Dékáni köszöntő

Legbiztosabban azzal ronthatunk el egy ifjút,

ha arra oktatjuk, hogy többre becsülje a vele egyformán gondolkodót a másképpen gondolkodónál.

(Nietsche)

Tisztelt Látogatónk!


Üdvözlöm a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara nevében.


Dr._Mucsi_Laszlo

Az egyetem története 1581-ig nyúlik vissza, amikor Báthory István erdélyi fejedelem, lengyel király és litván nagyfejedelem megalapította a kolozsvári jezsuita kollégiumot. Az 1921-ben Kolozsvárról Szegedre költöző, egykori Matematikai és Természettudományi Kar tanári testülete még 9 főből állt, és a Tisza Lajos krt. 6. szám alatti reáliskolában kezdhették meg a tanévet október 9-én. A képzési kínálat bővülésével a hallgatói létszám növekedése csaknem töretlen volt az elmúlt 96 évben a Természettudományi és Informatikai Karon.


Az egyetem története 1581-ig nyúlik vissza, amikor Báthory István erdélyi fejedelem, lengyel király és litván nagyfejedelem megalapította a kolozsvári jezsuita kollégiumot. Az 1921-ben Kolozsvárról Szegedre költöző, egykori Matematikai és Természettudományi Kar tanári testülete még 9 főből állt, és a Tisza Lajos krt. 6. szám alatti reáliskolában kezdhették meg a tanévet október 9-én. A képzési kínálat bővülésével a hallgatói létszám növekedése csaknem töretlen volt az elmúlt 96 évben a Természettudományi és Informatikai Karon.


A Karnak az 1940/41-es tanévben 136, az 1957/58-as tanévben 337 hallgatója volt. A 2018/19-es tanévben az októberi statisztika szerint a hallgatói létszám az alap- és mester-képzésekben összesen 4481 fő volt, ebből 3800-an állami ösztöndíjas képzésben vettek részt.Karunkon jelenleg a természettudományi, az informatikai, a műszaki és a pedagógiai képzési területen folyik oktatás 14 alapszakon, 14 mesterszakon, illetve az osztatlan tanárszakon.


A Természettudományi Karon az 1950-es években 14 egyetemi tanár, 12 docens, 25 adjunktus és 60 tanársegéd oktatott. Az oktatói létszám napjainkban ennek háromszorosa: 48 egyetemi tanár és 31 Professor Emerita és Emeritus közül 12-en tagjai a Magyar Tudományos Akadémiának, 92 egyetemi docensünk, 97 adjunktusunk és 16 tanársegédünk van. A minősített oktatók aránya 94% fölötti. A doktorandusz hallgatók száma megközelíti a 300-at. A Karon foglalkoztatott kutatók létszáma a korábbi évek hektikusan változó rendszere miatt folyamatosan csökkent, de 2016-tól, az eredményes pályázati tevékenységünknek köszönhetően a kutatók száma ismét 200 fő fölé emelkedett.


A nehezebb időszakok idején a legjobb befektetés az építkezés. Építkeztünk a szó fizikai értelmében és építkezünk Önök révén, hiszen a tudás közvetítésére, a tanulásra fordított befektetéseink a válság után kamatozni fognak.


A Kar önálló szervezeti egységei, tanszékei intézeti formában végzik oktatási, kutatási feladataikat, a Biológia, a Bolyai, a Fizikai, a Földrajzi és Földtudományi, az Informatika, a Kémiai, valamint a Környezettudományi és Műszaki Intézet keretében. Az intézetek és a Dékáni Hivatal 11 épületben és közel 38 ezer m2-en működnek. Az épületeknek csak egy része készült eredetileg is oktatási épületnek, és több közülük már 100 évnél is idősebb, így a korszerűsítés, a felújítás folyamatos feladatként jelentkezik. A két legfontosabb építkezés az elmúlt 5-10 évben a Dóm-tér 7-9. alatt lévő oktatási és kutatási helyiségek, laborok és az Aradi vértanúk tere 1. alatti Bolyai-épület teljes felújítása volt. Ezúton köszönöm az Egyetem vezetésének és Szeged város önkormányzatának támogatását, valamint a finanszírozó szervezetek és a kivitelezők közreműködését abban, hogy a projekteket sikeresen zárhattuk.


Az építkezés, a felújítás tervezése, kivitelezése nagyon hasonló a tudás, különösen a természettudományos alapokon nyugvó ismeretek megszerzéséhez. A Bolyai-épület felújításakor kiderült, hogy szinte csak a főfalak és a homlokzat maradhat meg, minden egyebet ki kell cserélni. A természettudós alaptulajdonsága, hogy tudása biztos alapokon nyugszik, melyre a tudás várát lehet felépíteni. Emlékezzünk Bolyai János édesapjának, Bolyai Farkasnak 1823. novemberében írt levelére:

A feltételem már áll, hogy mihelyt rendbe szedem, elkészítem, s mód lesz, a parallelákról egy munkát adok ki; ebbe a pillanatba nincs kitalálva, de az az út, melyen mentem, csaknem bizonyoson ígérte a cél elérésit, ha az egyébiránt lehetséges; nincs meg, de olyan fenséges dolgokat hoztam ki, hogy magam is elbámultam, s örökös kár volna elveszni; ha meglátja Édes Apám, megesmeri; most többet nem szóllhatok, csak annyit: hogy semmiből egy újj más világot teremtettem; mindaz, valamit eddig küldöttem, csak kártyaház a toronyhoz képest.

 

Karunk oktatási filozófiája a magas hozzáadott érték biztosítása, melyet a hallgatók tanulmányi teljesítményén kívül az is jól mutat, hogy közülük többen már egyetemi tanulmányaik alatt bekapcsolódnak az oktatásba, kutatásba, egyéni kutatásokat végeznek, és ezek eredményeit sikeresen bemutatták az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon, vagy Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat nyertek el. Így biztos vagyok benne, hogy az egyetemi évek alatt megszerzett tudás nem „kártyaház”, az itt megszerzett alapokra, a „felhúzott falakra” újabb és újabb emeleteket, akár toronyházat lehet építeni az élethosszig tartó tanulás során. Ne feledjék, általában a toronyházak legfelső szintjén vannak a luxus apartmanok!


Biztos vagyok abban, hogy munkájukkal, életpályájukkal Önök is hozzájárulnak majd ahhoz, hogy napjaink szegedi természettudományi képzése emelt fővel állhatna az egyetemet alapító professzorok elé. Munkájukhoz, családi életükhöz sok erőt kívánok Önöknek, valamint azt, hogy a Természettudományi és Informatikai Karon megszerzett tudásukat eredménnyel hasznosítsák egy életen át!

 

Dr. Mucsi László

a Természettudományi és Informatikai Kar dékánja

Képgaléria

11.jpg

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket

Facebook YouTube Twitter Google Plus