Pedagógus-továbbképzés

Felhívás

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar az alábbi 30-30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzéseket hirdeti 2020/2021-es tanév őszi félévében.


Kérjük, hogy jelentkezési szándékát jelezze a tájékoztatást adó oktatónak e-mailben, a jelentkezési lapot lapot és mellékleteit pedig postázza erre a címre: SZTE TTIK Tanulmányi Osztály 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.


Jelentkezési határidő: 2020. október 31.


Az őszi félévben a várhatóan induló képzések:


Elnevezés

SZTE kar

Intézet

Legközelebbi indítás Felelős
Haladó informatikai technológiák a köznevelésben

TTIK

Informatika

2020. november 13-14 és november 20.

10 órától

Dr. Németh Tamás tnemeth@inf.u-szeged.hu
Filogenetika és modern populációgenetika – probléma centrikus megközelítés.

TTIK

Biológiai

2020. november 13-14. és november 20-21.

Dr. Pénzes Zsolt

penzes@bio.u-szeged.hu

Bizonyítási és probléma megoldási módszerek a kombinatorikában

TTIK

Bolyai

(Matematika)

2020. november 6-7 és november 13-14.

Dr. Nagy V. Gábor.

ngaba@math.u-szeged.hu

A véletlen matematikája: a valószínűség számítás és a statisztika elemei

TTIK

Bolyai

(Matematika)

2020. november 27-28 és december 4-5.

péntek 10-18 óra

szombat 8-15 óra

Dr. Szűcs Gábor

szucsg@mat.u-szeged.hu

A Földrajz Új Világa - számítógép és Internet alkalmazása a földrajztanításban

TTIK

Földrajz és Földtudományi

2020. november 13-14. és november 20-21. Dr. Szilassi Péter toto@geo.u-szeged.hu
A fizika megjelenése és szerepe a különböző tantárgyakban TTIK-JGYPK Fizika 2020. november 6. 7. és november 20. 21. Dr. Sós Katalin soska@jgypk.szte.huA meghirdetett pedagógus tovább képzések az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 és az

EFOP-3.4.4-16-2017-00015 pályázatokon belül indulnak.

  Túljelentkezés esetén elsőbbséget élveznek a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának nagyköveti hálózatába belépett pedagógusok (http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/szte-ttik-nagykoveti-halozat) és a hátrányos térségek,

  járások pedagógusai.


  Az oldalt folyamatosan frissítjük, ezért kérjük, a hiányzó információkért látogasson vissza később.

  Filogenetika és modern populációgenetika - problémacentrikus megközelítés

  30 órás akkreditált továbbképzés középiskolai biológia szakos tanárok számára.

   

  A program célja: Az utolsó három évtized eredményei egy átfogó, számos korábbi részterületet magába foglaló szintézisre vezettek a biológiában. Ennek fő mozgatója a molekuláris biológia és ezzel együtt a molekuláris adatok értelmezését lehetővé tevő elmélet gyors fejlődése, beleértve a populációgenetikát és filogenetikát is. Az új eredmények (néha váratlan) magyarázatot adtak számos régóta ismert jelenségre, központi koncepcióra. A továbbképzés célja kettős. Egyrészt célunk néhány alapvető eredmény bemutatása, és ezek bevezetésének elősegítése a biológia oktatásába, előmozdítva egy egységesebb biológiai, evolúción alapuló szemléletmód kialakítását. Másrészt célunk példákon keresztül betekintést nyújtani a szakterületek legalapvetőbb módszereibe, felvetve a különböző diszciplínák problémacentrikus megközelítésének lehetőségét.

   

  A képzés időpontjai: 2020. november 13-14 és november 20-21. (péntek 14-20 óra és szombat 8-17 óra mindkét alkalommal).


  Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar, Biológia Intézet, Szeged, Közép fasor 52.


  Minimum létszám: 5 fő
  Maximum létszám: 20 fő

   

  A képzésen való részvétel: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2016-00014 projekt keretében valósul meg.


  Érdeklődni lehet: Dr. Pénzes Zsolt egyetemi docens, 62-546950, penzes@bio.u-szeged.hu

  A képzés célcsoportja: középiskolai biológia tanárok

  A képzés azonosítója, engedély száma: biológia, 9/326/2018

  Bővebb információ: https://pedakkred.oh.gov.hu/

   

  Letölthető nyomtatványok: Jelentkezési lap

   

  Jelentkezési határidő: 2020. október 31.

