2023. november 30., csütörtök

Fizika alszekció tagozatbeosztása

Időpont Tagozat Szerző(k) Pályamunka címe Küldő intézmény Témavezető(k)
2021. április 7. 9:00 Anyagfizika Bán Henrietta Szennyezőanyagok hatásának kutatása az Sn2P2S(Se)6
típusú félvezető ferroelektromos
kristályok fizikai paramétereire
UA UNE Molnár Sándor (egyetemi docens)
2021. április 7. 9:00 Anyagfizika Boldizsár Bálint Modern acélötvözetek szerkezete és mechanikai tulajdonságai ELTE - TTK Jenei Péter (adjunktus)
2021. április 7. 9:00 Anyagfizika Ihász Hanna A dohányfüst aeroszoljainak azonosítása Középiskola Ujvári Sándor (felkészítő tanár), Oláhné Groma Veronika (mentor)
2021. április 7. 9:00 Anyagfizika Oyunbolor Binderiya AlN és ScAlN vékonyrétegek reaktív magnetronos porlasztása piezoelektronikai alkalmazások számára BME - TTK Volk János (osztályvezető), Nguyen Q. Khánh (kutató)
2021. április 7. 9:00 Anyagfizika Öcsi Rebeka Felületerősített Raman-spektroszkópiára alkalmas chipek fejlesztése sejtanalitikai célokra ELTE - TTK Zolnai Zsolt (tudományos főmunkatárs), Fürjes Péter (tudományos főmunkatárs)
2021. április 7. 9:00 Anyagfizika Szatmári Roland Anizotróp repedési mintázatok vizsgálata zsugorodó vékonyrétegekben DE - TTK Kun Ferenc (egyetemi tanár)
2021. április 7. 9:00 Anyagfizika Varga Zoltán Festékérzékenyített napelem cella hőmérséklet-függésének vizsgálata OE - KVK Rácz Ervin (egyetemi docens)
2021. április 7. 9:00 Anyagfizika Varga Zoltán Titán-dioxid alapú, festékanyaggal érzékenyített
napelem hőmérséklet-függésének vizsgálata
OE - KVK Rácz Ervin (egyetemi docens)
2021. április 7. 14:30 Asztrofizika Bánhidi Dominik Klasszikus nóvarobbanások fotometriai és spektroszkópiai vizsgálata SZTE - TTIK Szalai Tamás (tudományos munkatárs), Vinkó József (tudományos főmunkatárs)
2021. április 7. 14:30 Asztrofizika Bartha-Veres Anna FUorok vizsgálata ALMA adatokkal: Haro 5a IRS ELTE - TTK Fernando Cruz-Sáenz de Miera (tudományos munkatárs), Kóspál Ágnes (tudományos főmunkatárs)
2021. április 7. 14:30 Asztrofizika Bodola Zsófia Réka Két alacsony luminozitású II-P típusú szupernóva:
SN 2020cxd és SN 2020dpw
ELTE - TTK Vinkó József (tudományos főmunkatárs)
2021. április 7. 14:30 Asztrofizika Bora Zsófia Radioaktív nikkel Ia típusú szupernóvákban ELTE - TTK Vinkó József (tudományos főmunkatárs)
2021. április 7. 14:30 Asztrofizika Könyves-Tóth Réka Szuperfényes szupernovák kémiai analízise ELTE - TTK Vinkó József (tudományos főmunkatárs)
2021. április 7. 14:30 Asztrofizika Szányi Balázs Nukleáris hálózatok
modellcsillagok kémiai szerkezetére gyakorolt hatása
SZTE - TTIK Nagy Andrea (tudományos munkatárs)
2021. április 7. 14:30 Asztrofizika Világos Blanka Bárium csillagokkal a lassú neutronbefogásos folyamat nyomában ELTE - TTK Cseh Borbála (tudományos segédmunkatárs), Kovács József (tudományos tanácsadó)
2021. április 8. 9:00 Atommag- és nukleáris fizika Bódy Lőrinc Alacsony energiás Cserenkov-események elemzése
Deep Learning módszerekkel
ELTE - TTK Horváth Ákos (egyetemi docens)
2021. április 8. 9:00 Atommag- és nukleáris fizika Gerlei Martin Gáztöltésű müográfiai detektorok előkészítése terepi mérésekre ELTE - TTK Hamar Gergő (tudományos munkatárs)
2021. április 8. 9:00 Atommag- és nukleáris fizika Hajas Tamás Zoltán Tranziens reaktorfizikai folyamatok vizsgálata saját fejlesztésű, végeselem-módszeren alapuló diffúziós kóddal BME - TTK Babcsány Boglárka (tudományos segédmunkatárs)
