Meghívó a 2019. évi XXXIV. OTDK őszi helyi forduljára

Mindenkit szeretettel várunk az SZTE TTIK 2018. évi őszi helyi tudományos diákköri konferenciájára. A konferenciát 2018. november 22-én több helyszínen rendezzük meg, részletes információt a programfüzetben találhatunk.

XXXIV. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA - 2019

 

 

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

Természettudományi és Informatikai Kar

 

 

HELYI KONFERENCIA

2018. ŐSZ

 

PROGRAMFÜZET


2018. ÉVI ŐSZI HELYI TUDOMÁNYOS

 DIÁKKÖRI KONFERENCIA PROGRAM

 

A konferencia időpontja: 2018. november 22.

 

Szekcióülések

 

Biológia Diákkör előadásai:

13 óra, Újszeged, Biológiai épület

Biológia I. szekció (élettan): Szent-Györgyi Albert terem

Biológia II. szekció (molekuláris biológia): Ferenczy Lajos terem

Biológia III. szekció (növénybiológia, ökológia, biotechnológia, mikrobiológia és immunológia): Ábrahám Ambrus terem

Fizikus Diákkör előadásai:

13 óra, Budó Ágoston tanterem, Dóm tér 9., I. em.

Földrajz-Földtudományi Diákkör előadásai:

14 óra, Egyetem u. 2. Krajkó Gyula terem

Informatikus Diákkör előadásai:

13 óra, Árpád tér 2.

Informatika I. szekció: alagsor 6-os terem

Informatika II. szekció: tetőtér 220-as terem

Kémia Diákkör előadásai:

13 óra, Dóm tér 7. és 8.

Kémia I. szekció (Anyagtudomány és szerves kémia): Szent-Györgyi Albert tanterem (Dóm tér 8, magasföldszint)

Kémia II. szekció (Fizikai-, elméleti- és komplexkémia, bioszervetlen kémia): Szabó Zoltán tanterem (Dóm tér 7. II. em.)

Matematika Diákkör előadásai:

13 óra, Bolyai terem, Bolyai Intézet, Aradi vértanúk tere 1., II. em.BIOLÓGIA DIÁKKÖR ELŐADÁSAI

 

Biológia I. szekció (élettan)

Hely: Újszeged, Biológiai épület, Szent-Györgyi Albert terem

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 13 óra

 

Zsűri:

Dr. Varga Csabatanszékvezető egyetemi docens, SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék (elnök)

Dr. Farkas Tamásegyetemi docens, SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

Dr. Balázs János egyetemi adjunktus,SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

 

1. Curley Géza, biológus MSc II. évfolyam: A dura mater kémiai stimulációjának hatása a caudalis trigeminalis mag kalcitonin gén-relációs peptid szintjére patkányban – a sumatriptan és a kinurénsav moduláló hatása

Témavezető: Dr. Párdutz Árpád egyetemi docens és Spekker Eleonóra doktorandusz, SZTE ÁOK Neurológiai Klinika

Belső konzulens: Dr. Farkas Tamás egyetemi docens, SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

 

2. Dobó Éva, biológus MSc II. évfolyam: Kisspeptin-13 hatása a térbeli tanulásra és memóriára Alzheimer-kór patkány modelljében

Témavezető: Dr. Csabafi Krisztina Anna egyetemi tanársegéd és Dr. Szakács Júlia egyetemi tanársegéd, SZTE ÁOK Kórélettani Intézet

Belső konzulens: Dr. Farkas Tamás egyetemi docens, SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

 

3. Flink Lili Borbála, biológus MSc II. évfolyam:A pikkelysömör patomechanizmusának vizsgálata in vitro bőrmodellen

Témavezető: Prof. Dr. Bata-Csörgő Zsuzsanna egyetemi tanár és Konczné Dr. Gubán Barbara tudományos munkatárs, SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika

Belső konzulens: Dr. Habil. Pósa Anikó egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

 

4. Klepe Adrián, biológus MSc II. évfolyam: A lidokain hatásának vizsgálata a vér-agy gát in vitro modelljén: biofizikai és sejtbiológiai kísérletek

Témavezető: Dr. Deli Mária tudományos tanácsadó és Dr. Walter Fruzsina tudományos munkatárs, MTA SZBK Biofizikai Intézet, Biológiai Barrierek Kutatócsoport

