Pedagógus-továbbképzés

Felhívás

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar az alábbi 30-30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzéseket hirdeti 2019/2020-as tanév tavaszi félévében.
Kérjük, hogy jelentkezési szándékát jelezze a tájékoztatást adó oktatónak e-mailben,
a jelentkezési lapot lapot és mellékleteit pedig postázza erre a címre:
SZTE TTIK Tanulmányi Osztály 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.


Jelentkezési határidő:

2020. február – március: képzésenként változó


Az tavaszi félévben a várhatóan induló képzések:


Megnevezés SZTE kar Legközelebbi indítás Felelő oktató
Modern fizika, módszertani továbbképzés általános és középiskolai szaktanárok számára TTIK 2020.március.27-28. és május 4-5.

Dr. Kovács Attila

A.P.Kovacs@physx.u-szeged.hu

Új eredmények a földrajzban, új szemléletű földrajzoktatás TTIK Távoktatási rész 2020. március 01-április 06. terepi gyakorlat szeptember 24-28.

Dr. Barta Károly

barta@geo.u-szeged.hu

A fizika megjelenése és szerepe a különböző tantárgyakban (kémia, földrajz, biológia) TTIK 2020. március 6-7. és 13-14.

Dr. Sós Katalin

soska@jgypk.szte.hu

Bizonyítási és probléma megoldási módszerek a kombinatorikában TTIK 2020. március 27-28. és április 3-4. Nagy V. Gabor
ngaba@math.u-szeged.hu
A véletlen matematikája: a valószínűségszámítás és a statisztika elemei TTIK 2020. március 6-7. és 20-21. Szucs Gabor
szucsg@math.u-szeged.hu
A MINDENNAPOK KÉMIÁJA TTIK 2020. április 25.

Dr. Galbács Zoltán

zgalbacs@chem.u-szeged.hu

A környezettudomány biológia tanításába beépíthető legújabb eredményei TTIK 2020. március 20-21. és 27-28. Dr. Perei Katalin perei.katalin@bio.u-szeged.hu
Függvényekről, érdekesen. Az analízis fogalmai nem szokványos megközelítésben TTIK 2019/20. tanév tavaszi félév április-május Dr. Nemeth, Zoltan znemeth@math.u-szeged.hu

A meghirdetett pedagógus tovább képzések az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 és az

 EFOP-3.4.4-16-2017-00015 pályázatokon belül indulnak.

  Túljelentkezés esetén elsőbbséget élveznek a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának nagyköveti hálózatába belépett pedagógusok (http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/szte-ttik-nagykoveti-halozat) és a hátrányos térségek,

  járások pedagógusai.


  Az oldalt folyamatosan frissítjük, ezért kérjük, a hiányzó információkért látogasson vissza később.

  Filogenetika és modern populációgenetika - problémacentrikus megközelítés
  30 órás akkreditált továbbképzés középiskolai biológia szakos tanárok számára.

  A program célja: Az utolsó három évtized eredményei egy átfogó, számos korábbi részterületet magába foglaló szintézisre vezettek a biológiában. Ennek fő mozgatója a molekuláris biológia és ezzel együtt a molekuláris adatok értelmezését lehetővé tevő elmélet gyors fejlődése, beleértve a populációgenetikát és filogenetikát is. Az új eredmények (néha váratlan) magyarázatot adtak számos régóta ismert jelenségre, központi koncepcióra. A továbbképzés célja kettős. Egyrészt célunk néhány alapvető eredmény bemutatása, és ezek bevezetésének elősegítése a biológia oktatásába, előmozdítva egy egységesebb biológiai, evolúción alapuló szemléletmód kialakítását. Másrészt célunk példákon keresztül betekintést nyújtani a szakterületek legalapvetőbb módszereibe, felvetve a különböző diszciplínák problémacentrikus megközelítésének lehetőségét.


  A képzés időpontjai: 2020. január 31-február 1 és 2020. február 14-15 (péntek 14-20 óra és szombat 8-17 óra mindkét alkalommal).

  Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar, Biológia Intézet, Szeged, Közép fasor 52.

  Minimum létszám: 5 fő
  Maximum létszám: 20 fő


  A képzésen való részvétel: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 projekt keretében valósul meg.

  Érdeklődni lehet: Dr. Pénzes Zsolt egyetemi docens, 62-546950, penzes@bio.u-szeged.hu


  A képzés célcsoportja: középiskolai biológia tanárok

  A képzés azonosítója, engedély száma: biológia, 9/326/2018

  Bővebb információ: https://pedakkred.oh.gov.hu/


  Letölthető nyomtatványok: Jelentkezési lap


  Jelentkezési határidő: 2020. január 30.

  A generációs problémákat érintő fiziológiai alapismeretek

  A program célja: A továbbképzés célja átfogó képet nyújtani a pedagógusoknak a fiatalokat érintő legfontosabb problémák fiziológiai alapjairól. A képzés során szó lesz többek között az alkohol, a drogok, a dohányzás, a különböző édesítőszerek, a depresszió, valamint a fizikai aktivitás hatásairól. Továbbá szót ejtünk még a káros szenvedélyek következményeiről, a problémák felismeréséről, a megoldás elősegítéséről és a prevenciós lehetőségekről egyaránt.


  Időpont: 2020. január 31. - február 1. és 2020. február 7-8. (két alkalommal péntek és szombaton összesen 30 óra)


  Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar, Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék Szeged, Közép fasor 52.


  Bővebb információ erről a linkről letölthető!

  Minimum létszám: 5 fő

  A képzés azonosítója: biológia


  Jelentkezési határidő: 2020. január 27.

  Modern fizika
  Akkreditált 30 órás módszertani továbbképzés általános és középiskolai szaktanárok számára.

  Modern_Fizika

  A program célja: A továbbképzés elsődleges célja, hogy a résztvevő fizikatanárok a képzés tartalmi követelményeinek teljesítése esetén rendelkezzenek a fizika és a csillagászat legújabb eredményeinek legfontosabb ismereteivel. Képesek legyenek az új kutatási eredmények bevezetésére a fizikaoktatás gyakorlatába, ezzel is erősítve a diákok érdeklődését a tantárgy iránt. További cél a résztvevő fizika szakos tanár kollégák módszertani kultúrájának bővítése, különös tekintettel a kísérletezésre, az elektronikus tananyagok felhasználására és a tanulmányi kirándulásokra. A korszerű ismereteken és információs technológián alapuló fizikaoktatás elterjedését is elősegíti a képzés.


  A képzés időpontjai: 2020. március 27-28. (péntek, szombat) és május 4-5. (hétfő, kedd)

  A továbbképzés célcsoportja: fizika szakos általános iskolai és középiskolai tanárok


  Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar, Fizika Intézet Szeged


  Minimum létszám: 5 fő

  Maximum létszám: 25 fő


  A képzésen való részvétel: díjtalan.  A képzés az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 projekt keretében valósul meg.

  A képzés azonosítója, alapítási engedély száma: 12-114/2019.

  Érdeklődni lehet: Dr. Kovács Attila adjunktusnál, a.p.kovacs@physx.u-szeged.hu, +36-62-544-528

  Bővebb információ: részletes program*, a program részletes leírása.

  * Később kerül feltöltésre

  Jelentkezési határidő: 2020. február 29.

  Fizika emelt szintű érettségi kísérleti feladatainak elvégzése és elemzése a tapasztalatok tükrében
  fizika_logo

