Dr. Kiss László (csillagász-fizikus)

Szabadkán, az egykori Jugoszláviában születtem 1972. augusztus 8-án, s életem első 19 évében Magyarországra csak turistaként látogattam. 1991-ben, az első balkáni polgárháború kitörésekor fontos választás elé kerültem: vagy Szegedre megyek fizikát tanulni, vagy mehetek harcolni a szerb-horvát konfliktusban, a Jugoszláv Néphadsereg frissen besorozott katonájaként - nem volt nehéz a döntés a tudomány mellett. 1991 és 1996 között a József Attila Tudományegyetem fizikus hallgatójaként sodródtam a csillagászat irányába, aminek hátterében Szatmáry Károly, a Szegedi Csillagvizsgáló vezetője állt. Okleveles fizikusként ugyanitt jelentkeztem doktori képzésre, PhD-fokozatomat már a Szegedi Tudományegyetemre átkeresztelt intézménytől kaptam 2000-ben. Időközben a szegedi csillagász közösség örvendetesen kibővült, így 1999-től az újonnan indult csillagász szakon oktattam, mellette pedig kutattam a változócsillagokat, kisbolygókat és a csillaghalmazokat.


KLL


2002 közepén világot szerettem volna látni, ezért megpályáztam a Sydney-i Egyetemen egy posztdoktori állást, aminek a témája abszolút rám illett (vörös óriáscsillagok és a csillagpulzáció vizsgálata). Itt kezdődött a már hét éve tartó, nagyon gyümölcsöző kapcsolatom Prof. Tim Bedding-gel, aki mellett szakmai látóköröm nagyon nagy mértékben kitágult.


2009 elején pályázatot adtam be az MTA frissen megalapított Lendület Fiatal Kutatói Programjára, ahol a pályaművem a hat nyertes egyike lett. Ennek köszönhetően tértem vissza Magyarországra 2009 októberében. Itt már az akadémiai csillagászati kutatóintézet munkatársaként folytathatom kutatásaimat az exobolygók és csillagrezgések területén. Jelenleg a Kepler-űrtávcső asztroszeizmikus vizsgálatai, illetve a piszkéstetői obszervatórium műszerfejlesztési munkálatai kötik le időm legnagyobb részét. Szakmai érdeklődésem eléggé szerteágazó és talán ennek is köszönhető az a több mint 90 referált szakcikk, amiben az elmúlt 10 év eredményeit publikáltam. Nemzetközi együttműködéseimben magyar, ausztrál, dán, amerikai, kanadai, osztrák, német és francia kutatókkal dolgoztam együtt. Több mint kétszáz, szinte kizárólag magyar nyelvű ismeretterjesztő írást is jegyzek, negyedik éve pedig a hirek.csillagászat.hu hírportált főszerkesztem. Két kisfiú nagyon boldog apukájaként szabadidőmben kirándulgatok a családdal, amiben feleségem, Derekas Aliz (szintén Szegeden végzett csillagász...) virtuóz autóvezető képessége meghatározó szerepet játszik.


Végzettségek és titulusok:

1996: Okleveles fizikus, József Attila Tudományegyetem
2000: PhD-fokozat (summa cum laude), Szegedi Tudományegyetem
2007: az MTA doktora cím


Kutatási téma:

Csillagszerkezet és csillagfejlődés (kiemelten: csillagpulzáció, szoros kettőscsillagok kölcsönhatásai, csillaghalmazok) bolygókeletkezés más csillagok körül


Jelenlegi pozíció: Lendület-csoportvezető, tudományos ig.helyettes, MTA Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet


Honlap: http://www.konkoly.hu/staff/kiss/index.html

Képgaléria

06.jpg

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket

Facebook YouTube Twitter Google Plus