Díjazottak 2021-ben

SZTE TTIK Biológia Nagykövete

Péter Csaba a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola biológia-történelem szakos tanáraként vált a TTIK Nagyköveti hálózatának tagjává. Diákjai közt folyamatosan népszerűsíti az SZTE TTIK-t továbbtanulás céljából. Rendszeresen ellátogatnak a Kari nyílt napokra és a Kutatók Éjszakára programjaira. 2020-ban elnyerték a SZTE TTIK Kutató Iskolája címet. Az elmúlt években diákjai rendszeresen részt vettek az SZTE által szervezett Szent-Györgyi Albert Tanulmányi Versenyen.


SZTE TTIK Fizika Nagykövete

Simon Tibor a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium és Általános Iskola biológia-fizika szakos tanára. Bekapcsolódott a Németh László Természettudományos Önképző Kör munkájába, melynek keretében tudományos előadásokat szerveznek és évente természettudományos diákkonferenciát rendeznek. Elindította az iskolában az elektronika szakkört, ahol a tanulók a logikai áramkörökre, sorrendi hálózatokra és Arduino-ra vonatkozó alapismeretekkel ismerkedhetnek. Diákjaival részt vesz szakmai rendezvényeken [pl. SZTE Fizika Napja, Kísérletek Kavalkádja, „Atomenergiáról – mindenkinek”, Nyitott laboratóriumok délutánja], hogy a tanulók minél szélesebb körben megismerhessék a természettudományos, műszaki orientáció kínálta lehetőségeket.


SZTE TTIK Földrajz Nagykövete

Szaszákné Tóth Judit a SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola földrajz-francia szakos tanára. A földrajzot magyarul illetve a két tanítási nyelvű osztályokban franciául is oktatja. A földrajz tantárgy népszerűsítése érdekében egyénileg és kisebb csoportokban foglalkozik a tehetséges diákok támogatásával, versenyekre történő felkészítésével. Tanítványai évről évre indulnak tanulmányi versenyeken, így a FFI által szervezett Jakucs László Nemzetközi Földrajzversenyen is. Rendszeresen hoz diákcsoportokat az Intézet által szervezett programokra. 2006 óta szakvezetői és mentortanári feladatokat lát el, évente 10-12 tanárszakos hallgató munkáját vezeti.


SZTE TTIK Informatika Nagykövete

Rozgonyi-Borus Ferenc Tibor matematika-fizika-számítástechnika szakos tanár a SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola informatika szakvezető tanára. Óraadóként 1993 óta oktatja az SZTE-n az informatika szakmódszertanhoz kapcsolódó tárgyakat. Több kollégájával együtt 1987-ben újraélesztették a Kalmár László Számítástechnika Versenyt, melynek éveken keresztül elnöke és szervezője volt. Az FLL koordinátora 15 éven keresztül, részt vett a magyarországi robotszumó versenyek elindításában és szervezésében. Számos informatika tárgyú tankönyv szerzője, melyek a Mozaik kiadó gondozásában jelentek meg. Diákjai rendszeresen részt vesznek a TTIK által rendezett nyílt napokon és rendezvényeken, valamint indulnak a Karunk által meghirdetett versenyeken.


SZTE TTIK Kémia Nagykövete

Dr. Regdon Ibolya a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Mol Mesterdíjas kémiatanára. Igyekszik diákjai figyelmét a természettudományok felé fordítani és motiválja őket arra, hogy ez irányban folytassák tovább tanulmányaikat. A TTIK Kémiai Intézetével szoros kapcsolatot ápol, tanulóit lehetőség szerint tanszéki látogatásokra, kísérletezésekre hozza az Intézetbe, hogy ily módon is felkeltse az érdeklődésüket e tudományterület iránt.


SZTE TTIK Matematika Nagykövete

Dr. Rókáné Rózsa Anikó Éva a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium matematika-fizika szakos középiskolai tanára. E mellett a Bolyai János Matematikai Társulat Békés Megyei Tagozatának tagja, ez évben a Bolyai János Matematikai Társulat Beke Manó díjbizottságának titkára, az OH Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ matematika tantárgygondozó szaktanácsadója. Diákjaival évről évre részt vesz a TTIK nyílt napi valamint a Kutatók éjszakája programjain. Rendszeres résztvevői a SZTE Bolyai Intézet Őszi Kulturális Fesztiváljának, illetve az Egyetemi Tavasz előadássorozatnak. Munkája során kiemelt hangsúlyt kap a matematika területének népszerűsítése, ezen belül a tanár utánpótlás nevelése.