Prof. Dr. Farsang Andrea

Dr._Farsang_AndreaMagyarország, 6728 Szeged Alkotmány u. 22.
62-544-195+36-30-349-3948
farsang@geo.u-szeged.hu
www.geo.u-szeged.hu


 
MUNKAKÖR POZÍCIÓ:
Akadémikus, Egyetemi tanár, kutató
SZAKMAI TAPASZTALAT:• 2019- SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Egyetemi tanár
• 2005- SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Egyetemi docens
• 1998-2005 SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Egyetemi adjunktus
• 1991-1998 JATE TTK Természeti Földrajzi Tanszék, Egyetemi tanársegéd
Egyéb:
• 2005- Laboratóriumvezető SZTE TFGT Akkreditált Talaj- és Vízvizsgálati Laboratórium
• 2008- SZTE Környezettudományi Intézet vezető helyettes
• 2014-2020 SZTE TTIK oktatási dékán helyettes
• 2016- MTA-SZTE Földrajz Szakmódszertani Kutatócsoport vezető
• 2017-2020 Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék tanszékvezető helyettes
• 2019- vendégprofesszor, Humboldt Egyetem, Berlin Németország
• 2021- vendégprofesszor, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár
• 2022- Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja
FELADATKÖRÖK:


• Talajtan, Víz- és talajvédelem, Alkalmazott talajtan és Szakmódszertani tárgyak oktatása.
• Környezetmérnök BSc és MSc szakok szakfelelőse.
• A NATH-1-1437/2018. számon akkreditált Talaj- és Vízvizsgálati laboratórium vezetése.
• Az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar oktatás ügyeinek koordinálása.
MTA-SZTE Földrajz Szakmódszertani Kutatócsoport vezetési feladatainak ellátása 2016-.
• Témavezetőként több mint 130 szakdolgozat, diplomamunka és 7 PhD disszertáció elkészültét irányítottam.
TUDOMÁNYOS FOKOZATOK:


• 2017 nagydoktori, DSc fokozatszerzés (5399/2017.)
• 2010 Habilitáció: SZTE 2010. (szám:12-47/2010.)
• 1997 PhD, Földrajztudomány (JATE TTK 28/1997)
TANULMÁNYOK:• 1993-1997 PhD képzés SZTE TTIK
• 1998-2000 Posztgraduális képzés: Szent István Tudományegyetem, Gödöllő, okleveles talajtani szakmérnök (oklevél száma: 3818/2000.)
• 1986-1991 Egyetem(ek): József Attila Tudományegyetem, okl. matematika-földrajz-számítástechnika
• szakos középiskolai tanár (okl. száma: 282/1991.)
• 1982-1986 Középiskola: József Attila Gimnázium, Székesfehérvár
• 1974-1982 Általános iskola: Pázmándi Általános Iskola
NYELVISMERET:

• német Statecertificate (Origo) – Type B2, intermediate, 1991 sz.: Á-0111044/1991.
• angol Statecertificate (MATRIX) – Type B2, vantage, 2017 sz.: MD190-03992/1891871
PROJEKTEK:
• OTKA 1992-1995 A természeti környezet állapotváltozásának nyomonkövetése mintaterületen (témavezető)
• OTKA 1996-2000 Rendszeres környezetterhelés talajra gyakorolt hatásának elemzése mintaterületen (témavezető)
• OM 2001-2003 Talaj tápanyagforgalmának modellezése mintaterületen (témavezető)
• OTKA 2002-2005 Makro- és mikroelem talajbeli eloszlásának, térbeli változásának… (témavezető)
• OTKA 2002 GerhardtVapodest 20 gyorsdesztilláló műszerbeszerzés (témavezető)
• GVOP 2004-2005 Talaj- és Vízvizsgálati Laboratórium akkreditációja (vezető)
• OTKA 2008-2011 Víz és szélerózió által okozott tápanyagvesztés mérése és modellezése csernozjom területeken (témavezető)
• NKTH 2009 ICP-OES eszközbeszerzés (témavezető)
• NKTH 2010 Mikrohullámú feltáró (témavezető)
• OTKA IN 2010-2012 Víz- és szélerózió okozta tápanyag vesztés modellezése… (témavezető)
• OTKA IN 2 928 e Ft 2010-2013 Víz- és szélerózió okozta tápanyag vesztés modellezése…(témavezető)
• TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV 2013-2014 "Zöld Energia Felsőokt. Együttműködés" (alprogram vezető)
• TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV 2013-2014 Tudományos eredmények elism. és disszem. az SZTE-n. „Ifjú geográfusok köre” (alprogramvezető)
•TÁMOP 4.1.1.F-15/1/Konv 2014-2015 Munkaerő-piaci igényekre támaszkodó gyakorlatorientált képzések, szolgáltatások a Szegedi
• Tudományegyetem fókuszában (kari szakmai koordinátor)
• OTKA K 2015-2020 Különböző talajtípusok defláció érzékenységének in situ szélcsatorna kísérletekre alapozott vizsgálata, on site és off site hatások(témavezető)
• EFOP EFOP-3.4.4-16 2017-2020 „A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása,valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban” (egyetemi alprogramvezető)
• MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program (2016-2020) és 2021-2024 kutatócsoport vezető
TUDOMÁNYMETRIA:


