Tájékoztató középiskolásoknak

A Középiskolai szekcióba való jelentkezés feltétele egy felsőoktatási TDK műhely oktatójával témavezetői kapcsolat kialakítása. Ha még nincs ilyen témavezetőd, vedd fel a kapcsolatot a hozzád legközelebbi felsőoktatási intézmény (vagy azzal az intézménnyel, ahova felvételizni szeretnél a jövőben) kapcsolattartójával és kérj segítséget!

 

FiFöMa Szakmai Bizottság középiskolás kapcsolattartóinak névsora

 

Név

Intézmény

város

szak

E-mail

Gulyás Ágnes

Szegedi Tudományegyetem

Szeged

földrajz

agulyas@geo.u-szeged.hu

Boros Zoltán

Debreceni Egyetem

Debrecen

matematika

zboros@science.unideb.hu

Brigitta Szilagyi

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Budapest

matematika

szilagyibr@gmail.com

Gönczy Sándor

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Beregszász

földrajz

gonczys@kmf.uz.ua

Hagymási Imre

Wigner Fizikai Kutatóközpont

Budapest

fizika

hagymasi.imre@wigner.mta.hu

Horváth Ákos

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Budapest

fizika

akos@ludens.elte.hu

Járai-Szabó Ferenc

Babeș-Bolyai Tudományegyetem

Kolozsvár

fizika

jocsike@gmail.com

Jeney László Botond

Budapesti Corvinus Egyetem

Budapest

földrajz

jeney@elte.hu

Juhász Tibor

Eszterházy Károly Egyetem

Eger

matematika

juhasz.tibor@uni-eszterhazy.hu

Kovács István János

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Budapest

földtan

kovacs.istvan.janos@mfgi.hu

Lenkey Gábor

Nyíregyházi Egyetem

Nyíregyháza

földrajz

lenkey.gabor@nye.hu

Lenner Tibor

Eötvös Lóránd Tudományegyetem SEK

Szombathely

földrajz

lenner.tibor@sek.elte.hu

Mara Gyöngyvér

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Kolozsvár

környezet

maragyongyver@uni.sapientia.ro

Németh Norbert

Miskolci Egyetem

Miskolc

földtan

foldnn@gold.uni-miskolc.hu

Poszet Szilárd

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Kolozsvár

földrajz

poszet@yahoo.com

Rácz Ervin

Óbudai Egyetem

Budapest

fizika

racz.ervin@kvk.uni-obuda.hu

Reményi Péter

Pécsi Tudományegyetem

Pécs

földrajz

remko@gamma.ttk.pte.hu

Soós Anna

Babeș-Bolyai Egyetem

Kolozsvár

matematika

asoos@math.ubbcluj.ro

Sütő László

Eszterházy Károly Egyetem

Eger

földrajz

sutogeo@gmail.com

Szilágyi Ferenc

Partiumi Keresztény Egyetem

Nagyvárad

földrajz

szilfester@gmail.com

Tóth Attila

Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem

Nyitra

fizika

atoth2@ukf.sk

Tóth L. Viktor

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Budapest

csillagász

toth.laszlo.viktor@ttk.elte.hu

Tóth-Bodrogi Edit

Pannon Egyetem

Veszprém

környezet

bodrogie@almos.uni-pannon.hu

Turi Zoltán

Debreceni Egyetem

Debrecen

földrajz

turi.zoltan@science.unideb.hu

Vigh Viktor

Szegedi Tudományegyetem

Szeged

matematika

vigvik@math.u-szeged.hu

Weidinger Tamás

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Budapest

meteorológia

weidi@caesar.elte.hu

Kedves Diákok! Kedves Kollégák!

2021. április 6-9 között a Szegedi Tudományegyetem szervezi a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció (FiFöMa) online döntőjét.
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács új stratégiájában elhatározta, hogy az OTDK rendszerét kinyitja a középiskolás tehetséggondozás felé is. Célunk ezzel az, hogy a közel 70 éve működő OTDK-mozgalom tapasztalataira építkezve segítsük a tehetségek mielőbbi felismerését, kibontakozását, a diákok érdeklődési köréhez igazodó, felfedezésen alapuló tehetségfejlesztését.
Ezért a Szegedi Tudományegyetem OTDK FiFöMa szervezőiként az alábbi pályázatot hirdetjük meg a 10-12. osztályos diákok számára:
Várjuk

  • a fizika, földrajz/földtudományok, matematika bármely területe iránt érdeklődő diákokat
  • továbbá középiskolai tanáraikat, akik foglalkoznak vagy foglalkozni szeretnének tehetséggondozással, illetve versenyekre készítenek fel diákokat

A részvétel feltétele:

