Informatikai képzési terület

Jelentkezők köre: Az Nftv. 42§ (8) alapján a hallgató vagy a korábban hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy kérheti felvételét - a központi felsőoktatási felvételi eljárásban történő részvétel nélkül, önköltséges képzésre – a Szegedi Tudományegyetemen meghirdetett informatika képzési területének szakjára. Az adott szakra a jelentkező akkor vehető fel, ha rendelkezik a felvételi kérelemben megjelölt szakon legalább harminc elismerhető kredittel és az Egyetem rendelkezik a felvételi kérelemben megjelölt szakon betölthető kapacitással.


Jelentkezési időszak: az őszi félévre július 30-ig, a tavaszi félévre január 10-től 20-ig lehet jelentkezni.


A jelentkezés módja: kizárólag elektronikusan, Modulo űrlapon.

Az előzetes regisztráció és bejelentkezés szükséges az űrlap kitöltéséhez. Belépési és regisztrációs felület itt található: https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/e-szte

A sikeres regisztrációt és belépést követően a hallgatóknak a Fiókom menü pontban ki kell egészíteniük a fiókjuk adatait. A baloldalon található Ügyintézés menü pontra kattintva megjelennek a kitölthető dokumentumok. Az űrlap a kért adatok kitöltése és a mellékletek csatolását követően adható be. Amennyiben az elbíráláshoz beadott dokumentumok hiányosak, az Egyetem hiánypótlásra szólítja fel a jelentkezőt. A hiánypótlás határideje 8 nap. Hiányos dokumentáció alapján a felvételre nincs lehetőség. A jelentkezés díja 5000,-ft, melyet az űrlapon, a beadás előtt online módon kell befizetni. Csatolandó dokumentumok (SZTE-n kívüli teljesítés esetén): hitelesített elektronikus leckekönyv/törzslapkivonat vagy oklevélmelléklet formájában, tantárgyleírások.


Jelentkezők rangsorolása: az elismert kreditek száma és a hozzájuk tartozó érdemjegyekből számított súlyozott tanulmányi átlag két tizedes pontosságra kerekített eredményének százszorosa adja a felvételi pontszámot. A háromfokozatú értékelés esetén a kiválóan megfelelt jeles (5) a megfelelt közepes (3), a nem felelt meg elégtelen (1) érdemjeggyel kerül beszámításra. Ezen pontszám csökkenő listája alapján határozza meg az Egyetem a felvehetők körét a rendelkezése álló kapacitás szerint. Amennyiben a kar eljárásrendje lehetővé teszi, és a jelentkező rendelkezik lezárt félévvel/félévekkel, a pontszámítás a lezárt félév/félévek súlyozott tanulmányi átlagának/átlagainak százszorosával számítódik.


Jelentkezők értesítése az eljárás eredményéről: a jelentkezési lapon megadott e-mail címen, kizárólag elektronikus formában. Az őszi félévben legkésőbb augusztus 25-ig, tavaszi félévben január 31-ig kapnak értesítést a jelentkezők.


Az intézményi felvételi eljárásban a Szegedi Tudományegyetem által meghirdetett informatikai képzésekről, valamint a fizetendő önköltségről a meghirdetett szakok leírásában olvashat: http://sci.u-szeged.hu/oktatas/kepzesek.