  A program célja: Megismertetni a résztvevő tanárokat azzal a mérési feladatbankkal, amely az emelt szintű fizika érettségi vizsgák 2005. óta érvényben lévő formájában a szóbeli vizsgák részét képezi. A foglalkozásokon lehetőség lesz a mérési feladatok elvégzésére, számítógépes és papíralapú kiértékelésére, elemzésére, tapasztalatcserére. E mellett sor kerül a 14 év tanulságainak értékelésére, illetve a 2017. évben megjelent törvényi módosítások ismertetésére. A résztvevőknek alkalma lesz az új szabályozásnak megfelelő közép- és emelt szintű szóbeli és írásbeli vizsga elemeinek kipróbálására, gyakorlására. Meggyőződésünk, hogy a vizsgák új hangsúlyainak, feladattípusainak megismerése is segítheti a Kollégákat a tanulók felkészítésében, a középszintű tételek megalkotásában, és mindkét szinten a dolgozatok javításában, illetve a vizsgáztatásban. A foglalkozásokat Farkas Zsuzsanna tanszékvezető főiskolai tanár, vizsgaközpont felelős és Mező Tamás kutatópedagógus, multiplikátor tartják.


  Időpont: 2020. január 17-18. és január 31. - február 1

  Minimum létszám: 4 fő
  Maximum létszám: 20 fő
  A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
  A képzés azonosítója: fizika

  Érdeklődni lehet: Dr. Farkas Zsuzsanna főiskolai tanárnál, zfarkas@physx.u-szeged.hu, 62-544-746

  "Új eredmények a földrajzban, új szemléletű földrajzoktatás" blended típusú továbbképzés
  foldrajz

  A program célja:

  a) A résztvevő középiskolás tanárokat a szakmai kirándulások/osztálykirándulások keretében elérhető olyan szakmai programokkal ismertetni meg, amelyek csak az utóbbi 5-10 évben állnak rendelkezésre vagy rendhagyóak/újszerűek.
  b) Részben a terepi programokhoz kapcsolódóan, részben pedig a középiskolai törzsanyaghoz kapcsolódóan szakmai ismeretbővítés.
  c) A középiskolás tanárok szemléletformálásán keresztül erősíteni a földrajz társadalmi megítélésében a földrajz új szerepköreit, mint a környezetvédelmi szemlélet kialakítása, a globális problémák és folyamatok megértése.
  d) A terepen, középiskolában is alkalmazható módszerek megismertetése a tanárokkal a szakmódszertani ismeretek bővítésén keresztül


  Időpont: 2020.03.01- 2020.04.06. (e-learning szakasz, személyes jelenlétet nem igényel); 2020.09.24-28. (ötnapos terepi szakasz, Mecsek és környéke)

  Minimum létszám: 10 fő
  Maximum létszám: 30 fő
  A képzés díja: díjtalan.  A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
  A képzés azonosítója: 9-212/2018

  Érdeklődni lehet:
  Barta Károly egyetemi docens, barta@geo.u-szeged.hu, 36-62-544317, 36-30-339-4266

  Jelentkezési határidő: 2020. február 29.

   

  A környezettudomány biológia tanításába beépíthető legújabb eredményei
  biol_logo

  A program célja: Megismertetni a biológia szakos tanárokat a környezettudomány különböző területeinek legfrissebb eredményeivel. Elősegíteni a biológia tantárgy tananyagának környezettudatos és integrált szemléletű, korszerű tanítását; a tanulók környezet- és egészségtudatos magatartásra nevelését, egész személyiségük fejlesztését.


  Időpont: 2020. március 20-21, március 27-28 (4 alkalom = 30 óra)

  Minimum létszám: 10 fő
  Maximum létszám: -

  A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
  (a szállást viszont egyénileg szükséges megoldani)
  A képzés azonosítója: biológia

  Érdeklődni lehet:
  Dr. Perei Katalin adjunktusnál, perei@bio.u-szeged.hu, 62-544-853

  Jelentkezési határidő: 2020. február 29.
  A fizika megjelenése és szerepe a különböző tantárgyakban (kémia, földrajz, biológia)
  szivarvany_logo