2021. április 8. 9:00 Atommag- és nukleáris fizika Hajnal Dániel Konrád Képalkotás kozmikus müonok keltette másodlagos részecskékkel ELTE - TTK Hamar Gergő (tudományos munkatárs)
2021. április 8. 9:00 Atommag- és nukleáris fizika Kovács Sándor A=160-166 tömegszámú egzotikus prométium
magok béta-bomlásának kísérleti vizsgálata
DE - TTK Kiss Gábor Gyula (tudományos főmunkatárs)
2021. április 8. 9:00 Atommag- és nukleáris fizika Pesznyák Dávid Doziméterek szimulációja Geant4 szimulációs környezetben ELTE - TTK Horváth Ákos (egyetemi docens)
2021. április 8. 9:00 Atommag- és nukleáris fizika Tóth Ákos A 95Ru és 95Tc izotópok felezési idejének
meghatározása ϒ-spektroszkópiával
DE - TTK Kiss Gábor Gyula (tudományos főmunkatárs)
2021. április 7. 13:30 Biológiai fizika Hummel Dávid 3D poliszukcinimid (PSI) hálók létrehozása
elektromos szálhúzással szervetlen sók jelenlétében
ELTE - TTK Jedlovszky-Hajdu Angéla (docens), Juhász Ákos György (PhD-hallgató)
2021. április 7. 13:30 Biológiai fizika Józsa Máté Élet és evolúció metabolikus hálózati modellezése RO BBTE Lázár Zsolt (egyetemi adjunktus)
2021. április 7. 13:30 Biológiai fizika Kallos-Balogh Piroska Mintázatelemzés különböző humán PET/CT
berendezésekkel: összehasonlító vizsgálat
DE - TTK Forgács Attila (tudományos munkatárs)
2021. április 7. 13:30 Biológiai fizika Kreinicker Gábor, Sipos Bence Ortopédiai előszűrő eszköz tervezése BME - GPK Szilágyi Brigitta (egyetemi docens)
2021. április 7. 13:30 Biológiai fizika Sipos Bence Kardiovaszkuláris problémák előrejelzése
poliszomnográfiás adatok elemzésével
BME - GPK Szilágyi Brigitta (egyetemi docens)
2021. április 7. 13:30 Biológiai fizika Szmatona Viktória Agyi sztereotaxiás besugárzási tervek
dozimetriai vizsgálata CyberKnife
besugárzó készüléken
ELTE - TTK Major Tibor (egyetemi tanár), Stelczer Gábor (klinikai sugárfizikus)
2021. április 6. 14:30 Csillagászat Kálmán Szilárd Egzotikus exobolygók és
exoüstökösök fotometriai vizsgálata
SZTE - TTIK Szabó M. Gyula (kutatóprofesszor), Szatmáry Károly (egyetemi tanár)
2021. április 6. 14:30 Csillagászat Kalup Csilla A korai Naprendszer hírnökei:
trójai kisbolygók vizsgálata a Kepler űrtávcsővel
ELTE - TTK Molnár László (tudományos főmunkatárs)
2021. április 6. 14:30 Csillagászat Krupánszky Gergely Föld-típusú bolygók migrációja ELTE - TTK Regály Zsolt (tudományos főmunkatárs)
2021. április 6. 14:30 Csillagászat Matécsa Barbara CoRoT-TESS hierarchikus hármas rendszerek vizsgálata ELTE - TTK Hajdu Tamás (fiatal kutató)
2021. április 6. 14:30 Csillagászat Nagy Kristóf Excentrikus kettőscsillag-rendszerek
apszismozgásának vizsgálata
SZTE - TTIK Mitnyan Tibor (tudományos segédmunkatárs)
2021. április 6. 14:30 Csillagászat Simon Tamás A bolygók körüli holdak számának meghatározásáról Középiskola Hömöstrei Mihály (fizikatanár)
2021. április 6. 14:30 Csillagászat Simon Zsók Anett A Napra lehet nézni… Középiskola Pető Mária (fizika szakos tanár)
2021. április 6. 14:30 Extragalaktikus asztrofizika és gravitációkutatás Csörnyei Géza Galaxisklasszifikáció általánosítása emissziós vonalak segítségével ELTE - TTK Dobos László (egyetemi adjunktus)
2021. április 6. 14:30 Extragalaktikus asztrofizika és gravitációkutatás Hegedűs Viola A gravitációs magnetoelektromos effektus
vizsgálata sztatikus feketelyuk- és kozmológiai téridőkben
SZTE - TTIK Gergely Árpád László (egyetemi tanár)
