Nevezés

(Részletek a Szekció felhívásából...)


"A) A hallgatói nevezés lépései

A.1) A pályamunkák előregisztrációja

Az intézményi TDK-konferenciát követően a szekció kiválasztása és a pályamunka feltöltése (...) e-mail (OTDT) megküldésétől számított 30 napon belül. (...)
FIGYELEM! A pályamunka feltöltése még nem jelent automatikusan nevezést a 36. OTDK-ra. Nevezni a nevezési időszakban lehet (...).


A.2) A nevezés

Nevezési időszak: 2022. szeptember 15.2023. január 11. (szerda) 16.00 óra (CET)

A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
Rezümé feltöltése. A összefoglaló feltöltési felületén öt, a dolgozat címében nem szereplő kulcsszó megadása.
(...)
A 2020/2021. tanév II. félévében, valamint a 2021/2022. tanévben jogosultságot szerzett hallgatók lehetőséget kapnak, hogy rövid jegyzék formájában új kísérletes eredményt nem tartalmazó, kiegészítő adatokat tartalmazó dokumentumot töltsenek fel az OTDT online rendszerébe (új irodalmi adat, új következtetés) kiegészítő dokumentumként, PDF formátumban. A dokumentum elnevezése: Pályamunka aktualizálási megjegyzések.
A hallgatóknak lehetőségük van a nevezés során javaslatot tenni a bíráló személyére.
Az adatok kitöltését, az összefoglalók és a további szükséges dokumentumok (abszolutóriumot szerzett hallgatóknak: abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentum másolata és a Témavezető indoklása) feltöltését követően a nevezést véglegesíteni kell az OTDT online rendszerben.

A hallgató(k) által sajátkezű aláírással ellátott nevezési lap szkennelése, feltöltése PDF formátumban az OTDT online rendszerbe, VAGY AVDH elektronikus aláírással, vagy más, fokozott biztonságú minősített elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe. A kézzel aláírt nevezési lap egy példányát 2023. január 13-ig (péntek) el kell juttatni az intézményi/kari TDK-felelősnek. (...)

A hallgatók számára megadott nevezési határidőt – 2023. január 11. (szerda) 16.00 óra (CET) – követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése a hallgatóknak nem lehetséges.


A.3) Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók nevezése

A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 36. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatónak a nevezés során az OTDT online rendszerben nyilatkozni kell abszolutóriuma megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan az abszolutóriumot, azt kell jelölni, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatóknak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni PDF formátumban az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum).

Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 2.1. pontnak megfelelően – a 36. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadáskor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.(...)

Az osztatlan/MA/MSc képzés keretében abszolutóriumot szerzett, vagy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók esetében kérjük a Témavezető indoklása (Szekció felhívásának 2. számú melléklete) elnevezésű dokumentum feltöltését, amely bizonyítja, hogy az jelentős mértékben valóban tantervi elfoglaltságon kívül született munka.

Kövess minket

facebook instagramm

Intézményi támogatóink


Otdt
 
Kulturális és Innovációs Minisztérium
NKFIH
Logo_101_MAV-START
gysev_anno_szines_emblema