A diplomaátlag számítása az osztatlan és rövid ciklusú tanárszakokon

1. Diplomaátlag számítása az osztatlan tanárszakokon


a/ a hallgató elvégzett összes kurzusának jegyeiből számított súlyozott tanulmányi átlag, azaz a göngyölt súlyozott tanulmányi átlag a tanulmányok végén (két tizedesjegyre kerekítve);


b/ a tanítási gyakorlatok (két csoportos és a két összefüggő gyakorlat) minősítéseinek átlaga (két tizedesjegyre kerekítve);


c/ a záróvizsga (benne a szakdolgozatvédés) részjegyeinek átlaga, azaz a záróvizsga eredménye (két tizedesjegyre kerekítve).


2. Diplomaátlag számítása a rövid ciklusú tanárszakokon


A rövid ciklusú képzésekben az átlagszámítás a megfelelő módosításokkal történik. Ez azt jelenti, hogy az a/ pontba tartozó jegyek a hallgató vizsga- és gyakorlati jegyeiből ugyanúgy adódnak, de a b/ pont alatti gyakorlatokhoz – képzési típustól függően – lehet, hogy csak egy csoportos gyakorlat tartozik, s a c/ pontban a záróvizsga érdemjegye ugyancsak kevesebb részjegyből számítódik (szakdolgozatvédés sehol sincs, de a szakmai mesterszakról bejövőknél nincsenek szakmai kérdések sem).