2021. április 6. 14:30 Extragalaktikus asztrofizika és gravitációkutatás Karsai Alexandra Változó időskálájú kozmológiai modell ELTE - TTK Raffai Péter (adjunktus)
2021. április 6. 14:30 Extragalaktikus asztrofizika és gravitációkutatás Krezinger Máté Két rádiókvazárt a távoli világegyetemben ELTE - TTK Frey Sándor (tudományos főmunkatárs)
2021. április 6. 14:30 Extragalaktikus asztrofizika és gravitációkutatás Pinczés Patrik, Tóth Balázs GRB anyagalaxisok vizsgálata ELTE - TTK Tóth L. Viktor (adjunktus)
2021. április 6. 14:30 Extragalaktikus asztrofizika és gravitációkutatás Pszota Máté Newtoni és MOND-szerű gravitáció vizsgálata ELTE - TTK Ván Péter (tudományos főmunkatárs)
2021. április 6. 14:30 Extragalaktikus asztrofizika és gravitációkutatás Veres Patrik Milán Az NVSS J182659+343113 jelű gammasugárzó
jelölt aktív galaxismag nagy felbontású rádiótérképezése
ELTE - TTK Szentirmayné Gabányi Krisztina (adjunktus)
2021. április 6. 13:30 Kísérleti szilárdtestfizika Balázs Péter SiO2 rezisztív kapcsolók
vezetési mechanizmusának vizsgálata
zajjelenségeken keresztül
BME - TTK Balogh Zoltán (tudományos munkatárs), Halbritter András (egyetemi tanár)
2021. április 6. 13:30 Kísérleti szilárdtestfizika Gál Dávid Me1Me2P2S(Se)6 típusú réteges szerkezetű
ferroelektromos kristályok fizikai paramétereinek kutatása
UA UNE Molnár Sándor (egyetemi docens)
2021. április 6. 13:30 Kísérleti szilárdtestfizika Kalmár Tamás Nanoáramkörök rádiófrekvenciás
vizsgálata szupravezető induktivitások segítségével
BME - TTK Fülöp Gergő (tudományos munkatárs)
2021. április 6. 13:30 Kísérleti szilárdtestfizika Kandrai Konrád Kétdimenziós topologikus szigetelő jelölt, Pt2HgSe3 vizsgálata RO BBTE Nemes Incze Péter (tudományos munkatárs)
2021. április 6. 13:30 Kísérleti szilárdtestfizika Lipcsei Sándor Diszlokáció struktúrák statisztikai tulajdonságainak vizsgálata
XRD és HR EBSD segítségével
RO BBTE Groma István (egyetemi tanár)
2021. április 6. 13:30 Kísérleti szilárdtestfizika Molnár Albert Sándor Összemérhetetlen fázissal rendelkező
Sn2P2Se6 szokásos ferroelektromos kristályok
ferroelektromos állapotában megfigyelt
dielektromos anomália vizsgálata
UA UNE Molnár B Sándor (docens)
2021. április 6. 13:30 Kísérleti szilárdtestfizika Tóth Boglárka BiFeO3 metastabil transzverz kónikus fázisának vizsgálata BME - TTK Bordács Sándor (egyetemi docens)
2021. április 6. 13:30 Klasszikus fizika és a fizika tanítása Barna Attila Rugóval összekötött 2-részecskés rendszer
Rutherford-szórásának vizsgálata
ELTE - TTK Horváth Ákos (egyetemi docens)
2021. április 6. 13:30 Klasszikus fizika és a fizika tanítása Ernyey Dániel Comic-Con a fizikaórán ELTE - TTK Tél Tamás (emeritus professzor), Träger Magdolna (fizikatanár)
2021. április 6. 13:30 Klasszikus fizika és a fizika tanítása Pipics János Petrus Peregrinus, a mágnességtan atyja ELTE - BDPK Nagy Sándor (egyetemi docens)
2021. április 6. 13:30 Klasszikus fizika és a fizika tanítása Simon Tamás Súrlódó Oszcillátor Középiskola Hömöstrei Mihály (fizikatanár)
2021. április 6. 13:30 Klasszikus fizika és a fizika tanítása Stiga Viktória Tényleg állandó sebességgel folyik a homokóra? Középiskola Börzsönyi Tamás (egyetemi docens), Hömöstrei Mihály (mestertanár)
2021. április 6. 13:30 Klasszikus fizika és a fizika tanítása Tóth Kristóf Kvantummechanika középiskolában ELTE - TTK Tél Tamás (egyetemi tanár)
2021. április 6. 13:30 Klasszikus fizika és a fizika tanítása Tóth Kristóf Nehézségi erő középiskolában.