Belső konzulens: Dr. Rákhely Gábor tanszékvezető egyetemi docens, SZTE TTIK Biotechnológiai Tanszék

 

5. Tellér Andrea Ágnes, biológia BSc III. évfolyam: GABA és glutamát mérése állatkísérletes modellekben

Témavezető: Dr. Veres Gábor tudományos munkatárs, SZTE ÁOK SZAKK Neurológiai Klinika

Belső konzulens: Prof. Dr. Toldi József egyetemi tanár, SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

  

Biológia II. szekció (molekuláris biológia)

Hely: Újszeged, Biológiai épület, Ferenczy Lajos terem

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 13 óra

 

 

Zsűri:

Dr. Bodai László tanszékvezető egyetemi docens, SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék (elnök)

Dr. Hermesz Editegyetemi docens, SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék

Dr. Triminszky Gyulatudományos főmunkatárs, SZBK Genetikai Intézet

 

 

1. Bukva Mátyás, biológus MSc II. évfolyam: Humán glioblastoma multiforme protein biomarkerek azonosítása szérumból

Témavezető: Dr. Buzás Krisztina tudományos munkatárs, MTA SZBK Biokémia Intézet, Mikroszkópos Képfeldolgozó és Gépi Tanulási Csoport

Belső konzulens: Dr. Pankotai Tibor egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék

 

2. Kopasz Anna Georgina, biolóia BSc II. évfolyam: Az emlős biotechnológiai eszköztár kibővítése egy jól kiegyensúlyozott kétirányú promóterrel

Témavezető: Dr. Mátés Lajos tudományos főmunkatárs, MTA SZBK

Belső konzulens: Huliák Ildikó egyetemi tanársegéd, SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék

 

3. Kovács Zoltán, biológus MSc II. évfolyam: Az aktin szabályozó szerepének vizsgálata egy aktinkötő fehérje sejtmagi importjában

Témavezető: Dr. Vilmos Péter tudományos főmunkatárs, MTA SZBK Genetika Intézet

Belső konzulens: Dr. Deák Péter tanszékvezető egyetemi docens, SZTE TTIK Genetikai Tanszék

 

4. Nagy Zsuzsánna, biológus MSc II. évfolyam: Egy újfajta fehérje jelölési, immundetektálási és tisztítási rendszer kidolgozása

Témavezető: Dr. Lipinszki Zoltán tudományos főmunkatárs és Dr. Udvardy Andor emeritus professzor, MTA SZBK

Belső konzulens: Dr. Boros Imre Miklósegyetemi tanár, SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék

 

5. Ördög Nóra, biológus MSc I. évfolyam: Világos sejtes vesetumorokban kialakuló epigenetikai változások összehasonlító elemzése immuhisztokémiai módszerrel

Témavezető: Dr. Borsos Barbara Nikolett tudományos munkatárs és Majoros Hajnalka tudományos segédmunkatárs, SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék

 

6. Surguta Sára Eszter, biológus MSc I. évfolyam: Cianobakteriális osztódás vizsgálata proteinszármazékokkal

Témavezető: Dr. Ughy Bettina tudományos munkatárs, MTA SZBK

Belső konzulens: Dr. Pécsvárady Attila egyetemi docens, SZTE TTIK Növénybiológiai Tanszék

 

7. Takács Bertalan Vilmos, biológus MSc I. évfolyam: Az Rybp gén szerepe a neurális fejlődésben

Témavezető: Dr. Pirity Melinda tudományos főmunkatárs, MTA-SZBK Genetikai Intézet

Belső konzulens: Dr. Sinka Rita egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Genetikai Tanszék

 

8. Varga Bence, biológus MSc II. évfolyam: Egy DNS-metiltranszferáz enzim cirkulárisan permutált változatai

Témavezető: Dr. Kiss Antal emeritus kutatóprofesszor és Albert Pál PhD hallgató, MTA SZBK Biokémiai Intézet

Belső konzulens: Dr. Boros Imre Miklósegyetemi tanár, SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék

 

 

Biológia III. szekció (növénybiológia, ökológia, biotechnológia, mikrobiológia és immunológia)

Hely: Újszeged, Biológiai épület, Ábrahám Ambrus terem

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 13 óra

 

 

Zsűri:

Dr. Torma Attilaegyetemi adjunktus, SZTE TTIK Ökológiai Tanszék (elnök)