  • Közös konzultáció valamely kárpát-medencei felsőoktatási intézmény TDK műhelyének oktatója és a jelentkező középiskolás diák és felkészítő tanára között (a kapcsolatfelvételi TDK vezetők listája a honlapon a „Középiskolásoknak” címszó alatt olvasható)
  • Pályamunka elkészítése a fentebbi tudományterületeken szabadon választott témában a megadott pályázati kategóriák valamelyikében
  • A fizika, földrajz (természet- és társadalomföldrajz), matematika tantárgyak és az ásványtan, csillagászat, biológia, kémia, meteorológia, térképészet vagy akár a történelem határterületén lévő témakörben is lehet pályamunkákat benyújtani. Fontos kiemelni, hogy nincsenek éles határok, bármilyen ‒ akár a fentebbi tudományterületeket összekapcsoló ‒ jelenség, képződmény vagy folyamat feldolgozása is lehetséges, ami a Földön vagy a világegyetemben a múltban lezajlott vagy jelenleg zajló környezeti és/vagy társadalmi változások megfigyelésével, vizsgálatával, vagy modellezésével foglalkozik.
  • Mivel a pályamunkákat csak digitális formában kell benyújtani, az esszében is lehetőség van kiegészítő jelleggel újszerű módszerek alkalmazására (pl. videó beágyazás, animáció stb.)
  • A részvételi szándék jelzése az alábbi linken: https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/hu/invitation/71426b98-e169-4349-9f87-1105f1c953e2


Ezt követően készítjük el a rendezvény online rendszeréhez szükséges belépő kódjukat.

Fontos határidők:

2021. február 15. MEGHOSSZABBÍTVA
A részvételi szándék jelzése a szükséges adatokkal, 16 év alattiak szülői nyilatkozatának feltöltése. (A nyilatkozat sablonja a honlapunkról letölthető.)
2021. március 15. MEGHOSSZABBÍTVA
A pályamunka feltöltése a rendezvény online rendszerébe.

Pályázati kategóriák:

Esszé: Maximum 25 A4-es oldal (a tudományterületek sajátosságai miatt a terjedelem csak ajánlott) a három tudományterület valamelyikéhez kapcsolódó témakörben. A pályázó mutasson be egy általa megfigyelt természettudományi, környezeti vagy társadalmi jelenséget vagy problémát. A hangsúly a témakör aktualitásán, a pályázó saját gondolatain és kreativitásán van, természetesen figyelembe véve a felhasznált szakirodalmak szakszerű dokumentálását.
Kísérleti bemutató: Egy kiválasztott fizikai, matematikai vagy földtudományi jelenség kísérleti modellezése és bemutatása 2-5 perces videó formájában.
A pályamunka mellékleteként egy egyoldalas összefoglalót is kell készíteni, amely tartalmazza a bemutatandó természeti jelenség és a kísérlet végrehajtásának rövid leírását, a kísérleti eszközök és anyagok megadását.
Mikrotanítás: a három tudományterület valamelyikén egy közoktatási téma újszerű tanítási ötletének megfogalmazása és bemutatása 2-5 perces videó formájában. A pályamunka ebben az esetben egy – legalább 1 oldalas – óravázlat is tartalmazzon, amelyben a diák bemutatja a témarész tanítási folyamatának lépéseit, a használt eszközöket és módszereket, IKT eszközök használata esetén annak URL címét.
Animáció: A pályázó mutasson be egy természettudományi, környezeti jelenséget vagy problémát 2-5 perces, saját készítésű számítógépes animáció formájában. A benyújtandó pályamunka az elkészült animáció, amely szabadon választott formában (szöveg, hang, rajz, film, kísérő leírás) bemutatja az adott jelenséget.

Egy-egy pályamunka maximum kétszerzős lehet! Ez esetben kérjük mindkét szerző regisztráljon a rendezvény honlapján.

Értékelés, bemutatás:

Az esszé formában beérkezett pályamunkákat előzetesen szakmai zsűri értékeli. Ezt követően a konferencia középiskolások számára meghirdetett szekcióiban a pályázók 10 perces online prezentációban adják elő a dolgozatuk legfontosabb eredményeit. A prezentációt 5-10 perces szakmai beszélgetés követi. Az írásbeli és a szóbeli eredmények összesítése után a zsűri rangsorolja a pályázatokat. Az eredmények az ünnepélyes eredményhirdetésen kerülnek kihirdetésre.
A kísérleti bemutató, mikrotanítás és animáció formában érkezett pályamunkákat előzetesen szakmai zsűri értékeli és rangsorolja. Az eredmények az ünnepélyes eredményhirdetésen kerülnek kihirdetésre. A videós pályamunkákat a rendezvény ideje alatt az OTDK minden résztvevője számára bemutatjuk és közönségszavazatok alapján a 3 legtöbb szavazatot kapott munka értékes nyereményben részesül.

Miért érdemes jelentkezni:

A pályázók számára reméljük érdekes kihívást jelent a nagy hagyományú Tudományos Diákköri munkában való részvétel! A konferencia alatt hozzáférést biztosítunk a diákoknak és tanáraiknak minden szakmai fórumra és szabadidős programra, illetve a kifejezetten az ő számukra szervezett online programjainkra. A megmérettetésen való sikeres szereplés értékes többletpontokat jelent a diákok későbbi felsőoktatási pályázatainak (pl. az Új Nemzeti Kiválósági Program) elbírálása során. A középiskolák és a felsőoktatási intézmények között ily módon kialakult szorosabb kapcsolatok hosszabb távon is segíthetik a középiskolai tanárok áldozatos tehetséggondozási munkáját.

További információért forduljanak Dr. Gulyás Ágneshez a középiskolai szekció szervezőjéhez, a fifoma2021@sci.u-szeged.hu email címen, vagy a rendezvény honlapján: http://sci.u-szeged.hu/fifoma2021/kozepiskolasok


Szeged, 2020. december 16.
Tisztelettel:
Dr. Bajmócy Péter
OTDK ügyvezető titkár


Dr. Mucsi László

OTDK ügyvezető elnök


fifoma_szeged

Közösségi média