  A program célja: A képzés azoknak az általános iskolai vagy középiskolai fizikatanároknak szól, akik a diákok körében azáltal szeretnék kedveltebbé tenni a fizika tantárgyat, hogy a fogalmak és törvények megtanításán túl megmutatják azok természeti, technikai megnyilvánulásait, a többi tantárgyban betöltött szerepüket, sőt, a művészeti alkotásokban fellelhető vonatkozásaikat is.
  A gyermek számára a tantárgyi bontottságban tanulás előny, de a túl merev szétválasztás nagy zavart okozhat természetlátásukban, gondolkodásukban. Ennek kiigazítása csak úgy lehetséges, ha maga a pedagógus is látja tantárgya komplexitását, a többi tudományágban betöltött szerepét. Továbbképzésünk egy korszerű, integrált szemléletű oktatáshoz nyújt segítséget oly módon, hogy rámutatunk, hogyan lehet a fizikai jelenségeket és összefüggéseket megtalálni a közvetlen természeti és technikai környezetünkben, hogyan tudjuk ezeket a gyakorlati megnyilvánulásokat a tanórák anyagába is beleszőni, miközben kitekintünk a kémia, a földrajz és a biológia órákról ismert jelenségek felé.


  Várjuk a kémia szakos, a környezettan szakos tanárokat is, valamint azokat a tanítókat, akik Természetismeret specializáción, VMT-n stb. végeztek, akik tanítói munkájuk során nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy már a kisdiákokkal is megértessék a természet jelenségeit és törvényeit.


  Várjuk a kémia szakos, a környezettan szakos tanárokat is, valamint azokat a tanítókat, akik Természetismeret specializáción, VMT-n stb. végeztek, akik tanítói munkájuk során nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy már a kisdiákokkal is megértessék a természet jelenségeit és törvényeit.


  Időpont: 2020. március 6-7. és március 13-14.

  Minimum létszám: 10 fő
  Maximum létszám: 15 fő
  A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
  A képzés azonosítója: fizika (kémia, környezettan szak, tanító-természetismeret specializációval)

  Érdeklődni lehet:
  Dr. Sós Katalin főiskolai docens, soska@jgypk.u-szeged.hu, 62-546-074

  Jelentkezési határidő: 2020. február 14.

   

  A véletlen matematikája: a valószínűségszámítás és a statisztika elemei
  matematika_logo

  A program célja: Áttekintjük, felfrissítjük és kibővítjük az egyetemi/főiskolai tanárképzés során megszerzett idevágó ismereteket arra törekedve, hogy a kollégák teljes mélységében megértsék az elméleti összefüggéseket. Másrészt egyszerűbb feladatokon keresztül be kívánjuk mutatni a valószínűségszámítás és a statisztika fontosabb alkalmazási területeit. Ezen túl bemutatjuk azon didaktikai eszközöket, melyekkel az fent jelzett ismeretek hatékonyan oktathatóak a középiskolában egyrészt a reguláris órákon, másrészt szakkörök keretei között.


  Időpont: 2020. március 6.-7. és 20.-21.

  Minimum létszám: 5 fő
  Maximum létszám: 30 fő
  A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
  A képzés azonosítója: matematika 3

  Érdeklődni lehet:
  Dr. Szűcs Gábor adjunktusnál, szucsg@math.u-szeged.hu,62-544-080

  Jelentkezési határidő: 2020. február 21.

   

  Bizonyítási és problémamegoldási módszerek a kombinatorikában
  matematika_logo2

  A program célja: Felfrissítjük, elmélyítjük és kiegészítjük az egyetemi/főiskolai tanárképzés kombinatorika tananyagát, továbbá áttekintjük a matematikai problémamegoldás során előforduló főbb bizonyítási és feladatmegoldó technikákat (teljes indukció, indirekt bizonyítás stb.) középiskolai szakköri szintű feladatok feldolgozásán keresztül.


  Időpont: 2020. március 27-28. és április 3-4.

  Minimum létszám: 5 fő
  Maximum létszám: 30 fő
  A képzés díja: díjtalan.  A képzés az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 projekt keretében valósul meg.
  A képzés azonosítója: matematika 4

  Érdeklődni lehet:
  Dr. Nagy V. Gábor adjunktusnál, ngaba@math.u-szeged.hu

  Jelentkezési határidő: 2020. március 10.