Dr. Hatvani Lóránttudományos munkatárs, SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék

Dr. Poór Péter egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Növénybiológiai Tanszék

Dr. Tóth András tudományos munkatárs, SZTE TTIK Biotechnológiai Tanszék

 

1. Adamecz Dóra Izabella és Veres Éva, biológus MSc II. évfolyam: Candida albicans és szájüregi tumorsejtek interakciója az extracelluláris vezikulák szintjén

Témavezető: Prof. Dr. Gácser Attila egyetemi tanár, SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék és Dr. Kiricsi Mónika egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék

 

2. Hábenczyus Alida Anna, biológus MSc I. évfolyam: Földalatti sivatagok: fás szárú növények hatása a homoktalajok mélyebb rétegeire

Témavezető: Dr. Tölgyesi Csaba, egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Ökológiai Tanszék

 

3. Halmos Emese és Csikós Máté Lajos, biológia BSc III. évfolyam: Humán keratinocita sejtvonalak kölcsönhatása C. albicans és C. parapsilosis élesztőgombákkal

Témavezető: Prof. Dr. Gácser Attila egyetemi tanár, SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék

 

4. Hupp Bettina, biológus MSc II. évfolyam: Mikroalga törzsek sótűrőképességének fejlesztése és a palmelloid képződés szerepe sóstresszben

Témavezető: Dr. Maróti Gergely tudományos főmunkatárs, MTA SZBK Növénybiológiai Intézet

Belső konzulens: Dr. Rákhely Gábor tanszékvezető egyetemi docens, SZTE TTIK Biotechnológiai Tanszék

 

5. Markó Viktória, biológus MSc II. évfolyam: Egy mezőgazdasági hulladék recirkularizációja

Témavezető: Dr. Rákhely Gábor tanszékvezető egyetemi docens és Szilágyi Árpád tudományos segédmunkatárs, SZTE TTIK Biotechnológiai Tanszék

 

6. Oláh Dóra, biológus MSc II. évfolyam: Cink által okozott változások reaktív nitrogén-, és oxigénformák metabolizmusában lúdfűben

Témavezető: Ördögné Dr. Kolbert Zsuzsanna egyetemi docens és Feigl Gábor egyetemi tanársegéd, SZTE TTIK Növénybiológiai Tanszék

 

7. Szűcs Csilla, biológus MSc II. évfolyam:Mezőgazdasági melléktermékek előkezelése fonalas gombákkal biogáztermelés fokozása céljából

Témavezető: Petróné Dr. Kovács Etelka tudományos munkatárs, SZTE TTIK Biotechnológiai Tanszék

 

8. Varga András, biológus MSc II. évfolyam:A Pseudomonas tolaasii elleni biológiai védekezésben felhasználható baktériumtörzsek vizsgálata

Témavezető: Dr. Kredics László egyetemi docens és Vörös Mónika tudományos segédmunkatárs, SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék

 

FIZIKUS DIÁKKÖR ELŐADÁSAI

 

Fizika szekció

Hely: Budó Ágoston tanterem, Dóm tér 9., I. em.

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 13 óra

 

Zsűri:

Dr. Hopp Bélaegyetemi tanár, SZTE TTIK Optikai és

Kvantumelektronikai Tanszék (elnök)
Dr. Földi Péter egyetemi docens, SZTE TTIK Elméleti Fizikai Tanszék

Dr. Nagy Lászlóegyetemi docens, SZTE Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet


1. Bíró Péter,
fizikus MSc: Rendezett struktúrák polarizáció érzékeny dSTORM vizsgálata

Témavezető: Dr. Erdélyi Miklós egyetemi docens, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék


2. Gergely Cecília, fizikus MSc: Feketelyuk-perturbációk skalár-tenzor gravitávióelméletekben

Témavezető: Dr. Keresztes Zoltán egyetemi docens, SZTE TTIK Elméleti Fizikai Tanszék


3. Gyurita Árpád, fizikus MSc: Az NGC 2419 gömbhalmaz életkorának becslése a Hubble Űrtávcső felvételei alapján

Témavezető: Dr. Vinkó József egyetemi docens, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

 

4. Kiss Diána,fizikus MSc: Fotoakusztikus rendszerek válaszidejének meghatározása és optimalizálása

Témavezető: Dr. Bozóki Zoltán egyetemi tanár, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

 

