Dr. Dombi Péter (fizikus)

Szegeden születtem 1976-ban, a Deák Ferenc Gimnázium kétnyelvű tagozatának elvégzése után fizikus szakon kezdtem tanulni, amit néhány évvel később fizika/hittan tanárszakos tanulmányokkal egészítettem ki. Ötödév elején lehetőséget kaptam az angliai Rutherford Appleton Laboratóriumbankutatóasszisztensként dolgozni, így csak egy másfél éves kitérő után fejeztem be az egyetemet Szegeden 2001-ben.


DP


Az angliai időszak meghatározó volt, hiszen itt találkoztam először a laborban is ultragyors optikai és a nagy intenzitású lézerekhez kapcsolódó problémákkal (és azok Ian Ross-féle megközelítésével). 2001-ben aztánBécsben folytattam doktoranduszként Krausz Ferenc témavezetése mellett, szintén a femtoszekundumos lézerek és alkalmazásaik terén. Ez az időszak még meghatározóbb volt, mint az angliai, a labormunkából és a heti konzultációk során nagyon sokat tanultam, és sikerült meghatározó méréseket véghezvinni olyan lézerekkel, amik akkoriban csak a bécsi laborban álltak rendelkezésre. 2005-ben a budapestiSzilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetbe kerültem, ahol megkezdtem egy femtoszekundumos laboratórium létrehozását és felszerelését, ami (külföldi kutatóutak miatti kisebb-nagyobb megszakításokkal) azóta is tart, a csapat első itthoni eredményeit 2-3 éve publikáltuk. Úgy gondolom, hogy a 2009-es Gábor Dénes Díj ennek a munkának is az elismerése, nemcsak a külföldön, lényegesen jobb felszereltséggel elért eredményeké.


2008 decemberében született meg a kislányom, aki azóta is mindig meg tud minket valamivel nevettetni, és mostanában persze a szabadidőnket is elsősorban ő határozza meg.


Végzettségek:

  • 2001 Szegedi Tudományegyetem, okleveles fizikus és fizikatanár
  • 2001 Szegedi Hittudományi Főiskola, hitoktató
  • 2005 Bécsi Műszaki Egyetem, Ph. D

Jelenlegi beosztás:

  • posztdoktori ösztöndíjas, MTA SZFKI

Kutatási témák:

  • femtoszekundumos lézerimpulzusok előállítása, ultragyors optika és fizika, felületi plazmonok dinamikája

Honlap: www.szfki.hu/~dombi/