Dr. Simon Péter (fizikus)

1959-ben születtem, 1977-ben tettem érettségi vizsgát, s közvetlen utána megkezdtem tanulmányaimat a József Attila Tudományegyetemen fizikushallgatóként. Abban a mindenki számára rendkívül fogékony időszakban számos olyan hatás éri az embert, melyek közül némelyik meghatározó lehet a későbbi életút alakulására szempontjából. Ezt a saját példámon is megtapasztalhattam: mielőtt 1982-ben fizikusi oklevelet kaptam, diplomamunkámat Bor Zsolt vezetésével a Kísérleti Fizikai Tanszéken folytattam, mely későbbi pályafutásom szempontjából sorsdöntő jelentőségűnek bizonyult. Ez részben az akkor megkezdett téma (rövid impulzusú lézerek) rám gyakorolt hatalmas vonzerejének, de nem csekély mértékben Bor Zsolt roppant benyomáskeltő szakmai kisugárzásának is volt köszönhető. Az akkor megkezdett témakör végigkésérte eddigi pályámat a mai napig, és egyúttal a további terveim bázisát is alkotja.


SP


Diplomám megszerzése után folytattam a megkezdett kutatási témát a Kísérleti Fizikai Tanszéken, mely 1986-ban az egyetemi doktori fokozat megszerzéséhez vezetett. Ebben az időszakban mélyült el szakmai kapcsolatom Szatmári Sándorral, aki szintén sorsdöntő befolyást gyakorolt későbbi pályámra. A ő támogatásával nyílt lehetőségem arra, hogy külföldi tanulmányutakon vegyek rész, ami abban az időben rendkívül vonzó perspektívának számított minden fiatal kutató szemében. Szatmári Sándor először egy három hónapos vendégkutatói pozíció megszerzéséhez segített hozzá az athéni Theoretical and Physical Chemistry Institute kötelékében, majd megteremtette számomra a lehetőséget, hogy elnyerjek egy teljes évre szóló ösztöndíjat a göttingeni Laser-Laboratorium-ban.


Akkoriban érkezett el eddigi pályám egyik leggyümölcsözőbb időszaka: a Szatmári Sándorral folytatott szoros szakmai együttműködés eredményeként számos publikációm jelent meg, és az elért tudományos eredmények közvetlen hasznosításában is sikerült tapasztalatot szereznem. Ez olyan formában teljesült, hogy a kutatásunk tárgyát képező lézerrendszereket készülékké fejlesztettük és világszerte több vezető kutatóintézetben sikerrel telepítettük. E közben először az akkori ösztöndíjam további két éves hosszabbítását sikerült elérnem, majd 1992-ben a Laser-Laboratorium Göttingen e.V. munkatársává váltam.


Az elkövetkező évek során a figyelmem a lézerfejlesztésen túlmenően fokozottan az ultraibolya rövidimpulzusok anyagmegmunkálásra történő alkalmazása felé terelődött. E tekintetben az általunk kifejlesztett fényforrások különös előnyökkel bírnak, melyek lényegében tetszőleges anyagok ultraprecíz (szubmikronos) megmunkálását teszik lehetővé. Az e területen időközben elért eredményeket szintén számos folyóiratban illetve konferencián publikáltam, továbbá szabadalmi bejelentések formájában dokumentáltam.


2005 óta a Laser-Laboratorium Göttingen e.V. "Ultrashort Pulse Photonics" részlegét vezetem, időközben több mint 130 közlemény szerzőjének mondhatom magam, amelyre ezidáig közel ezer hivatkozás érkezett, emellett van 6 elfogadott és két benyújtott szabadalmam.


Végzettségeim:

  • 1982 - Fizikus diploma (JATE)
  • 1986 - PhD (JATE)

Jelenlegi beosztásom:

  • Részlegvezető, Laser-Laboratorium Göttingen, Németország