Dr. Balogh Imre Emlékpályázat - pályázati felhívás

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója Dr. Balogh Imre özvegyének felajánlása alapján pályázatot hirdet a tűzvédelmi prevenció, vagy kárelhárítás területét érintő, a szakterület fejlődését, fejlesztését támogató pályamű elkészítésére.

A PÁLYÁZAT CÉLJA
A pályázat célja a tűzvédelemi területen olyan aktuális témák igényes feldolgozása, amelyek elősegítik a terület fejlődését.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
 1. A pályázaton a katasztrófavédelemnél dolgozó hivatásos tűzoltó-, illetve civil tűzvédelmi szakemberek, felsőoktatási intézmények hallgatói, vagy tanulmányokat folytató tűzoltók, önkéntes, önkormányzati vagy létesítményi tűzoltók vehetnek részt.
 2. Pályázni egyénileg lehet.
 3. Pályázni a tűzmegelőzés, tűzoltás, műszaki mentés, tűzvizsgálat témájához kapcsolódó dolgozattal lehet. A dolgozatban ki lehet fejteni többek között a műszaki technikai fejlesztéshez, a meglévő javító, karbantartó rendszer működéséhez, az informatika vívmányainak alkalmazhatóságához, a humán erőforrás gazdálkodáshoz, vagy a tűzoltó szakmához kapcsolódó más aktuális kérdést is.
 4. A dolgozat tartalmilag, formailag rendszerezett, logikus felépítésű legyen, összefoglalást is tartalmazzon. A dolgozathoz mellékletek is csatolhatók (ábrák, grafikonok, táblázatok, fotók stb.), amelyek nem számítanak a mű terjedelmébe.
 5. A pályázat terjedelme maximum 30 gépelt oldal lehet, A/4-es formátumban, 14-es betűnagysággal, 1.5-es sortávolsággal, oldalanként 30 sorral.
 6. A pályázat során a kijelölt bírálóbizottság az alábbi szempontokat veszi figyelembe: formai követelmények - maximálisan adható 10 pont, stilisztikai színvonal – maximálisan adható 10 pont, szakmai tartalom - maximálisan adható 50 pont, szakmai újszerűség – maximálisan adható 20 pont, gyakorlati alkalmazhatóság - maximálisan adható 20 pont.
 7. A pályaműveket elektronikus adathordozón és nyomtatott formában, egy példányban (kötve vagy füzve) zárt borítékba helyezve kell benyújtani. A borítólapon a pályázat megnevezését, a mű címét és a jeligét kell feltüntetni, egyéb a beazonosításra alkalmas jelölést, adatot nem tartalmazhat. A pályázati anyagokhoz jeligével ellátott zárt borítékot kell elhelyezni, amelyben a következő adatokat kell feltüntetni:
  1. jelige
  2. a mű címe
  3. a pályázó neve
  4. anyja neve
  5. születési helye és ideje
  6. rendfokozata
  7. szolgálati helye
  8. beosztása; munkaköre
  9. állandó lakcíme és telefonszáma
 8. A pályaműveket az alábbi címre kell eljuttatni:
  1. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
  2. Hivatal Igazgatási Főosztály 1149 Budapest, Mogyoródi út. 43.
  3. Beküldési határidő: 2022. május 10.
  4. A kijelölt határidő után beérkezett, vagy az előírásoktól eltérő formában benyújtott dolgozatokat a pályázat kiírója kizárja a pályázatból. A beérkezett pályaműveket nem lehet kiegészíteni, illetve módosítani.
 9. A jeligés pályaműveket bíráló bizottság értékeli és választja ki a nyertes pályaművet.
 10. A nyertes pályázó díja egy bevésés nélküli aranygyűrű.
 11. A díj átadására előreláthatóan 2022. június 17-én a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság székhelyén (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.) kerül sor.
 12. A benyújtott pályaműveket a BM OKF megőrzi, hasznosítja. Megjelentetés esetén a szerzői jogi jogosultságok és kötelezettségek a szerzőt illetik.
Friss hírek RSS

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket

fb-logo in-logo yt-logo