5. H. Kovács Bálint Barna, fizikus MSc: Egyedi fluoreszcens molekulák 3D lokalizációja és időbeli követése

Témavezető: Dr. Erdélyi Miklós egyetemi docens, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

 

6.Kovács Bence Máté, fizikus MSc: Robbantással előállított nanorészecskék vizsgálata optikai spektroszkópiával

Témavezetők: Dr. Égerházi László, egyetemi adjunktus, SZTE Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Dr. Szörényi Tamás, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

7.Kürti Varinia, fizikus MSc: Femtoszekundumos lézerfilamentációk onkoterápiás alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata

Témavezetők: Polanek Róbert, tudományos munkatárs, ELI-HU nonprofit Kft.,

Dr. Börzsönyi Ádám, tudományos munkatárs, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

 

8.Torma Gábor, osztatlan fizika-matematika tanár szak: Légnyomás-mérés egy látványos barométerrel

Témavezető: Dr. Farkas Zsuzsanna, tanszékvezető főiskolai tanár, SZTE JGYPK Általános és Környezetfizikai Tanszék

 

9.Villy Lajos Péter, fizikus MSc: Az elektród erózió vizsgálata kétkomponensű nanorészecskék szikrakisüléses előállítása során

Témavezetők: Dr. Geretovszky Zsolt egyetemi docens, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék,

Dr. Kohut Attila tudományos munkatárs, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

 

10. Zsíros Szanna, fizikus MSc: Az SN 1993J jelű szupernova körüli porszemcseképződés vizsgálata

Témavezető: Dr. Szalai Tamás, tudományos munkatárs, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék


FÖLDRAJZ-FÖLDTUDOMÁNYI DIÁKKÖR ELŐADÁSAI

 

Földrajz-Földtudományi szekció

Hely: Egyetem u. 2., Krajkó Gyula terem

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 14 óra

 

Zsűri:

Dr. Barta Károlyegyetemi docens, SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék (elnök)

Dr. Fabula Szabolcs egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

Dr. Raucsikné Dr. Varga Andrea egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék

 

 

1. Halász Noémi,földtudomány MSc: Az Ol Doinyo Lengai egy ijolit xenolitjának evolúciója

Témavezető: Dr. M. Tóth Tivadar egyetemi tanár, SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék

Dr. Guzmics Tibor, vezető kutató, ELTE

Dr. Berkesi Mária, vezető kutató, ELTE

 

2. Kónya Tímea,geográfus MSc: Folyóhátakon lerakódó hordalék szemcseösszetételének alakulása az Alsó-Tisza mentén

Témavezető: Dr. Kiss Tímea egyetemi docens, SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

 

3. Enyedi Fruzsina,geográfus MSc: Szeged közösségi zajterhelésének térbeli sajátosságai és az ahhoz kapcsolódó társadalmi konfliktusok megjelenése a különféle diskurzusokban és a zaj észlelésében

Témavezető: Dr. Pál Viktor egyetemi docens, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

 

 

 

4. Francia Dóra,geográfus MSc: Kreatív stratégiák integrálása a városfejlesztési folyamatokba – a köztér felméréstől a köztéri miliő kialakításáig

Témavezető: Nagy Gyula egyetemi tanársegéd, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

 

5. Gracsek Alexandra,geográfus MSc: A közterületen szórakozó középiskolások deviáns viselkedésformáinak térbelisége Szegeden

Témavezető: Dr. Bajmócy Péter egyetemi docens, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

 

6. Horváth Gergő,geográfus MSc: A városzsugorodás elméleti kérdései és kutatásának lehetősége Kaposvár példáján

Témavezető: Nagy Gyula egyetemi tanársegéd, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

 


INFORMATIKUS DIÁKKÖR ELŐADÁSAI

 

Informatika I. szekció

Hely: Szeged, Árpád tér 2, alagsor 6-os terem

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 13 óra

 

Zsűri:

Dr. Nyúl László, intézetvezető egyetemi docens

SZTE TTIK Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék (elnök)

Dr. Dombi József professor emeritus,

SZTE TTIK Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék

Dr. Gergely Tamás egyetemi adjunktus

SZTE TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék

 

 

1. ANTAL ANDRÁS, Mérnökinformatikus MSc: Emberi mozgás-mintázatok spektrális analízise lokációs adatok felhasználásával

Témavezető: Vadai Gergely, tanársegéd
SZTE TTIK Műszaki Informatika Tanszék

 