• Összes tudományos közlemény: 350
• Könyv, felsőoktatási tankönyv: 13
• Összes hivatkozások száma: 1118
• Szabadalom: 1
• Független hivatkozás: 847
• Összegzett impakt faktor: 43,5
• Hirsch index: 16
ÖSSZES PUBLIKÁCIÓ: MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára)
SZAKMAI ELISMERÉSEK, KITÜNTETÉSEK:• MTA X. Földtudományok Osztálya Szádeczky - Kardoss Elemér Díj, 2000
• Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj 2001-2004
• Öveges Kutatásfejlesztési Pályázat, 2007
• Mester Tanár Aranyérem, 2007
• Pro Patria et Scientia témavezetői díj, 2008
• Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (Oktatási és Kulturális Minisztérium), 2010
• Arany Kréta díj (SZTE Természettudományi és Informatikai Kar), 2014
• Pázmánd Község Díszpolgára, 2014
• Rektori elismerő oklevél, 2016
• Pro Geographia Oklevél (Magyar Földrajzi Társaság) 2018
• Arany Kréta díj (SZTE Természettudományi és Informatikai Kar), 2019
• Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért kitüntető oklevél (Magyar Mérnöki Kamara) 2020
TUDOMÁNYOS SZERVEZETI TEVÉKENYSÉG:

• MTA Közoktatási Elnöki Bizottság tagja 2017-
• MTA X. osztály Földrajz Tudományos Bizottság Oktatási Albizottság elnök 2016-2021
• MTA X. osztály Természetföldrajzi Tudományos Bizottság elnök 2021-
• Magyar Rektori Konferencia Pedagógusképzési Bizottság tag, 2014-
• MTA Földtudományok Osztálya Természetföldrajzi Tudományos Bizottság tag 2014-
• Szegedi Akadémiai Bizottság Föld- és Környezettudományi Szakbizottság titkár, 2013-
• Szegedi Akadémiai Bizottság Földrajzi Munkabizottság elnök, 2011-2012,
• OTKA Földtudomány II. zsűri tag, 2012, 2017-2018
• Csongrád Megyei Mérnöki Kamara tagja, 2011-
• MTA X. osztály Földrajz Tudományos Bizottság Oktatási Albizottság tag, 2009-
• Magyar Földrajzi Társaság tag, 1990-
• European Society for Soil Conservation tag 1998-
• Magyar Agrártudományi Egyesület Talajtani Társaságának tagja 2000-
• Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft tag 2001-
• Tanárképzők Szövetsége Szakmódszertani Szakosztály tag 2002-
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK:

• Humboldt-Universität zu Berlin, Geographisches Institut (Prof. Dr. Péter Bagoly-Simó)
• University of Würzburg, Institut of Geography and Geology, (Dr. Erhard Schulz)
• University of Hohenheim, Institute of Soil Science and Land Evaluation (Prof. Dr. Karl Stahr)
• Universität Kiel, Physische Geographische und Landschafts ökologische Institut (Prof. Dr. Rainer Duttmann)
• Institute of Agricultural Climate Research, Johann Heinrich von Thunen Institute
Federal Research Institute for Rural Areas (Dr. Michaela Bach)
• University of Bern, Department of Soil Sciences (Prof. Dr. Peter Germann)
• Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main, Institut für Didaktik der Geographie (Em. Prof. Dr. Volker Albrecht)
MINŐSÍTŐ EJÁRÁSOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL:

• OTKA FT2 Bizottság zsűri tagja 2012-13, 2017-2018
• Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kollégiumi tagság 2022-
• Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) felkért szakértő 2013-
• Doktori és habilitációs eljárásokban való részvétel (opponens, bizottsági tagság)
• XVIII. Kovács János Középiskolai Földrajz Verseny 2013, 2016 – zsűri elnök
• Lóczy Lajos Országos Földrajzverseny 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 – zsűri elnök
• Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny zsűri tag, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021
BÍRÁLATOK, LEKTORÁLÁS TUDOMÁNYOS SZAKFOLYÓIRATOK RÉSZÉRE:
• Geometodika (szerkesztőbizottság elnöke)
• Agrokémia és Talajtan, szerkesztő
• Geoderma (A global journal of soil science)
• Landscape and Environment
• Journal of Environmental Geography
• Pedosphere
• Journal of Soils and Sediments
• Talajvédelem
• Chemosphere
• Journal of Geography in Higher Education
 
Friss hírek RSS

Friss hírek

2022. május 26.
2022. május 13.

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket

fb-logo in-logo yt-logo