  „A Földrajz Új Világa”, számítógép és Internet alkalmazása a földrajztanításban
  30 órás akkreditált ingyenes továbbképzés a középiskolai és általános iskolai földrajz szakos tanárok számára a földrajz tantárgy online interaktív oktatásához nyújt segítséget

  foldrajz_logo

  A program célja: A bemutatásra kerülő szabad felhasználású szoftverek, internetes interaktív szimulációk (animációk) segítségével az általános és középiskolás tankönyvekből vett példák alapján a számítástechnika kínálta multimédiás lehetőségek eddigieknél erőteljesebb bevonása a földrajz tanításába. A továbbképzés a középiskolai és általános iskolai földrajz szakos tanárok számára a földrajz tantárgy oktatásához szükséges számítástechnikai ismeretek bővítését ilyen irányú készségeik javítását célozza. További cél a földrajztanárok által a tanórákon alkalmazott IKT módszerek megújítása, bővítése és fejlesztése.

  Időpont: 2020. november 13-14. és 2020. november 20-21. (Két alkalommal pénteken 09.00-17.00 és szombaton 09.00-16.00 összesen 30 óra)


  Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Coospace felülete online kontakt formában. A résztvevőknek számítógéppel vagy laptoppal és Internet hozzáféréssel kell rendelkezniük.


  Minimum létszám: 10 fő
  A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
  A képzés azonosítója: földrajz

  A továbbképzésre jelentkezni, az alábbi linkről letölthető jelentkezési lappal lehet,

  melyet a diplomamásolattal együtt Battancs Anikó e-mail: baniko@sci.u-szeged.hu tanulmányi referens részére kérünk megküldeni beszkenelve e-mailen és postán az SZTE TTIK Tanulmányi Osztályára: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1. (6701 Szeged, Pf.428) A résztvevők a jelentkezés után e-mailben belépési jelszót kapnak, melyel el tudják érni a Coospace platformot, melyen a képzés zajlik majd.


  Jelentkezési határidő: 2020. november 1.

   

  Haladó informatikai technológiák a köznevelésben
  30 órás akkreditált ingyenes továbbképzés a középiskolai és általános iskolai informatika szakos tanárok számára a informatika tantárgy népszerűsítésében nyújt segítséget.

  informatika

  A program célja: A továbbképzési program célja informatika szakok népszerűsítése, és az informatikában tehetséges diákok felsőoktatásba való bekerülésének segítése olyan informatikatanárok továbbképzése által, akik hajlandók munkájukkal ezt kiemelten támogatni;
  Az informatikatanárok ismereteinek továbbfejlesztése olyan korszerű tartalmakkal, melyek alkalmasak lehetnek arra, hogy felkeltsék a diákok érdeklődését az informatika iránt, ugyanakkor betekintést nyújtsanak az informatika tudományos hátterébe, elősegítve ezzel azt, hogy a diákok az informatika szélesebb körű ismeretének birtokában döntsenek az informatika szakok választása mellett, elkerülve ezzel az esetleges későbbi kudarcokat.

  Időpont:  2020. november 13-14. és 2020. november 20.

  (Három alkalommal 09.00-18.00, összesen 30 óra)


  Helyszín: Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Irinyi kabinet (Szeged Tisza Lajos krt. 103.) IR-101 és IR-127 termek.


  Minimum létszám: 5 fő
  A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.3-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
  A képzés azonosítója: informatika

  A továbbképzésre jelentkezni, az alábbi linkről letölthető jelentkezési lappal lehet,

  melyet a diplomamásolattal együtt Battancs Anikó e-mail: baniko@sci.u-szeged.hu tanulmányi referens részére kérünk megküldeni beszkenelve e-mailen és postán az SZTE TTIK Tanulmányi Osztályára: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1. (6701 Szeged, Pf.428) A résztvevők a jelentkezés után e-mailben belépési jelszót kapnak, melyel el tudják érni a Coospace platformot, melyen a képzés zajlik majd.


  Jelentkezési határidő: 2020. november 11.

