Jelentkezés Részismeretek szerzése képzésre

Jelentkezési határidő 2019. augusztus 24.

Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés

 

Az alábbi törvényi szabályozás alapján részképzésre (részismeretek megszerzésére), az intézményi kapacitás terhére, a felvételi eljárástól független folyamatban vehetők fel már oklevéllel rendelkező hallgatók. A részképzés célja lehet, hogy hallgatói jogviszony keretében összegyűjthessen a hallgató olyan és annyi kreditet, amelyek további képzések bemeneti feltételei.

 

TVSZ 11.3. Az alap, vagy mesterképzésben, illetve ennek megfelelő korábbi képzésben fokozatot és szakképzettséget szerzettek felvehetők részismeretek megszerzésére irányuló képzés keretében az egyetem képzési programjában szereplő képzésekre, amennyiben teljesítették az egyetem honlapján közzé tett egyéb beiratkozási feltételeket is. – A hallgatói költségtérítéses/önköltséges jogviszony külön felvételi eljárás nélkül, beiratkozással jön létre és legfeljebb egy alkalommal, két félév időtartamra létesíthető. – A képzés befejezését követően a hallgatónak a megszerzett ismeretekről a kar kreditigazolást állít ki. – A részismeretek megszerzésére irányuló képzésbe felvett hallgató nem jogosult további párhuzamos, vagy vendéghallgatói jogviszony létesítésére, átvétel kezdeményezésére, támogatott képzésre átjelentkezni, önhibáján kívüli esetet kivéve jogviszonyát szüneteltetni.

 

A 2019/2020-as tanévre az SZTE TTIK meghirdet az alapszakokra – nappali vagy levelező tagozaton – a normál felvételi és a pótfelvételi eljárás után fennmaradó létszámkeret terhére - részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzéseket, önköltséges formában. Az önköltség összege félévenként (a BSc képzések önköltségével összhangban) 10 felvett kredit alatt 150 000 (százötvenezer) Ft, 11 és 20 felvett kredit között 225 000 (kettőszázhuszonötezer) Ft, valamint 21 és 30 felvett kredit között 300 000 (háromszázezer) Ft.


A felvett hallgatók alapvetően a szak felvehető kurzusaiból választhatnak, egyéb nem szakos kurzusok felvétele kurzusfelvevő lappal történik. Az aktuális félévre vonatkozó kurzusok a http://www.sci.u-szeged.hu/hallgatoknak/haloterv/informatikai-intezet képzéseinél megtalálható hálótervekben tekinthetőek meg.

 

Kérjük, hogy a teljesítendő kurzusokat – meglévő végzettségei, és a későbbiekben elvégezni kívánt mesterszak figyelembe vétele mellett –, megelőzően egyeztesse az adott szak szerinti tanulmányi tanácsadó oktatóval!


RÉSZISMERETEK KÉPZÉS

FELVÉTELI ELJÁRÁS FELELŐS

EMAIL-CÍM

gazdaságinformatikus

Dr. Gombás Éva (62/54-4205)

gombas@inf.u-szeged.hu

mérnök informatikus

Dr. Kincses Zoltán (62/54-6719)

kincsesz@inf.u-szeged.hu

programtervező informatikus

Dr. Gombás Éva (62/54-4205)

gombas@inf.u-szeged.hu

Jelentkezési határidő 2019. augusztus 24.


A jelentkezési lap


Dr. Farsang Andrea

oktatási dékánhelyettes

 

Szeged, 2019. július 25.

Képgaléria

13.jpg
Friss hírek RSS

Friss hírek

2020. március 27.
2020. március 12.

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

  • május 27.
    18:00 - 19:00
    "Már az újszülöttekre is hatnak a digitális eszközök, ezért nem lehet elég korán kezdeni a nethasználattal kapcsolatos szülői tudatosságot. Persze a problémák jó részével csak akkor találkozik a szülő, ha a gyereke már kamasz lett, de azért akkor sem vagyunk teljesen eszköztelenek, ha segíteni szeretnénk. A támogatási és beavatkozási lehetőségekről, az "elég jó digitális szülőségről", kortárs online zaklatásról és iskolai netes konfliktusokról is szól majd az előadás."
    Jegyinformációk: http://jegyek.ihrendezvenykozpont.hu/event/GYURKO200317
    Az SZTE Mentor(h)áló 2.0 projekt programja

Kövess minket

Facebook YouTube Twitter Google Plus