Egy rossz szokás vagy hasznos hagyaték?
ELTE - TTK Tél Tamás (egyetemi tanár)
2021. április 6. 13:30 Klasszikus fizika és a fizika tanítása Varga Szabolcs Kinematikai fogalmak bevezetése a középiskolában
interaktív módszerek alkalmazásával
ELTE - TTK Haszpra Tímea Nóra (tudományos munkatárs)
2021. április 8. 9:00 Komplex rendszerek, kaotikus
mozgás
Asztalos Bogdán Hierarchikusan korrelált rendszerek statisztikus fizikája ELTE - TTK Palla Gergely (egyetemi tanár), Czégel Dániel (PhD-hallgató)
2021. április 8. 9:00 Komplex rendszerek, kaotikus
mozgás
Jánosi Dániel Időfüggő paraméterű kaotikus konzervatív rendszerek ELTE - TTK Tél Tamás (emeritusz professzor)
2021. április 8. 9:00 Komplex rendszerek, kaotikus
mozgás
Kuki András Földrengés statisztika:
univerzalitások és valószínűségi előrejelzési lehetőségek?
RO BBTE Gere István (doktorandusz), Néda Zoltán (egyetemi tanár)
2021. április 8. 9:00 Komplex rendszerek, kaotikus
mozgás
Lugosi Lilla Kaotikus idősorok vizsgálata Reservoir-módszerrel ELTE - TTK Kovács Tamás (tudományos főmunkatárs)
2021. április 8. 9:00 Komplex rendszerek, kaotikus
mozgás
Márton Ildikó - Beáta Súlyozott irányított hálózatok klaszterezése
Voronoi-diagramok segítségével
RO BBTE Ercsey Ravasz Mária (egyetemi kutató), Molnár Botond (egyetemi adjunktus)
2021. április 8. 9:00 Komplex rendszerek, kaotikus
mozgás
Szuszik Csanád Törmeléklavinák kialakulásának vizsgálata DE - TTK Kun Ferenc (egyetemi tanár)
2021. április 8. 9:00 Komplex rendszerek, kaotikus
mozgás
Tóth Ábel Lekerekített sarkú lépcsőn pattogó labda Középiskola Tél Tamás (egyetemi tanár)
2021. április 8. 9:00 Kvantumfizika és kvantum-
informatika
Boldis Bercel Kvantumos összefonódottsági
mintázatok ábrázolása
kinematikus téren
BME - TTK Lévay Péter Pál (tudományos főmunkatárs)
2021. április 8. 9:00 Kvantumfizika és kvantum-
informatika
Guba Zoltán Hibatűrő kvantumkommunikáció elosztott rendszerekben BME - TTK Pályi András (docens), Zimborás Zoltán (tudományos főmunkatárs)
2021. április 8. 9:00 Kvantumfizika és kvantum-
informatika
Németh Róbert Aharonov-Bohm-effektus vizsgálata pszeudospin-1 rendszerben ELTE - TTK Cserti József (egyetemi tanár)
2021. április 8. 9:00 Kvantumfizika és kvantum-
informatika
Plaszkó Noel László Nemegyensúlyi vezetési jelenségek molekuláris
Andrejev-interferométerekben
ELTE - TTK Rakyta Péter (adjunktus), Kormányos Andor (docens)
2021. április 8. 9:00 Kvantumfizika és kvantum-
informatika
Portik Attila Iterált Harmadfokú kvantuminformatikai protokollok
dinamikájának vizsgálata
ELTE - TTK Kiss Tamás (tudományos főmunkatárs), Kálmán Orsolya (tudományos főmunkatárs)
2021. április 8. 9:00 Kvantumfizika és kvantum-
informatika
Szombathy Dominik Wigner-molekulák
nanocsőbeli kollektív alagutázásának
elméleti vizsgálata
BME - TTK Zaránd Gergely (egyetemi tanár)
2021. április 6. 13:30 Nagyenergiás fizika Facskó Benedek Az FCC-hh gyorsító nyalábkicsatolási hardware tervezése ELTE - TTK Barna Dániel (tudományos főmunkatárs)
2021. április 6. 13:30 Nagyenergiás fizika Fehérkuti Anna Töltéscsere kiszűrésének lehetősége a CMS kísérletben ELTE - TTK Veres Gábor (egyetemi tanár)