   

  A fizika megjelenése és szerepe a különböző tantárgyakban (kémia, földrajz, biológia)
  szivarvany_logo

  A program célja: A képzés azoknak az általános iskolai vagy középiskolai fizikatanároknak szól, akik a diákok körében azáltal szeretnék kedveltebbé tenni a fizika tantárgyat, hogy a fogalmak és törvények megtanításán túl megmutatják azok természeti, technikai megnyilvánulásait, a többi tantárgyban betöltött szerepüket, sőt, a művészeti alkotásokban fellelhető vonatkozásaikat is.
  A gyermek számára a tantárgyi bontottságban tanulás előny, de a túl merev szétválasztás nagy zavart okozhat természetlátásukban, gondolkodásukban. Ennek kiigazítása csak úgy lehetséges, ha maga a pedagógus is látja tantárgya komplexitását, a többi tudományágban betöltött szerepét. Továbbképzésünk egy korszerű, integrált szemléletű oktatáshoz nyújt segítséget oly módon, hogy rámutatunk, hogyan lehet a fizikai jelenségeket és összefüggéseket megtalálni a közvetlen természeti és technikai környezetünkben, hogyan tudjuk ezeket a gyakorlati megnyilvánulásokat a tanórák anyagába is beleszőni, miközben kitekintünk a kémia, a földrajz és a biológia órákról ismert jelenségek felé.


  Várjuk a kémia szakos, a környezettan szakos tanárokat is, valamint azokat a tanítókat, akik Természetismeret specializáción, VMT-n stb. végeztek, akik tanítói munkájuk során nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy már a kisdiákokkal is megértessék a természet jelenségeit és törvényeit.


  Időpont: 2020. november 6-7. és 20-21.

  Minimum létszám: 10 fő
  Maximum létszám: 15 fő
  A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
  A képzés azonosítója: fizika (kémia, környezettan szak, tanító-természetismeret specializációval)

  Érdeklődni lehet:
  Dr. Sós Katalin főiskolai docens, soska@jgypk.u-szeged.hu, 62-546-074

  Jelentkezési határidő: 2020. október 31.

   

  A véletlen matematikája: a valószínűségszámítás és a statisztika elemei
  matematika_logo

  A program célja: Áttekintjük, felfrissítjük és kibővítjük az egyetemi/főiskolai tanárképzés során megszerzett idevágó ismereteket arra törekedve, hogy a kollégák teljes mélységében megértsék az elméleti összefüggéseket. Másrészt egyszerűbb feladatokon keresztül be kívánjuk mutatni a valószínűségszámítás és a statisztika fontosabb alkalmazási területeit. Ezen túl bemutatjuk azon didaktikai eszközöket, melyekkel az fent jelzett ismeretek hatékonyan oktathatóak a középiskolában egyrészt a reguláris órákon, másrészt szakkörök keretei között.


  Időpont: 2020. november 27-28. és december 4-5.(péntek 10-18 óra szombat 8-15 óráig)


  Minimum létszám:
  5 fő
  Maximum létszám: 30 fő
  A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
  A képzés azonosítója: matematika 3

  Érdeklődni lehet:
  Dr. Szűcs Gábor adjunktusnál, szucsg@math.u-szeged.hu,62-544-080

  Jelentkezési határidő: 2020. október 31.

   

  Bizonyítási és problémamegoldási módszerek a kombinatorikában
  matematika_logo2

  A program célja: elfrissítjük, elmélyítjük és kiegészítjük az egyetemi/főiskolai tanárképzés kombinatorika tananyagát, továbbá áttekintjük a matematikai problémamegoldás során előforduló főbb bizonyítási és feladatmegoldó technikákat (teljes indukció, indirekt bizonyítás stb.) középiskolai szakköri szintű feladatok feldolgozásán keresztül. http://www.math.u-szeged.hu/~ngaba/pedtov2020/


  Időpont: 2020. november 6-7 és november 13-14.


  Minimum létszám: 5 fő
  Maximum létszám: 30 fő
  A képzés díja: díjtalan.  A képzés az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 projekt keretében valósul meg.
  A képzés azonosítója: matematika 4

  Érdeklődni lehet:
  Dr. Nagy V. Gábor adjunktusnál, ngaba@math.u-szeged.hu

  Jelentkezési határidő: 2020. október 31.

   

  Friss hírek RSS

  Rendezvénynaptár

  Rendezvénynaptár *

  Kövess minket

  Facebook YouTube