Tudományos Diákköri Tanács


Meghívók, emlékeztetők (belépés a Diákköri Tanács tagjainak) - CooSpace


A Kar diákköri tevékenysége


Az országos tudományos diákköri mozgalom nagy hagyományokkal rendelkezik. Ez a hallgatói alkotókészség jól működő keretrendszere. Célja, hogy az egyetemek és a főiskolák hallgatói már tanulmányaik során megismerkedjenek a kötelező feladatokon túlmutató kutatási módszerekkel, új tudományos eredményeket felmutató értékteremtő folyamatnak részesei lehessenek. Magát a mozgalmat a felsőoktatási törvény is deklarálja. A legkiválóbb hallgatók bevonása a kutató munkába hallgatói és intézményi érték egyaránt. Miközben a fiatalok megismerkednek a kutató munka alapelemeivel, új tudományos eredményeket teremtenek, a felfedezés öröme hatja őket át. Ezért is nagy, sőt növekvő érdeklődés kíséri a diákköri munkát.


A diákköri munka folyamatos, már sokszor az alsóbb évesek is érdeklődést mutatnak iránta, de az igazán aktív részeivel másod, harmad évtől válnak. Az eredmények pedig a munka kezdetétől több-kevesebb fáziskéséssel születnek. Az eredmények szervezett nyilvánosságra hozása és megmérettetése a két évente megrendezésre kerülő országos tudományos diákköri konferenciákon történik meg.


A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara mindig nagy létszámmal és színvonalas dolgozatokkal szerepelt az adott konferenciákon.


A tudományos diákköri munka szervezésében, a hallgatókkal való foglalkozás terén kiemelkedő, iskolateremtő kollégákat az OTDK záróünnepségén "Mestertanár" címmel tüntetik ki. Karunk e téren is jeleskedik.


A Tanács tagjai 2020. július 1. - 2024. június 30.


Elnök:


Tagok:

  • Dr. Bajmócy Péter egy. docens, póttag: Dr. Gulyás Ágnes adjunktus (Földrajzi és Földtudományi Intézet)
  • Dr. Vinkó Tamás egy. docens, póttag: Dr. Beszédes Árpád egy. docens (Informatikai Intézet)
  • Dr. Vígh Viktor egy. docens, póttag: Dr. Kevei Péter tszv. egy. docens (Bolyai Intézet)
  • Dr. Jakusch Tamás adjunktus, póttag: Dr. Czakó Gábor egy. docens (Kémiai Intézet)
  • Dr. Hamari Zsuzsanna egy. docens, póttag: Dr. Kredics László egy. docens (Biológia Intézet)
  • Dr. Erdélyi Miklós egy. docens, póttag: Dr. Tóth Zsolt tud. főmunkatárs (Fizikai Intézet)
  • Szűcs Dániel (TTIK HÖK)
  • Dr. Papp Tamás egy. tanár, tudományos dékánhelyettes általános megbízással

 

Friss hírek RSS

Friss hírek

2022. november 15.
2022. november 11.

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket

fb-logo in-logo yt-logo