Pedagógus-továbbképzés

Felhívás

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar az alábbi 30-30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzéseket hirdeti 2020/2021-es tanév tavaszi félévében.


Kérjük, hogy jelentkezési szándékát jelezze a tájékoztatást adó oktatónak e-mailben, a jelentkezési lapot lapot és mellékleteit pedig postázza erre a címre: SZTE TTIK Tanulmányi Osztály 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.


Jelentkezési határidő:


A meghirdetett pedagógus tovább képzések az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 és az

EFOP-3.4.4-16-2017-00015 pályázatokon belül indulnak.

  Túljelentkezés esetén elsőbbséget élveznek a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának nagyköveti hálózatába belépett pedagógusok (http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/szte-ttik-nagykoveti-halozat) és a hátrányos térségek,

  járások pedagógusai.


  Az oldalt folyamatosan frissítjük, ezért kérjük, a hiányzó információkért látogasson vissza később.

  Filogenetika és modern populációgenetika

  30 órás akkreditált továbbképzés biológia szakos középiskolai tanárok számára.  A program célja: Az utolsó három évtized eredményei egy átfogó, számos korábbi részterületet magába foglaló szintézisre vezettek a biológiában. Ennek fő mozgatója a molekuláris biológia és ezzel együtt a molekuláris adatok értelmezését lehetővé tevő elmélet gyors fejlődése, beleértve a populációgenetikát és filogenetikát is. Az új eredmények (néha váratlan) magyarázatot adtak számos régóta ismert jelenségre, központi koncepcióra. A továbbképzés célja kettős. Egyrészt célunk néhány alapvető eredmény bemutatása, és ezek bevezetésének elősegítése a biológia oktatásába, előmozdítva egy egységesebb biológiai, evolúción alapuló szemléletmód kialakítását. Másrészt célunk példákon keresztül betekintést nyújtani a szakterületek legalapvetőbb módszereibe.


  A képzés időpontjai: 2021. április 16-17 és 2021. április 23-24 (péntek 14-20 óra és szombat 8-17 óra mindkét alkalommal).

  Helyszín: online formában

  Szükséges eszközök: számítógép stabil internet kapcsolattal, kamerával és mikrofonnal.

  Minimum létszám: 5 fő

  Maximum létszám: 20 fő


  A képzésen való részvétel: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 projekt keretében valósul meg.

  Érdeklődni lehet: Dr. Pénzes Zsolt egyetemi docens, 62-546950, penzes@bio.u-szeged.hu


  A képzés célcsoportja: középiskolai biológia tanárok

  A képzés azonosítója, engedély száma: biológia, 38/5/2021

  Bővebb információ: https://expbio.bio.u-szeged.hu/ecology/tovabbkepzes_fpgen.pdf


  Jelentkezési határidő:

  A generációs problémákat érintő fiziológiai alapismeretek

  30 órás akkreditált ingyenes továbbképzés általános iskolai és középiskolai tanárok számára a fiatal generációt érintő problémák fiziológiai hátteréről.


  A program célja: A továbbképzés célja átfogó képet nyújtani a pedagógusoknak a fiatalokat érintő legfontosabb problémák fiziológiai alapjairól. A képzés során szó lesz többek között az alkohol, a drogok, a dohányzás, a különböző édesítőszerek, a depresszió, valamint a fizikai aktivitás hatásairól. Továbbá szót ejtünk még a káros szenvedélyek következményeiről, a problémák felismeréséről, a megoldás elősegítéséről és a prevenciós lehetőségekről egyaránt.


  Időpont: 2021. Április 16-17. és 2021. Április 23-24. (két alkalommal péntek és szombaton összesen 30 óra)

  Helyszín: Online (Coospace, Zoom)

  Minimum létszám: 5 fő


  A képzésen való részvétel: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 projekt keretében valósul meg.

  A képzés azonosítója: biológia

  Bővebb információ erről a linkről letölthető!


  Jelentkezési határidő: 2021. április 5.

  Modern fizika
  Akkreditált 30 órás módszertani továbbképzés általános és középiskolai szaktanárok számára.

  A program célja: A továbbképzés elsődleges célja, hogy a résztvevő fizikatanárok a képzés tartalmi követelményeinek teljesítése esetén rendelkezzenek a fizika és a csillagászat legújabb eredményeinek legfontosabb ismereteivel. Képesek legyenek az új kutatási eredmények bevezetésére a fizikaoktatás gyakorlatába, ezzel is erősítve a diákok érdeklődését a tantárgy iránt. További cél a résztvevő fizika szakos tanár kollégák módszertani kultúrájának bővítése, különös tekintettel a kísérletezésre, az elektronikus tananyagok felhasználására és a tanulmányi kirándulásokra. A korszerű ismereteken és információs technológián alapuló fizikaoktatás elterjedését is elősegíti a képzés.


  A képzés időpontjai: 2021. május 3-4. (hétfő, kedd) és május 7-8. (péntek, szombat)

  A továbbképzés célcsoportja: fizika szakos általános iskolai és középiskolai tanárok

  Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar, Fizika Intézet Szeged

  Minimum létszám: 5 fő

  Maximum létszám: 25 fő


  A képzésen való részvétel: díjtalan.  A képzés az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 projekt keretében valósul meg.