2021. április 6. 13:30 Nagyenergiás fizika Horváth Mátyás Neutron kibocsátás vizsgálata és axion
keresés fény-fény szórásban
a CERN LHC ultraperiferikus ólomion ütközéseiben
Középiskola Pásztor Gabriella (adjunktus, kutatócsoport-vezető)
2021. április 6. 13:30 Nagyenergiás fizika Kórodi Balázs Bose-Einstein-korrelációk vizsgálata
ólom-ólom ütközésekben az LHC CMS kísérletében
ELTE - TTK Csanád Máté (docens)
2021. április 6. 13:30 Nagyenergiás fizika Orosz Melinda Detektor kalibrálása direkt foton kereséséhez DE - TTK Ujvári Balázs (egyetemi adjunktus)
2021. április 6. 13:30 Nagyenergiás fizika Pórfy Barnabás Kétrészecske korrelációk mérése
az NA61/SHINE kísérletnél Ar + Sc ütközésekben
ELTE - TTK Csanád Máté (docens), László András (tudományos főmunkatárs)
2021. április 6. 13:30 Nagyenergiás fizika Sándor Szende Kis ütköző rendszerek eseményaktivitás-függő
vizsgálata b-kvarkok segítségével
ELTE - TTK Vértesi Róbert (tudományos főmunkatárs)
2021. április 6. 13:30 Nagyenergiás fizika Szigeti Balázs Endre Ultra-relativisztikus nehézion ütközések vizsgálata
szögkorrelációs módszerekkel
ELTE - TTK Varga Kőfaragó Mónika (tudományos munkatárs)
2021. április 7. 13:30 Nanoszerkezetek Balogh András Rácsrezgések hatásának vizsgálata az egydimenziós
Su-Schrieffer-Heeger modellben
ELTE - TTK Koltai János (egyetemi adjunktus), Kukucska Gergő (kutató)
2021. április 7. 13:30 Nanoszerkezetek Farkas Borbála Grafén vezetőképessége nemtriviális topológiájú
mágneses terekbe
ELTE - TTK Rakyta Péter (tudományos munkatárs)
2021. április 7. 13:30 Nanoszerkezetek Fehérvári János Gergő Nanoméretű fázisváltó memóriák időskáláinak
kísérleti vizsgálata
BME - TTK Halbritter András (egyetemi tanár), Török Tímea Nóra (PhD-hallgató)
2021. április 7. 13:30 Nanoszerkezetek Kovács Panna Királis spin-spin kölcsönhatások perturbatív elmélete:
alkalmazás Mn3 atomfürtre Au(111) felületen
BME - TTK Szunyogh László (egyetemi tanár)
2021. április 7. 13:30 Nanoszerkezetek Megyeri Dániel Áramlási geometriák hatása ezüst nanorészecskék
méreteloszlására szikrakisüléses generátorban
SZTE - TTIK Geretovszky Zsolt (egyetemi docens), Kohut Attila (tudományos munkatárs)
2021. április 7. 13:30 Nanoszerkezetek Páhoki Tamás Nanorétegeken definiált kvantumdotok
transzportjelenségeinek vizsgálata
ELTE - TTK Széchenyi Gábor (tudományos munkatárs), Cserti József (egyetemi tanár)
2021. április 7. 13:30 Nanoszerkezetek Papp János Kis szögekkel elforgatott kétdimenziós
heteroszerkezetek elméleti vizsgálata
ELTE - TTK Koltai János (docens), Oroszlány László (docens)
2021. április 7. 9:00 Optika Fekete János Márk Fotoakusztikus kamrák kamrakonstansának
meghatározása kombinált abszopciós
és fotoakusztikus méréssel
SZTE - TTIK Bozóki Zoltán (egyetemi tanár), Szakáll Miklós (tudományos munkatárs)
2021. április 7. 9:00 Optika Galambos Máté Szabadtéri kvantumkommunikációs
összeköttetés kialakításának elő-készítése
GDF Bacsárdi László (tudományos munkatárs)
2021. április 7. 9:00 Optika Illés Gergő, Mészáros Anna, Sarkadi Balázs Róbert Terahertzes impulzusok előállítása
mikrostrukturált lítium niobát kristályban
PTE - TTK Tóth György (egyetemi adjunktus)
