Dr. Röst Gergely (matematikus)

Nagykanizsán születtem 1977 utolsó napján. A matematika iránti érdeklődésem már tíz éves koromban megmutatkozott, ezért tanárom elküldött a városi szakkörre, ahol nagyon érdekes feladatokkal találkoztam. Ezután már nem is volt megállás, sorra jöttek a versenyek, szakkörök, táborok. Fizikával és kémiával is sokat foglalkoztam a matematika mellett, volt olyan, hogy mindhárom tárgyból megnyertem a megyei versenyt (matekból az országost is).


RG


Gyermekeimmel (Júlia és Vilmos) Tempében (Arizona),
ahol jelenleg (2011. február) Fulbright kutatói ösztöndíjamat töltöm.


Gimnázium után Szegedre jöttem matematikus szakra, és ez a döntésem a lehető legjobbnak bizonyult, a szegedi Bolyai Intézetben kiváló matematikusok és fantasztikus emberek tanítványa lehettem. 2006 januárjában védtem meg PhD fokozatomat a nemlineáris funkcionál-differenciálegyenletek témájában, ami a késleltetett visszacsatolás matematikai leírása. Ezek az egyenletek a végtelen dimenziós dinamikai rendszerek egy fontos osztályát alkotják. Témavezetőm Krisztin Tibor volt.


Védésem után egy héttel már Kanadában, a torontói York Egyetemen találtam magam mint posztdoktor kutató Jianhong Wu mellett. Ebben az időben kezdtem el dolgozni a járványok matematikai modellezésén egy kanadai nagy interdiszciplináris hálózat tagjaként. A Szegeden tanult kemény elméleti matematikát remekül tudtam alkalmazni az influenza terjedésével kapcsolatos gyakorlati problémákra Azóta is igyekszem ötvözni munkámban az elméleti és az alkalmazott matematikát.


2007 szeptemberében visszatértem Szegedre az MTA-SZTE Analízis és Sztochasztika Kutatócsoportba. A közelmúltban elnyertem az Európai Kutatási Tanács ERC Starting Investigator Grantet, aminek a segítségével megszervezhetem Magyarország első matematikai járványtani kutatócsoportját. Jelenleg az Arizona State University Fulbright ösztöndíjas vendégkutatója vagyok.


A matematika szórakozásnak sem utolsó. Modelleztem például, hogyan terjed a hülyeség, sőt elő is adtam egy kongresszuson, ahol nagy sikert aratott. A zombik matematikai modellezéséről készülő monográfia egyik fejezetének szerzője vagyok. Fontosnak tartom a matematika népszerűsítését, az ismeretterjesztést, a tehetséggondozást. Számos előadást tartottam középiskolásoknak, tanároknak, legutóbb a szegedi Szabadegyetemen. Blogot szerkesztek, gyakran szerepelek a médiában. A nemzetközi egyetemi matematikaversenyeken rendszeresen a szegedi csapat vezetője vagyok, immár tíz éve. A legfontosabb hobbim a labdarúgás, amit versenyszerűen űzök kisgyerek korom óta. Játszottam a német (VfB 1900 Giessen) és a kanadai (FCP Woodbridge) bajnokságban is, néhány éve az Universitas SC megye kettes csapatának tagja vagyok.