8231

Pályázat az SZTE TTIK Kutatóiskolája cím és támogatás elnyerésére

Az SZTE TTIK és az SZTE Junior Akadémia pályázatot hirdet középiskolák számára az SZTE TTIK Kutatóiskolája cím és támogatás elnyerésére a 2022/2023-es tanévre.

Kutatoiskola_fejlec


A pályázók köre valamennyi magyar vagy határon túli középiskola, amely magyar nyelvű képzést folytat a természettudomány, az informatika és a műszaki tudományterületen.

A pályázathoz csatolni kell egy olyan kutatási programot, amelynek témavezetői a középiskola egyik tanára és a TTIK egyik főállású oktatója A programnak tartalmazni kell az 1 éves kutatási program leírását, a programba bevont tanulók nevét, feladatait.

Előnyt élveznek azok a középiskolák, amelyek tanárai már korábban is végeztek önálló kutatást, tudományos fokozatot szereztek (dr. Univ. fokozat is beszámítható), illetve meglévő kutatási kapcsolatot ápolnak a Karral, valamint azok, akik az elmúlt években eredményesen készítették fel tanulóikat OKTV versenyekre, Ifjúsági Tudományos Innovációs versenyekre, Tudományos Diákkörök Országos Konferenciájára, vagy tanulóik nagy számban jelentkeztek a TTIK-ra.


A pályázatokat 2022. október 14-ig kell benyújtani, elektronikus formában a kutatoiskola@sci.u-szeged.hu email címre, elbírálási határidő 2022. november 4.


A programok lezárása és a beszámolók készítésének határideje 2023. október 31.


A pályázat abban az esetben tekinthető sikeresen teljesítettnek, ha a szakmai és pénzügyi beszámolókat a támogatottak határidőre megküldik, továbbá a kutatási eredményeket a kutatásban résztvevő tanulók mutatják be 2023 novemberében, egy Szegeden megrendezésre kerülő konferencián.


A címet a támogatottak a 2022/2023-as tanévben viselhetik.

A támogatás mértéke:

1. díj 250 ezer Ft
2. díj 200 ezer Ft

3. díj 150 ezer Ft,


mely a kutatás dologi költségeinek fedezésére szolgálhat.


Letölthető dokumentumok:


Dr. Horváth Dezső
dékán


SZTE Természettudományi és Informatikai Kar
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf.: 428