis 2021.04.06
14:00
Színtér
Geometria 2021.04.07
9:00
Színtér
Kombinatorika és gráfelmélet 2021.04.06
16:00
Színtér
Számítástudomány és operációkutatás 2021.04.07
9:00
Színtér
Sztochasztika és statisztika 2021.04.07
15:00
Színtér
Topológia és algebrai geometria 2021.04.08
9:00
Színtér
Társadalomföldrajz

Színtér
Általános társadalomföldrajz, szociálgeográfia 2021.04.07
9:00
Színtér
Környezet és társadalom 2021.04.06
13:30
Színtér
Közlekedés- és gazdaságföldrajz 2021.04.08
9:00
Színtér
Politikai- és történeti földrajz 2021.04.07
13:30
Színtér
Településfejlesztés, településföldrajz 2021.04.07
13:30
Színtér
Térstruktúra, területfejlesztés, régiómarketing 2021.04.06
13:30
Színtér
Turizmus- és turizmusfejlesztés földrajza 2021.04.07
9:00
SzíntérKözösségi média