2. BALOGH BENJAMIN,Mérnökinformatikus MSc: Lézerszkenner és megvilágított objektumok hozzárendelési heurisztikái

Témavezető: Dr. Gazdag-Tóth Boglárka, tudományos főmunkatárs

SZTE TTIK Számítógépes Optimalizálás Tanszék

 

3. HADABÁS JÁNOS, Mérnökinformatikus BSc: Okoscserép tervezése IoT és felhő technológiák alkalmazásával

Témavezető: Dr. Kertész Attila, egyetemi docens

SZTE TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék

 

 

4. HEGEDŰS CSABA, Mérnökinformatikus BSc, ZOMBORI DÁNIEL, Mérnökinformatikus MSc: Stancformák gumijainak optimális vágása és pakolása

Témavezető: Dr. Bánhelyi Balázs, egyetemi docens

SZTE TTIK Számítógépes Optimalizálás Tanszék

 

5. JUHÁSZ TAMÁS DÁNIEL,Mérnökinformatikus BSc: Korlátozott funkcionalitású, valós idejű operációs rendszer tervezése és implementálása ipari berendezésekhez

Témavezető: Dr. Pletl Szilveszter, főiskolai tanár

SZTE TTIK Műszaki Informatika Tanszék

 

6. NYERKI EMIL,Info-bionika mérnöki MSc: Rosszindulatú daganatok áttéteinek előrejelzése Markov-láncok felhasználásával

Témavezető: Benke János, tudományos segédmunkatárs
SZTE TTIK Bolyai Intézet

 

7. RADVÁNYI TAMÁS, Gazdaságinformatikus BSc,SZABÓ TAMÁS,Programtervező BSc: Adatkinyerés és elemzés gépjárművekből OBDII-es szabvány alapján

Témavezető: Dr. Bánhelyi Balázs, egyetemi docens

SZTE TTIK Számítógépes Optimalizálás Tanszék

 

8. TÉGLÁS KRISZTIÁN,Programtervező Informatikus BSc:Mobil eszközök közti közvetlen kommunikáció, és annak megvalósításához szükséges környezet

Témavezető: Dr. Bilicki Vilmos, adjunktus

SZTE TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék


Informatika II. szekció

Hely: Szeged, Árpád tér 2, tetőtér 220-as terem

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 13 óra

 

 

Zsűri:

Dr. Jelasity Márk egyetemi tanár,

SZTE TTIK Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék (elnök)

Dr. Tanács Attila egyetemi adjunktus,

SZTE TTIK Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék

Dr. Iván Szabolcs egyetemi adjunktus

SZTE TTIK Számítástudomány Alapjai Tanszék

 

 

1. BORZÁSI HENRIETTA, Programtervező informatikus MSc: Véletlen séta alapú eljárás átfedő közösségek felderítésére

Témavezető: Dr. Vinkó Tamás, egyetemi docens
SZTE TTIK Számítógépes Optimalizálás Tanszék

 

2. DOMÁNY SZILVESZTER, Programtervező informatikus MSc: Rekonstrukciós bizonytalanságon alapuló adaptív vetületválasztó eljárás bináris tomográfiához

Témavezetők: Dr. Balázs Péter, egyetemi docens,

Lékó Gábor, doktorandusz,

SZTE TTIK Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék

 

3. GERA IMRE, Programtervező informatikus MSc: Dimenzióredukciós heurisztikák részvénypiaci korrelációs mátrixokra

Témavezető: Dr. London András, egyetemi adjunktus

SZTE TTIK Számítógépes Optimalizálás Tanszék

 

 

4. KARDOS PÉTER, Programtervező informatikus BSc: Szavak mondatkörnyezet- és gráf alapú beágyazásainak összehasonlítása és kombinálása

Témavezető: Dr. Farkas Richárd, egyetemi docens

SZTE TTIK Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék

 

5. KIS-SZABÓ NORBERT, Programtervező informatikus MSc: Neurális hálók redundáns kimeneti réteggel történő tanítása

Témavezető: Dr. Berend Gábor, egyetemi adjunktus

SZTE TTIK Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék

 

6. KÓSZÓ DÁVID, Programtervező informatikus MSc: Pumpáló lemma és alkalmazásai felismerhető súlyozott fanyelvekre

Témavezető: Dr. Fülöp Zoltán, tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE TTIK Számítástudomány Alapjai Tanszék