  A képzés azonosítója, alapítási engedély száma: 12-114/2019.


  Érdeklődni lehet: Dr. Kovács Attila adjunktusnál, a.p.kovacs@physx.u-szeged.hu, +36-62-544-528

  Bővebb információ: részletes program*, a program részletes leírása. * Később kerül feltöltésre


  Jelentkezési határidő: 2021. március 31.

  Akkreditált 30 órás továbbképzés általános és középiskolai kémia tanárok számára.


  A program célja: A résztvevők:

  - megismerjék a szerves és a szervetlen kémia új eredményeit, különös tekintettel az általános és középiskolában oktatott területekre,

  - megismerjék a modern kémia középiskolában nem lefedett területeit is,

  - megismerjék és elsajátítsák a modern kémia szemléletmódját,

  - megismerjék az aktuális (modern) környezetvédelmi problémákat, a zöldkémia alapelveit,

  - megismerjék, hogy a környezetvédelmi kérdések milyen módszerekkel építhetők be a kémia oktatásba.


  A képzés időpontjai:

  2021. június 4-5. és 2021. június 11-12. és 2021. június 18-19. (A képzés mindhárom alkalommal pénteken 14-18, szombaton 8-12 óra között lesz megtartva online formában.)

  A továbbképzés célcsoportja: kémia szakos általános iskolai és középiskolai tanárok

  Helyszín: online

  Szükséges eszközök: számítógép stabil internet kapcsolattal, kamerával és mikrofonnal.

  Minimum létszám: 10 fő

  Maximum létszám: 30 fő


  A képzésen való részvétel: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 projekt keretében valósul meg.

  A képzés azonosítója, alapítási engedély száma: 44/10/2021.

  Érdeklődni lehet: Dr. Musza Katalin tud. munkatárs, musza.katalin@chem.u-szeged.hu

  Bővebb információ erről a linkről tölthető le.


  Jelentkezési határidő: 2021. május 20.

  Haladó informatikai technológiák a köznevelésben
  30 órás akkreditált ingyenes továbbképzés a középiskolai és általános iskolai informatika szakos tanárok számára a informatika tantárgy népszerűsítésében nyújt segítséget.

  A program célja: A továbbképzési program célja informatika szakok népszerűsítése, és az informatikában tehetséges diákok felsőoktatásba való bekerülésének segítése olyan informatikatanárok továbbképzése által, akik hajlandók munkájukkal ezt kiemelten támogatni.
  Az informatikatanárok ismereteinek továbbfejlesztése olyan korszerű tartalmakkal, melyek alkalmasak lehetnek arra, hogy felkeltsék a diákok érdeklődését az informatika iránt, ugyanakkor betekintést nyújtsanak az informatika tudományos hátterébe, elősegítve ezzel azt, hogy a diákok az informatika szélesebb körű ismeretének birtokában döntsenek az informatika szakok választása mellett, elkerülve ezzel az esetleges későbbi kudarcokat.

  Időpont:  2021. február 26. és 2021. március 1-2.

  (Három alkalommal 08.30-18.30, összesen 30 óra)

  Helyszín: Szegedi Tudományegyetem, Online később megjelölt platformon.


  Minimum létszám: 5 fő
  A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.3-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
  A képzés azonosítója: informatika

  A továbbképzésre jelentkezni, az alábbi linkről letölthető jelentkezési lappal lehet,

  melyet a diplomamásolattal együtt Battancs Anikó e-mail: baniko@sci.u-szeged.hu tanulmányi referens részére kérünk megküldeni beszkenelve e-mailen és postán az SZTE TTIK Tanulmányi Osztályára: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1. (6701 Szeged, Pf.428) A résztvevők a jelentkezés után e-mailben belépési jelszót kapnak, melyel el tudják érni a Coospace platformot, melyen a képzés zajlik majd.


  Jelentkezési határidő: 2021. február 23.
  Bizonyítási és problémamegoldási módszerek a kombinatorikában

  A program célja: elfrissítjük, elmélyítjük és kiegészítjük az egyetemi/főiskolai tanárképzés kombinatorika tananyagát, továbbá áttekintjük a matematikai problémamegoldás során előforduló főbb bizonyítási és feladatmegoldó technikákat (teljes indukció, indirekt bizonyítás stb.) középiskolai szakköri szintű feladatok feldolgozásán keresztül. http://www.math.u-szeged.hu/~ngaba/pedtov2021/


  Időpont: 2021. május 28-29. és június 4-5.


  Minimum létszám: 5 fő
  Maximum létszám: 30 fő
  A képzés díja: díjtalan.  A képzés az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 projekt keretében valósul meg.
  A képzés azonosítója: matematika 4

  Érdeklődni lehet:
  Dr. Nagy V. Gábor adjunktusnál, ngaba@math.u-szeged.hu

  Jelentkezési határidő: 2021. május 21.

   

  Friss hírek RSS

  Rendezvénynaptár

  Rendezvénynaptár *

  Kövess minket

  Facebook YouTube