Roska Tamás díj

Roska Tamás tudományos előadás tartására elismerő felkérést kaphat az a doktorjelölt, doktorandusz, illetve posztdoktor, aki kutatómunkája során az általa választott szakmai területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, eredményeiről nívós publikációk, előadások, művészeti vagy tudományos alkotások formájában számot adott, valamint képes eredményeit magas színvonalú és élményt nyújtó tudományos, tudománynépszerűsítő előadásban közzétenni. A nyertes előadás az idén online tartott 35. OTDK-n hallható.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 2017-ben vezette be a felsőoktatás különböző képzési szintjein történő tehetséggondozó, tudományos kutatói tevékenység folyamatosságának támogatása és perspektíváinak felmutatása, a tehetség elismerése és a fiatal kutatói teljesítmények megismertetése, valamint Roska Tamás tudományterületeket összekapcsoló, nemzetközileg elismert kutatói életműve előtti tiszteletadás céljából a Roska Tamás Tudományos Előadás intézményét.

A Roska Tamás Tudományos díj nyertesi lehetőséget kapnak az előadásukban bemutatott eredmények publikálására a Magyar Tudományban. További díjként a Szekciót rendező intézménytől 300 000 Ft pénzdíjat kapnak, valamint elismerő oklevelet, emlékérmet, továbbá ajánlást rangos tudományos folyóiratokban való megjelenésekre, valamint az OTDT támogatja tudományos, illetve tehetséggondozó pályázatokra benyújtott pályázataikat.

Kincses Dániel

A Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció esetében Roska Tamás Tudományos előadás tartását Kincses Dániel, az ELTE Fizika Doktori Iskola PhD hallgatója nyerte el, akinek a kutatómunkája a kísérleti részecskefizika témaköréhez kapcsolódik. Előadásában bemutatja, hogy az Egyesült Államokban található Relativisztikus Nehézion Ütköztetőnél zajló atommag-ütközések vizsgálata hogyan vihet közelebb az ősrobbanás utáni pillanatok megértéséhez. Szó esik majd saját tapasztalatokról, a kutatói pálya építéséről, illetve arról is, hogy ezen kutatások a jövőben hova vezethetnek. Dani a fizikusi tanulmányok mellett széles érdeklődési körrel rendelkezik, hobbija a zene (zongorán és trombitán játszik) illetve az erőemelés. Mindezeken túl a tudománynépszerűsítés is foglalkoztatja, célja, hogy ilyen irányú előadásaival mindenki számára közelebb hozza, és megfoghatóbbá tegye a kísérleti részecskefizikát.


Közösségi média