 

7. TAKÁCS ERIK,Programtervező informatikus BSc:Mesterséges intelligencia számítógépes stratégiai videojátékhoz

Témavezető: Grósz Tamás, tudományos segédmunkatárs

SZTE TTIK Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék

 


KÉMIA DIÁKKÖR ELŐADÁSAI

 

Kémia I. szekció (Anyagtudomány, szerves kémia)

 

Hely: Szent-Györgyi Albert tanterem, Dóm tér 8, magasföldszint/I. emelet

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 13 óra

 

Zsűri:

Dr. Kukovecz Ákos egyetemi docens,SZTE TTIK, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék (elnök)

Dr. Mernyák Erzsébet egyetemi adjunktus, SZTE TTIK, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

Dr. Janovák László egyetemi adjunktus, SZTE TTIK, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

 

1. Anasztaszija Jefremova(Анастасия Ефремова), vegyész MSc: A comparative study on catalytic carbon dioxide hydrogenation and carbon dioxide methanation over Pt/SBA-15, NiO, Pt/NiO, Co3O4 catalysts

Témavezetők: Dr. Sápi András egyetemi adjunktus, SZTE TTIK, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

Dr. Orosz-Ábel Marietta, tudományos munkatárs, SZTE TTIK, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

 

2. Nyitrai Ádám, molekuláris bionika mérnöki BSc: Mezopórusos hordozott, kontrollált méretű réz nanorészecskék alkalmazása CO2 hidrogénezési reakciókban

Témavezetők: Dr. Kónya Zoltán egyetemi tanár, SZTE TTIK, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

Dr. Sápi András egyetemi adjunktus, SZTE TTIK, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

 

3. Karádi Krisztina, vegyész MSc: Különféle pozíciókban Ni(II)-ionokat tartalmazó réteges kettős hidroxidok szintézise, szerkezetvizsgálata és katalitikus aktivitása C–C kapcsolási reakciókban

Témavezetők: Dr. Varga Gáboregyetemi adjunktus, SZTE TTIK Szerves Kémia Tanszék

Dr. Pálinkó István egyetemi tanár, SZTE TTIK, Szerves Kémia Tanszék

 

4. Plank Kamilla Eszter, vegyész MSc: Titanát nanocsövek nitrogén-adalékolási lehetőségei termikus és plazma alapú módszerekkel

Témavezetők: Dr. Kónya Zoltán egyetemi tanár, SZTE TTIK, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

Buchholcz Balázs tudományos segédmunkatárs, SZTE TTIK, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

 

5. Nánai Lilla, vegyész MSc: Katalizátorréteg kialakítása szén nanocső erdők szintéziséhez spray-coating módszerrel titán szubsztráton

Témavezetők: Dr. Hernádi Klára egyetemi tanár, SZTE TTIK, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

Szabó Anna PhD hallgató, SZTE TTIK, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

 

6. Szabó Gábor, kémia BSc: Kétmidenziós nanoszerkezetű átmenetifém-dikalkogenidek fotoelektrokémiai vizsgálata

Témavezetők: Dr. Janáky Csaba egyetemi adjunktus, SZTE Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

Dr. Tóth Péter Sándor tudományos munkatárs, SZTE Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

 

7. Traj Péter, vegyész MSc: Karboxamid funkcionalizálások azometin-ilid prekurzoron fotokémiai reakciókban

Témavezetők: Dr. Kanizsai Iván, osztályvezető, PhD, Avidin Kft.

Dr. Wölfling János egyetemi tanár, SZTE TTIK, Szerves Kémia Tanszék

 

8. Kiss Márton Attila, info-bionika mérnöki MSc: Potenciálisan rákellenes hatású komplexképző (tio)szemikarbazon ligandumok szintézise

Témavezető: Dr. Frank Éva egyetemi docens, SZTE TTIK, Szerves Kémiai Tanszék

 

 

Kémia II. szekció (Fizikia-, elméleti és komplexkémia, bioszervetlen kémia)

 

Hely: Szabó Zoltán tanterem, Dóm tér 7., II./III. emelet

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 13 óra

 

Zsűri:

Dr. Gajda Tamás egyetemi tanár, SZTE TTIK, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék (elnök)

Dr. Peintler Gábor egyetemi docens, SZTE TTIK, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

