Védett hallgatók

Az elmúlt 5 évben védett hallgatók és disszertációjuknak a címe:

2019

Furkó Mónika
Biokompatibilis és antibakteriális biokerámia bevonatok előállítása és jellemzése.

Gómez Pérez Juan Fernando
Experimental studies on the exfoliation and oxidation behavior of few-layers black phosphorus.

Kása Zsolt
Bizmut-volframát és bizmut-vanadát alakformált fotokatalizátorok előállítása és alkalmazhatóságának vizsgálata.

Oláh Nikolett
Titán-karbid/amorf szén nanokompozit bevonat előállítása és jellemzése.

Vass Ádám
Szén-monoxid-tűrő katalizátorok tüzelőanyag-elemekhez.

2018

Balázs Margit
Mikrobiális ujjlenyomat vizsgálati módszer alkalmazása környezeti minták analízise során.

Dobó Dorina Gabriella
Soft- és hard templáttal szintetizált mezopórusos oxidok előállítása, jellemzése és felhasználása.

Karácsonyi Éva
TiO2/WO3 kompozit fotokatalizátorok előállítása – a WO3 komponens töltéscsapdázó szerepének vizsgálata.

Kozmér Zsuzsanna
Reaktív részecskék, gyökátalakító és gyökfogó anyagok hatása a fenol VUV-fotolízisére és γ-radiolízisére.

Madarász Dániel
Egydimenziós titanát nanoszerkezetek módosításának lehetőségei.

Pintér Máté Dániel
Investigation of Artificially Generated and Ambient Carbonaceous Particulate Matter.

2017

Erdeiné Kis Ágnes
Hidrofób szennyező anyagok biológiai lebontása, új oldószer toleráns baktériumok izolálása és jellemzése.

Kovács Krisztina
Fenilkarbamid vegyületek lebontása vizes közegben ionizáló sugárzással.

Kozma Gábor
Nanoszerkezetek mechanokémiai előállítása és módosítási lehetőségeinek vizsgálata.

Peksel Begüm Sahin
Sensing mechanisms and individuality of heat stress in mammalian cells.

Rónavári Andrea
Vas és ezüst nanorészecskék környezetbarát előállítása és alkalmazásának vizsgálata.

Schwéger Szabina
Eastern Palearctic oak cynipid inquilines (Hymenoptera: Cynipidae: Synergini) and associated gallwasps (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini).

Sebestyén Petra
Biotechnological potential of an isolated and a known green microalgal strain and their cultivation in biofilm based reactors.

Szatmári Gábor
Geostatisztikai megközelítésen alapuló digitális talajtérképezési és mintavétel optimalizációs módszertan kialakítása valamint alkalmazása különböző léptékekben.

Vajda Krisztina
TiO2 -C kompozitok szerkezetének és fotokatalitikus tulajdonságainak vizsgálata.

Varga Gábor
Átmenetifém-aminosav komplex–CaAl-réteges kettős hidroxid kompozitok készítése, szerkezetvizsgálatuk és katalitikus alkalmazásaik.

Ábel Marietta
Mezőgazdasági hulladékok hasznosításának és az alkalmazott enzim visszanyerésének lehetőségei.

2016

Kiss Orsolya
A szalakóta (Coracias garrulus) élőhelyválasztása, annak következményei és természetvédelmi vonatkozásai.

Magyar Melinda
Redox fehérjék bionanokompozitokban.

Merza Gabriella
Dimetil-karbonát szintézis vizsgálata különböző szén hordozós katalizátorokon.

Tallósy Szabolcs Péter
Reaktív hibrid nanokompozit felületek antibakteriális hatása.

Utry Noémi
A légköri aeroszol inherens és látszólagos abszorpciós jellemzőinek és az abszorpciós spektrum jelentéstartalmának fotoakusztikus vizsgálata.

2015

Arany Eszter
The role of reactive oxygen species in the vacuum ultraviolet photolysis of four nonsteroidal anti-inflammatory drugs.

Badari Andrea Cecília
Szerves nitrogénvegyületek katalitikus hidrodenitrogénezése (HDN) hordozós nikkel-foszfid katalizátorokon.

Bozsó Miklós
Taxonómiai és filogenetikai vizsgálatok a palearktikumi Saphonecrus Dalla Torre & Kieffer tölgy gubacs inquilin fajokon (Hymenoptera: Cynipidae, Synergini).

Kiss Zsolt László
Előkezelések szűrési paraméterekre gyakorolt hatásának vizsgálata olajtartalmú szennyvizek illetve termálvizek membránszűrése során.

Lőrinczi Gábor
Szubmediterrán erdei hangyaközösségek (Hymenoptera: Formicidae) tér- és időbeli szerveződése.

Maák István Elek
Táplálékforrás, szignál, fertőzésgóc – tetemek szerepe egyes hangyafajoknál (Hymenoptera: Formicidae).

Molnár Zsolt
Környezeti feltételváltozások és biológiai rendszerválaszok.

Dr Pálföldi Regina
A környezeti terhelések és patomechanizmusok kapcsolata.

Szabó Emese
Vizek szerves szennyezőinek eltávolítására alkalmas adszorpciós és kombinált módszerek kidolgozása és jellemzése.

Szabó Zsolt
Éter típusú üzemanyag-adalékok mikrobiális bontása: a Methylibium sp. T29 jelű, új MTBE-bontó törzs izolálása és jellemzése.

A disszertációk és tézisfüzetek megtalálhatók az SZTE Doktori Repozitóriumában (http://doktori.bibl.u-szeged.hu/view/divisions/doc=5Fenv/).