XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (2003)

Szép sikereket ért el a SZTE Természettudományi Kara a XXVI. OTDK-n


A XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tizenöt szekciójának rendezvényei 2003. április 3-26-a között zajlottak le.


A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kara az öt szekcióban az alábbi helyezéseket érte el:

Szekció I. helyezés II. helyezés III. helyezés Díjazottak összesen

Biológia

8 2 8 18

Fizika, Földtudományok, Matematika

5 4 3 12

Informatika

2 1 1 4

Kémia, Vegyipar

2 2 5 9

Tantárgypedagógia

1 - - 1

Összesen:

18 9 17 44


Díjazottjaink:


I. helyezést értek el:


 • Farkas Elek Attila V. biológus A vér-agy gát megnyílásának molekuláris mechanizmusa hiperozmótikus mennitol kezelés hatására (témavezető: Krizbai István,belső konzulens: Toldi József)
 • Fenyvesi Rita V. biológus Antiszensz oligonukleotidok hatása a génexpresszióra élesztősejtekben (témavezető: Pfeifer Ilona, Bottka Sándor)
 • Medzihradszky Mátyás V. biológus Fehérje felszíni lizinek reaktivitás vizsgálata (témavezető: Bradford W. Gibsonbelső konzulens: Tari Irma)
 • Pankotai Tibor V. biológus Drosophila melanogaster ada2 transzkripciós koaktivátorok (témavezető: Boros Imre, Komonyi Orbán)
 • Petényi Zoltán V.I. biológiakörnyezettudományi Törések, fejlődési rendellenességek és anatómiai variációk egy 14-15. századi temető (Bánmonostor-Pusztafalu) leleteinél (témavezető: Farkas L. Gyula, Marcsik Antónia)
 • Pintér Lajos V. biológus Az aktív és inaktív kromatinszerkezet fenntartásának vizsgálata Drosophila melanogasterben (témavezető: Gyurkovics Henrikbelső konzulens: Maróy Péter)
 • Simon Anna V. biológus A lassú agykérgi IPSP-k anatómiai háttere (témavezető: Tamás Gábor)
 • Wodala Barnabás végzett biológia-biológus Chlorella vírus által kódolt K+ csatornafehérje pH függő szabályozása (témavezető: Erdei László, Horváth Ferenc)
 • Mészáros Szabolcs csillagász Érintkezo kettoscsillagok fejlodésének modellezése (témavezető: Dr. Vinkó József egyetemi docens)
 • Dorogi Márta biológia-fizika szak A töltésstabilizálódás és protonációs folyamatok kapcsolata fotoszintetikus reakciócentrum/liposzóma rendszerben (témavezető: Dr. Nagy László egyetemi docens - Dr. Görgényi Miklósné dr. Tari Irma egyetemi docens)
 • Sipos György A meder stabilitásának vizsgálata a Maros alföldi szakaszán (témavezető: Dr. Kiss Tímea egyetemi adjunktus)
 • Molnár Sándor Az ecsekfalvi Kiri-tó geoarcheológiai és környezettörténeti vizsgálata (témavezető: Dr. Sümegi Pál tszv. egyetemi docens)
 • Szűcs Gábor V. matematikus Az empirikus generátor folyamat konvergenciája (témavezető: Dr. Csörgő Sándor tszv. egyetemi tanár)
 • Muzamel Lóránd
 • Kiss Zoltán Rodek Lajos
 • Urbán Mónika I. PhD Mezopórusos anyagok alkalmazása többfalú szén nanocsövek szintézisében (témavezető: Dr. Kiricsi Imre egy. Tanár.Dr. Kónya Zoltán egy. Adj.Méhn Dóra PhD hallg.)
 • Kőrösi László I. PhD Rétegszilikátokkal stabilizált SnO2 nanokristályok előállítása és fotooxidáció tulajdonságai (témavezető: Dr. Dékány Imre egy. Tanár)
 • Bánhalmi András V. évfolyam, matematika - fizika szak A hallás természetének és a hang különböző átalakításának vizsgálata (témavezető: Dr. Papp Katalin egyetemi docens Kísérleti Fizikai Tanszék Dr. Gingl Zoltán egyetemi docens Kísérleti Fizikai Tanszék)

II. helyezést értek el

 • Csathó András István IV. s biológus
 • Mészáros Lívia Sarolta V. biológia
 • Jegenyés Nikoletta fizikus
 • Oroszi Viktor György
 • Cziczer István
 • Bánhalmi András
 • Majzik Andrea V. vegyész
 • Virányi Zsanett IV. vegyész

III. helyezést értek el

 • Bakos Mónika végzett biológia
 • Balázs Edit IV. biológia-kémia
 • Doma Eszter V. biológua
 • Fejfár Anita V. biológus
 • Kovács Péter V. biológus
 • Portörő Péter Balázs V. biológus
 • Varga András V. biológus
 • Veszelka Szilvia V. biológus
 • Gáspár András csillagász
 • Székely Péter csillagász
 • Szegvári Gabriella - Imre Marianna
 • Komarek Levente
 • Vidács László
 • Majzik Andrea V. vegyész
 • Virányi Zsanett IV. vegyész

További részletek:


Összesített helyezések listája az OTDT honlapján

Friss hírek RSS

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket

Facebook YouTube