Dr. Nagy Balázs tudományos munkatárs, SZTE TTIK, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

 

1. Tajti Viktor, info-bionika mérnöki MSc: A F+ C2H5Cl reakció potenciális­energia-felületének ab initiofeltérképezése, analitikus reprezentációja és dinamikai szimulációkhoz való felhasználása

Témavezető: Dr. Czakó Gábor egyetemi adjunktus, SZTE TTIK, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

 

2. Zahorán Réka, vegyész MSc: Csapadékképződés indukciós periódusának vizsgálata nagy időfelbontású kamerával

Témavezető: Schuszter Gábor egyetemi tanársegéd, SZTE TTIK, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

 

3. Lantos Emese, vegyész MSc: Iminek autokatalitikus hidrolízise

Témavezető: Dr. Tóth Ágota egyetemi tanár, SZTE TTIK, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

Dr. Horváth Dezső egyetemi tanár, SZTE TTIK, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

 

4. Balog Edina, vegyész MSc: Áramlásvezérelt csapadékképződés vékony folyadékrétegben

Témavezető: Schuszter Gábor egyetemi tanársegéd, SZTE TTIK, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

 

5. Takács Dóra, vegyész MSc: Mágneses tér hatása a paramágneses csapadékmintázatokra

Témavezető: Dr. Tóth Ágota egyetemi tanár, SZTE TTIK, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

 

6. Pósa Vivien, vegyész MSc: Rákellenes Triapine-származékok és rézkomplexeik oldatkémiájának és redoxi tulajdonságainak összehasonlító vizsgálata

Témavezető: Dr. Enyedy Éva egyetemi docens, SZTE TTIK, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

 

7. Hermann Enikő, vegyész MSc: A C45-ZF-N85 mesterséges cinkujj-nukleáz és mutánsának előállítása és vizsgálata

Témavezető: Dr. Gyurcsik Béla egyetemi docens, SZTE TTIK, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

 


MATEMATIKA DIÁKKÖR ELŐADÁSAI

 

Hely: Bolyai terem, Bolyai Intézet, Aradi vértanúk tere 1., II. em.

Időpont: 2018. november 22. (csütörtök) 13 óra

 

Zsűri:

Dr. Hatvani Lászlóprofessor emeritus, SZTE TTIK Bolyai Intézet, Analízis Tanszék (elnök)

Dr. Kosztolányi Józsefegyetemi docens, SZTE TTIK Bolyai Intézet, Analízis Tanszék

Dr. Vas Gabriellatudományos munkatárs, SZTE TTIK Bolyai Intézet, MTA-SZTE Analízis és Sztochasztika Kutatócsoport

 

1. Benedek Gábor István, alkalmazott matematikus MSc: Periodikus megoldások Mackey-Glass típusú egyenletekre

Témavezető: Dr. Krisztin Tibor egyetemi tanár, SZTE TTIK Bolyai Intézet, Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék

2. Csuma-Kovács Rita, alkalmazott matematikus MSc: Reprodukciós számok és következő generációs operátorok hibrid korstrukturált epidemiológiai modellekben, valamint alkalmazásuk bárányhimlő elleni védőoltási stratégiák elemzésére

Témavezető: Dr. Röst Gergely egyetemi docens, SZTE TTIK Bolyai Intézet, Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék

3. Torma Bence, matematika; technika-, életvitel- és gyakorlat osztatlan tanár: Permutációs játékok használata a függvények tanításában

Témavezető: Dr. Waldhauser Tamás egyetemi docens

SZTE TTIK Bolyai Intézet, Algebra és Számelmélet Tanszék

 

 

Összesen 70 dolgozat

 

 

Összeállították az SZTE TTIK Tudományos Diákköri Tanácsának szakterületi felelősei:

 

Dr. Kozma-Bogárné Dr. Hamari Zsuzsanna – Biológia

Dr. Erdélyi Miklós – Fizikus-Csillagász

Dr. Bajmócy Péter – Földrajz-Földtudomány (elnök)

Dr. Vinkó Tamás – Informatika

Dr. Jakusch Tamás – Kémia

Dr. Vígh Viktor – Matematika


A 2019. évi XXXIV. OTDK őszi helyi forduló megszervezését az NTP-HHTDK-18-0047 azonosító számú pályázat támogatja.


emet emmi ntp
Friss hírek RSS

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket

Facebook YouTube