2021. április 7. 9:00 Optika Joó András Péter FAME szabadformájú aktív tükör
aktuátorrögzítő pontjainak meghatározása
ELTE - TTK Farkas Szigfrid (tudományos munkatárs)
2021. április 7. 9:00 Optika Kócziás Veronika Statisztikus módszer vizsgálata
az átlagos emberi szem
számítógépes modellezéséhez
BME - TTK Erdei Gábor (egyetemi docens)
2021. április 7. 9:00 Optika Szabó Krisztián Többfotonos rezonancia-fokozott ionizáció során
kilépő elektronok dinamikus interferenciája
DE - TTK Csehi András (egyetemi adjunktus)
2021. április 7. 13:00 Plazmafizika Albert Andrea Elektrontranszport rezonancia
effektusainak Monte Carlo szimulációja
ELTE - TTK Donkó Zoltán (tudományos tanácsadó)
2021. április 7. 13:00 Plazmafizika Bélteki János Benjámin Atomnyaláb diagnosztika fejlesztése
fúziós plazmafizikai mérésekhez
BME - TTK Anda Gábor (tudományos főmunkatár)s
2021. április 7. 13:00 Plazmafizika Csillag Barnabás Gellért Spektroszkópiai mérések kiértékelése
és modellezése a Wendelstein 7-X sztellarátor
alkáli atomnyaláb diagnosztikáján
BME - TTK Zoletnik Sándor (laboratóriumvezető)
2021. április 7. 13:00 Plazmafizika Édes Lili Pelletbelövések hatása a szélplazmasűrűség
fluktuációira a Wendelstein-7 sztellarátorban
ELTE - TTK Dunai Dániel (tudományos főmunkatárs)
2021. április 7. 13:00 Plazmafizika Miklós Merse Alkáli atomnyaláb dinamikájának vizsgálata PE - MK Zoletnik Sándor (laboratóriumvezető)
2021. április 7. 13:00 Plazmafizika Szűcs Máté Lokális plazma-fal kölcsönhatások észlelése
Edicam kamerarendszer adataiban
ELTE - TTK Szepesi Tamás (tudományos főmunkatárs)
2021. április 7. 13:00 Plazmafizika Takács Roxána Az ILM instabilitások vizsgálat a Wendelstein-7 sztellarátorban ELTE - TTK Dunai Dániel (tudományos főmunkatárs)
2021. április 7. 13:00 Plazmafizika Vavrik Márton Bendegúz Tranziens MHD hullámok amplitúdójának
időfüggése és mérési bizonytalansága fúziós plazmákban
BME - TTK Pokol Gergő (egyetemi docens)
2021. április 8. 9:00 Részecskefizika és térelmélet Fischer Ádám Lee-Yang-zérusok numerikus vizsgálata ELTE - TTK Pásztor Attila (tudományos munkatárs)
2021. április 8. 9:00 Részecskefizika és térelmélet Juhász Dániel Kidolgozott példák a szinguláris redukció módszeréhez SZTE - TTIK Fehér László (egyetemi tanár)
2021. április 8. 9:00 Részecskefizika és térelmélet Komjáti Csenge A proton szerkezetének vizsgálata
dupla partonszórás mérésével
a CERN LHC CMS kísérletében
ELTE - TTK Pásztor Gabriella (tudományos főmunkatárs)
2021. április 8. 9:00 Részecskefizika és térelmélet Nagy Botond Oszcillonok dinamikája BME - TTK Takács Gábor (egyetemi tanár)
2021. április 8. 9:00 Részecskefizika és térelmélet Oberfrank Robin Periodikusan gerjesztett kvantumtérelmélet: a sine-Gordon modell ELTE - TTK Bajnok Zoltán (címzetes egyetemi tanár)
2021. április 8. 9:00 Részecskefizika és térelmélet Pesznyák Dávid A QCD töltésfluktuációinak vizsgálata
rács-térelméleti módszerekkel
ELTE - TTK Pásztor Attila (posztdoktori kutató)
2021. április 8. 9:00 Részecskefizika és térelmélet Rab Nóra Skalár-t-kvarkok keresése az LHC CMS detektorral ELTE - TTK Pásztor Gabriella (tudományos főmunkatárs), Koushik Mandal (kutató)
