Házigazda

Természettudományi és Informatikai Kar 
A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte meg működését, amikor Szeged városa befogadta a Kolozsvárról áttelepült tudományegyetemet. Az eltelt 100 év alatt az eredetileg még Matematikai és Természettudományi Kart alapító nagyhírű professzorokat méltó utódok követték a tanszékek, illetve a kar élén. A közel 300 fős oktatói gárdából több, mint 220-an tudományos fokozattal rendelkeznek. A karon kb. 4000 aktív hallgató folytatja egyetemi tanulmányait alap-, mester, osztatlan tanár, illetve doktori képzéseken a természettudományi, az informatikai, a műszaki és a pedagógus képzési terület valamelyik szakján. A hallgatók folyamatosan részt vesznek a helyi és az országos tudományos diákköri konferenciákon. A hallgatók közül számosan I-II-III. díjban részesültek, illetve Pro Scientia Aranyérmesek lettek, témavezetőik közül többen részesültek az OTDT Mestertanár kitüntetésében. A TTIK többször volt házigazdája az OTDK valamelyik szekciójának, a FiFöMa szekciót az idei évet leszámítva 1983-ban és 2007-ben rendezte a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara. A Karon hat intézet működik, amelyek mindegyike részben önálló kutató és oktató intézetként is felfogható:
 • Biológia Intézet
 • Bolyai Intézet
 • Fizikai Intézet
 • Földrajzi és Földtudományi Intézet
 • Informatikai Intézet
 • Kémiai Intézet
FiFöMa szekció szempontjából érintett intézetek:

Földrajzi és Földtudományi Intézet
BTK épülete
Az intézet szép környezetben, a belvárostól pár perc sétára, a Tanulmányi és Információs Központ közvetlen szomszédságában található a Bölcsészettudományi Kar épületében, ahol felújított, modern, jól felszerelt terekben működik. Az intézet 5 tanszék oktatási, kutatási munkáját egyesíti:
 • Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
 • Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
 • Földtani és Őslénytani Tanszék
 • Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék
 • Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék
Ez a munka nagy hagyományokra tekint vissza, hiszen idén 2021-ben 100 éve, hogy Szegeden elődeink megkezdték munkáikat. Azóta nagy utat járt be az intézet és sok minden megváltozott, de a változások közepette időtlen értékeket képvisel. De az elmúlt 100 évben nem csak értékeket őrzött az intézet, hanem fejlődött is. 1921-ben kezdődött Szegeden a földrajz tanárképzés, ami 1993-ban geográfus képzéssel egészült ki. 2006-ban a Bologna rendszer bevezetésével a földrajz és geográfus mellett a földtudományi képzés önálló szakként jelent meg. Ezen belül 2016-ban meteorológia specializáció is indult, a geológia mellett. A 2021-es év pedig újabb változásokat hoz a környezetmérnök szak intézethez kerülésével és a geoinformatika mesterképzés indításával. A Földrajzi és Földtudományi Intézet az elmúlt évtizedekben Magyarországon az egyik leggazdagabb képzési lehetőséget kínálta, hiszen a földrajz és a geográfus szakokon 4 specializációra lehet szakosodni. A földtudomány alap- és mesterképzés 2 specializációval van jelen, illetve folyamatosan képeztek – és képeznek – földrajztanárokat is. Az oktatás hátterét jól felkészült oktatók, a korszerű laboratóriumok, a gyakorlati képzés, és a terepgyakorlatok biztosítják.

Bolyai Intézet 
Bolyai

A város szívében lévő Bolyai-épület ad otthont a matematikusoknak és az elméleti fizikusoknak. A Bolyai Intézet a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának matematikai tanszékcsoportja. A huszadik század két kiemelkedő matematikusa, Riesz Frigyes és Haar Alfréd alapította 1921-ben. A következő évben ők indították el az intézet folyóiratát — egyben az ország első nemzetközi matematikai folyóiratát —, a mai napig sikeres Acta Scientiarum Mathematicarumot. Története során a hazai matematika olyan kiválóságai voltak a Bolyai Intézet professzorai, mint Kalmár László (akinél az ország első informatikusai tanultak), Rédei László, Szőkefalvi-Nagy Béla, Lovász László, Tandori Károly, Csörgő Sándor. Ma a szegedi egyetem hallgatói közül több mint ezerötszázan látogatják az intézet tanárainak előadásait, szemináriumait, 6 tanszék dolgozik a „rózsaszín” épületben. Ahogy a kutatási területekben is, úgy az épületeikben is összekapcsolódnak az intézetek.

Fizikai Intézet 
fiz_mat
A Fizikai Intézet a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karát alkotó hat intézet egyike. A korall színű épülettel (Bolyai épület) összefonódó Béke-épület a kísérleti fizikusoknak a székhelyét adja, melynek záróemeletén kapott helyet a csillagda. Fizika alapszakon már hallgatóként be lehet kapcsolódni különböző kutatási területeken folyó munkába, valamint öt, ezekre előkészítő specializáció közül lehet választani. Mesterképzésen már külön van Fizikus és Csillagász mesterszak. Fizikus mesterszakon kilenc témakörből lehet tantárgyakat választani, 2014-től pedig a Lézerfizikus specializációt is lehet választani. Az intézeten folyik továbbá a fizikatanárok képzése, osztatlan kétszakos képzés, valamint Fizikus mesterszakot követő egyszakos képzés formájában is.

Közösségi média