Tanszékvezetők Tanácsadó Testülete


Meghívók, emlékeztetők (belépés a Tanszékvezetők Tanácsadó Testülete tagjainak) - CooSpace


A kar vezetéséhez nyújt segítséget a Tanszékvezetők Tanácsadó Testülete (TTT) is, amelynek tagjai a tanszékvezetők, a dékán és a dékánhelyettesek.

A TTT elnökét a dékán kéri fel 1 éves időtartamra.

A TTT-t a dékán szükség szerint, illetve az elnök kérésére hívja össze.

A TTT-t 15 napon belül össze kell hívni, ha azt a Kari Tanács javasolja, vagy ha a tanszékvezetők egyharmada írásban kéri.

A TTT ülésének napirendjére lehet tűzni a kart érintő minden olyan kérdést, amellyel a testület vagy a dékán foglalkozni kíván.

A TTT konzultatív, illetőleg javaslattevő szerv, amely munkarendjét maga állapítja meg.

A dékán, illetőleg a testület elnöke a TTT ülésére meghívhat bármely olyan személyt, aki a tárgyalt témában szakmailag illetékes.


A Tanács tagjai


Elnök:


Dékán:

 • Dr. Mucsi László egyetemi docens

Dékánhelyettesek:

 • Dr. Horváth Dezső egyetemi tanár tudományos és stratégiai dékánhelyettes
 • Dr. Farsang Andrea egyetemi tanár, oktatási dékánhelyettes
 • Dr. Palágyi Kálmán egyetemi docens, közkapcsolati dékánhelyettes
 • Dr. Varga Csaba egyetemi docens, általános és gazdasági dékánhelyettes


Tanszékvezetők:


BIOLÓGIA INTÉZET
 • Dr. Gulya Károly egyetemi tanár Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék
 • Dr. Bodai László egyetemi docens Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék
 • Dr. Rákhely Gábor egyetemi docens Biotechnológiai Tanszék
 • Dr. Pálfi György egyetemi docens Embertani Tanszék
 • Dr. Kozma-Bognár László egyetemi docens Genetikai Tanszék
 • Dr. Vágvölgyi Csaba egyetemi tanár Mikrobiológiai Tanszék
 • Dr. Fehér Attila egyetemi tanár Növénybiológiai Tanszék
 • Dr. Varga Csaba egyetemi docens Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
 • Dr. Pénzes Zsolt egyetemi docens Ökológiai Tanszék

BOLYAI INTÉZET
 • Dr. Maróti Miklós egyetemi docens Algebra és Számelmélet Tanszék
 • Dr. Krisztin Tibor akadémikus egyetemi tanár Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék
 • Dr. Molnár Lajos egyetemi tanár Analízis Tanszék
 • Dr. Kevei Péter egyetemi docens Sztochasztika Tanszék
 • Dr. Hajnal Péter egyetemi docens Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék
 • Dr. Fodor Ferenc egyetemi docens Geometria Tanszék
FIZIKAI INTÉZET
 • Dr. Fehér László egyetemi tanár Elméleti Fizikai Tanszék
 • Dr. Szatmári Sándor egyetemi tanár Kísérleti Fizikai Tanszék
 • Dr. Hopp Béla egyetemi tanár Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
 • Dr. Peták Ferenc egyetemi tanár Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

FÖLDRAJZI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET
 • Dr. M. Tóth Tivadar egyetemi tanár Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
 • Dr. Unger János egyetemi tanár Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
 • Dr. Sümegi Pál egyetemi tanár Földtani és Őslénytani Tanszék
 • Dr. Kovács Zoltán akadémikus egyetemi tanár Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék
 • Dr. Mucsi László egyetemi docens Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék


INFORMATIKAI INTÉZET

 • Dr. Jelasity Márk egyetemi tanár Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Int. Tsz.
 • Dr. Nyúl László egyetemi docens Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék
 • Dr. Csendes Tibor egyetemi tanár Számítógépes Optimalizálás Tanszék
 • Dr. Ferenc Rudolf egyetemi docens Szoftverfejlesztés Tanszék
 • Dr. Fülöp Zoltán egyetemi tanár Számítástudomány Alapjai Tanszék
 • Dr. Gingl Zoltán egyetemi tanár Műszaki Informatikai Tanszék


KÉMIAI INTÉZET

 • Dr. Kónya Zoltán egyetemi tanár Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
 • Dr. Wölfling János egyetemi tanár Szerves Kémiai Tanszék
 • Dr. Galbács Gábor egyetemi tanár Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
 • Dr. Tóth Ágota egyetemi tanár Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ÉS MŰSZAKI INTÉZET
 • Dr. Rákhely Gábor egyetemi docens

   

  Képgaléria

  13.jpg

  Rendezvénynaptár

  Rendezvénynaptár *

  Kövess minket

  Facebook YouTube Twitter Google Plus