Tóth Károly (matematika-fizika szakos tanár)


Gyulán születtem 1968. március 31-én, általános- és középiskolába pedig Sarkadon jártam. Általános iskolában matematikaversenyeken értem el szép eredményeket, és sokat készültem tanárom segítségével. Később már nem voltak jelentős versenyeredményeim, viszont sok időt töltöttem sportolással. Ezt a mai fiatalok számára is fontos dolognak tartom. A rendszeres sport nem csak egészségügyi szempontból fontos a fejlődő szervezetnek, hanem növeli a koncentrációképességet, fegyelemre, megfelelő életvitel kialakítására nevel.


TK


Abban, hogy tanár lettem, legnagyobb szerepe gimis osztálytársaimnak és osztályfőnökömnek, Borbély Ferencné Ica néninek volt. Több társamnak nem nagyon ment a matek és a fizika, sokat segítettem nekik a tanulásban, ami számomra sikerélményt jelentett. Ica néni pedig szakmai tudásával és nyugodt, gyermekcentrikus habitusával mutatott jó példát számomra. Nagyon fontosnak tartom az iskolai közösség, illetve a tanárok szerepét a kamasz gyermekek személyiségének fejlődése, a felnőtt világ szerepeire való felkészülés, és nem utolsó sorban a pályaválasztás szempontjából.


Így aztán 17 évesen döntöttem el, hogy mégsem informatikus, vagy mérnök, hanem tanár leszek. Ez nem volt könnyű döntés, de eddig még soha nem bántam meg! Egy év katonaság után egyetemi tanulmányaimat az akkori JATE-n (ma SZTE) kezdtem el, és 1992-ben végeztem okleveles matematika-fizika tanárként. Az egyetemen is sok nagyszerű tanáregyéniséggel találkoztam, akik nagy hatással voltak rám. Aki hallotta már Németh József tanár urat előadni, vagy ismeri Benedict Mihály tanár úr kedves személyiségét, esetleg részt vett Molnár Miklós tanár úr, vagy Papp Katalin tanárnő kísérleti bemutatóin, tudja mire gondolok


Első munkahelyem a Gábor Dénes Szakközépiskola és Gimnázium volt, ahol belekóstolhattam a tanári hivatás minden szépségébe, nehézségébe, és megismerkedtem életem párjával, két gyermekem édesanyjával. Mivel később már a Ságvári Gyakorló Gimnáziumban tanítottam, nagyon fontosnak érzem azt, hogy egy évig megtapasztalhattam, mit jelent a tanítás egy "átlagos" tanár számára. Ezek is nagyon szép idők voltak, az egyik osztállyal a mai napig kapcsolatot ápolok.


A gyakorlóban persze kicsit más az élet, itt mindig "kirakatban" van a tanár és a gyerek egyaránt, cserébe viszont rengeteg tehetséges emberpalántával lehet találkozni. Nekem is szerencsém volt tanítani olyanokat, akik komoly eredményeket értek el már középiskolás korukban, illetve felnőttként munkájukban.


1998-tól fizika szakvezetőként is dolgozom, ami szintén csodálatos munka. Látni, és segíteni a leendő tanárokat elindulni tanári pályájukon, felemelő érzés.


Minden iskolában, de a Ságváriban különösen sok olyan feladat adódik (verseny-, kirándulás- és rendezvényszervezés, továbbképzések), ahol kreatívnak, megújulónak kell lenni. Legutóbb például a Kísérleti Fizika Tanszék Zaj és nemlinearitás kutatócsoportjának továbbképzésén vettem részt, ahol megismerkedhettem a virtuális méréstechnika középiskolában való alkalmazásával. Ezek a fejlődési lehetőségek igen fontosak az "elfásulás" elkerülésében, és ez minden tanár számára elérhető. De a tanári munka csúcsa az osztályfőnökség, amikor négy évig a tanárra van bízva egy közösség fejlesztése, az egyéniségek kifejlődésének segítése, a "vadhajtások" nyesegetése.


Minap egy nagyon kedves tanítványom keresett meg azzal, hogy beszéljem őt le arról, hogy tanár legyen. Sajnos ma ez a helyzet. A tanárok társadalmi és anyagi megbecsülése mélyponton van. Az én nézetem szerint ez hosszú távon nem folytatódhat. Bízom benne, hogy az ország vezetői is rájönnek arra, hogy a pedagógusok ennél többet érdemelnek, különben éppen azok az emberek nem fogják ezt a hivatást választani, akik a legalkalmasabbak a jövő nemzedékének nevelésére, akik az ország felemelkedésének letéteményesei. Éppen ezért minden középiskolást biztatni szeretnék, aki érez magában tehetséget ehhez a csodálatos pályához, nyugodtan válassza, és nem fogja megbánni!


Fontosabb végzettségeim:

  • 2000-2002 SZTE JGYPK Közoktatási Vezető
  • 1996-1997 SZTE TTIK szakvezető továbbképzés
  • 1987-1992 JATE matematika-fizika tanár

Jelenlegi beosztás:

  • Szakvezető tanár, SZTE Ságvári E. Gyakorló Gimnázium