2021. április 8. 9:00 Részecskefizika és térelmélet Boldis Bercel Hiperbolikus mozgás vizsgálata Lagrange-módszerekkel BME - TTK Lévay Péter (tudományos főmunkatárs)
2021. április 7. 9:00 Statisztikus fizika és áramlások Csillag Lehel Egyensúlyi eloszláshoz való konvergencia egy véletlenszerű dinamikus modell keretében RO BBTE Néda Zoltán (egyetemi tanár), Bíró Tamás Sándor (tudományos tanácsadó)
2021. április 7. 9:00 Statisztikus fizika és áramlások Gergely Attila Pislákoló gyertyalángok szinkronizációja RO BBTE Bulcsú Sándor (egyetemi adjunktus), Néda Zoltán (egyetemi tanár)
2021. április 7. 9:00 Statisztikus fizika és áramlások Gonda Iván, Kalmár Tamás Pandémia elleni védekezési stratégiák szimulációja GPU-ra optimalizált, hálózat alapú, módosított SIR modellel BME - TTK Török János (docens)
2021. április 7. 9:00 Statisztikus fizika és áramlások Kadlecsik Ádám Vízfelszíni sokszögörvények laboratóriumi vizsgálata ELTE - TTK Vincze Miklós (tudományos főmunkatárs)
2021. április 7. 9:00 Statisztikus fizika és áramlások Krasznai Anna Hidrodinamikai szolitonok vizsgálata BME - TTK Takács Gábor (egyetemi tanár)
2021. április 7. 9:00 Statisztikus fizika és áramlások Sipos Bence Alvásadatok elemzése statisztikai és gépi tanuláson alapuló módszerekkel BME - GPK Szilágyi Brigitta (egyetemi docens), Nagy Balázs Vince (egyetemi docens)
2021. április 7. 9:00 Statisztikus fizika és áramlások Vörös Attila Az óceáni szállítószalag laboratóriumi modellezése ELTE - TTK Vincze Miklós (tudományos főmunkatárs
2021. április 7. 9:00 Változócsillagok fizikája Ádám Rozália Az OGLE-IV kettőscsillag-katalógus új szemszögből, avagy a kettősökön túl ELTE - TTK Hajdu Tamás (fiatal kutató)
2021. április 7. 9:00 Változócsillagok fizikája Csörnyei Géza Klasszikus cefeidák periódusváltozásának és fluktuációinak vizsgálata ELTE - TTK Szabados László (professor emeritus)
2021. április 7. 9:00 Változócsillagok fizikája Göblyös Anna, Vámos Zsigmond Kepler-TESS kettőscsillagok periodusváltozásainak vizsgálata Középiskola Hajdu Tamás (fiatal kutató), Fockter Zoltán (PhD-hallgató)
2021. április 7. 9:00 Változócsillagok fizikája Kalup Csilla Az NGC5897 gömbhalmaz horizontális ági változócsillagainak vizsgálata űrfotometriai módszerekkel ELTE - TTK Molnár László (tudományos főmunkatárs), Szabó M. Gyula (kutató professzor)
2021. április 7. 9:00 Változócsillagok fizikája Németh Patrik Telített WISE mérések javított abszolút fényességmérései ELTE - TTK Ábrahám Péter (tudományos tanácsadó), Moór Attila (tudományos főmunkatárs)
2021. április 7. 9:00 Változócsillagok fizikája Sallai József Martin Fedési kettős rendszerek osztályozása, Kepler adatokból gépi tanulási módszer segítségével ELTE - TTK Hajdu Tamás (fiatal kutató), Süli Áron (egyetemi docens)
2021. április 7. 9:00 Változócsillagok fizikája Szabó Zsófia Marianna V1057 Cyg: Miről mesélnek egy prototipikus FU Orionis rendszer fénygörbéi és színképei? ELTE - TTK Kóspál Ágnes (tudományos tanácsadó), Ábrahám Péter (tudományos tanácsadó)

Fizika alszekció tagozatbeosztásának letöltése: Fizika_tagozatbeosztás

Közösségi média