Beiratkozási tudnivalók a 2020. évi felvételi eljárásban felvételt nyert hallgatók számára

Szükséges Tennivalók Elsősöknek

 

Gratulálunk sikeres felvételijéhez és üdvözöljük a Szegedi Tudományegyetem hallgatói körében! A felvételről szóló döntés a 2020/21. tanév I. félévére szól, a hallgatói jogviszonya pedig a beiratkozással jön létre. Ennek megszerzéséhez nyújtanak segítséget a tájékoztató következő oldalain olvasható lépések.


Felhívjuk figyelmét, hogy a tájékoztatóban az információk rövid leírását találhatja, részletes információkért kérjük, hogy látogasson el felvett hallgatóinknak szóló portálunkra:

www.u-szeged.hu/felvettek


A beiratkozással, adategyeztetéssel vagy az űrlapok kitöltésével kapcsolatos kérdéseivel, problémáival forduljon a Hallgatói Szolgáltató Iroda ügyfélszolgálati munkatársaihoz, akik munkanapokon 9-15 óráig készséggel segítenek Önnek.

 

Címünk: 6722 Szeged, Ady tér 10. (Tanulmányi és Információs Központ)

Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1212

 

Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 62/ 54-HSZI (54-4794) Fax: 62/ 544-132

Weboldalunk: http://www.hszi.u-szeged.hu/

E-mail címünk: hszi@hszi.u-szeged.hu

 

Tanulmányi ügyekben az illetékes kar Tanulmányi Osztálya ad segítséget a honlapon megadott elérhetőségeken.

 

A Felvettek honlap tartalmával kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a felvettek@rekt.szte.hu e-mail címre várjuk.


 

Szükséges Tennivalók Elsősöknek

 

 • 1. Neptun regisztráció 2020. július 30-tól

 

Regisztrálnia szükséges ahhoz, hogy az elektronikus tanulmányi rendszereket használni tudja.

A regisztráció menetéről itt tájékozódhat: www.u-szeged.hu/regisztracio

 

A SZTE-n használt, tanulmányi ügyintézést segítő webes felületen elérhető elektronikus rendszerek:


Elektronikus rendszer

Elérhetősége

Használata a felvételi

időszakban (most):

Neptun ©

(Egységes Tanulmányi Rendszer)


www.neptun.u-szeged.hu

regisztráció (a kapott azonosítóval és jelszóval használható a Modulo és a CooSpace is);

lehetőség a kurzusfelvételre

Használta a tanév során: kurzusfelvétel, vizsgára jelentkezés, eredmények megtekintése, szakirány választása, pénzügyi adatok megtekintése

 

Modulo ©

https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/ login/index

1. adategyeztető űrlap kitöltése,

2. időpont foglalás beiratkozáshoz,

3. általános szociális helyzetfelmérő kitöltése

4. ehhez csatolható a szociális ösztöndíj pályázat, a bérlet pályázat és a kollégiumi pályázat

Használta a tanév során: Adminisztrációs program kérelmek beadásához: űrlapok, beadványok, kérelmek, pl. hallgatói jogviszony igazolás igénylés, pályázatok

 

CooSpace ©www.coosp.etr.u-szeged.hu

 

Központi beiratkozási információk és SZTE+
színterek megtekintése

Használta a tanév során: Ez egy információs rendszer, virtuális színtereket tartalmaz: itt találhatók a tantárgyak kurzusleírásai, az oktatók által közzétett információk, a hallgatóknak szóló hirdetmények.

 

 • 2. Modulo adategyeztető űrlap kitöltése, időpontfoglalás 2020. augusztus 1-20-ig

 

A Neptun regisztrációt követő második lépés a beiratkozást megelőzően, mely során az adatok kötelező egyeztetését előre elvégezzük a Modulo adategyeztető űrlapon, melynek kitöltése az adminisztratív ügyintézés előfeltétele. Az űrlap kitöltéséhez itt talál segítséget: http://www.u-szeged.hu/informaciok/beiratkozas/beiratkozas


A beiratkozáshoz időpontot kell foglalnia a Modulo-ban 2020. augusztus 31. hétfő és szeptember 5. szombat közötti időszakra.


Figyelem! A beiratkozás mindenki számára kötelező, az új szakra jelentkező vagy a visszajelentkező hallgatók számára is!

 

 • 3. Kurzusfelvétel (Rangsoros 2020. augusztus 24-29, Normál 2020. augusztus 31- szeptember 20-ig.


A szorgalmi időszakot megelőző két hétben már lehetősége nyílik felvenni a kurzusait a Neptunban, tehát nem kell megvárnia a beiratkozást. A kurzusfelvételről és az órarendjéről részletesen tájékoztatjuk a szakos kari tájékoztatón.

További információkat a www.u-szeged.hu/felvettek oldalon is talál. (Tanulmányaim menü, Neptun, CooSpace, Modulo bemutatása).

 

Tantárgyfelvétel a Neptunban 2020. augusztus 24. -29. és augusztus 31. és szeptember 20. között lehetséges. A kurzusokat a mintatanterv szerint ajánlott felvenni, vagyis a 2020/2021. tanév I. félévében csak az 1. szemeszteres, valamint a szemeszterhez nem kötött tárgyak felvétele javasolt.

 

Alap és osztatlan képzésben a szakmai tárgyak mellett egyéb kötelező kurzusokat is teljesíteni kell, ilyen a nappali tagozatosok esetében a testnevelés. A hallgatók két féléven keresztül kötelesek valamilyen testnevelés kurzust teljesíteni tanulmányaik során, erre az egyetem saját Sportközpontja biztosít választási lehetőséget mintegy 20-25 sportágból és közel 140 foglalkozásból. A testnevelés tárgyat ajánlott az 1-2. félévben teljesíteni.


A kötelező kurzusok mellett a nyelvtanulás terén is támogatjuk hallgatóinkat, az Idegennyelvi Kommunikációs Intézetben (IKI) térítésmentesen maximum 8x2 nyelvórát vehet fel minden hallgatónk tanulmányai során angol, francia, latin, német, olasz, orosz, román vagy spanyol nyelvből. Vizsgalehetőséget is biztosít az Intézet. További információk a www.u-szeged.hu/felvettek (Tanulmányaim/Nyelvtanulás).

 

 • 4. Beiratkozás 2020. augusztus 31 – szeptember 5.

  A beiratkozás adminisztratív részének is a helyszíne a József Attila Tanulmányi és Információs Központ (Szeged, Ady tér 10.). Az adminisztratív ügyintézés a felvételi eljárás során megadott hivatalos adatok ellenőrzését, az eredeti dokumentumok bemutatását és a beiratkozási lap aláírását jelenti. Az adminisztratív ügyintézés előfeltétele a Modulo adategyeztető űrlap kitöltése és az időpontfoglalás! Erről részletes tájékoztatót itt talál www.u-szeged.hu/felvettek.

   

  Kérjük, hozza magával az alábbi dokumentumokat:

  • személyi igazolvány, külföldi hallgatók esetén útlevél és tartózkodási engedély,
  • kettős állampolgárság esetén Honosítási Okirat, és annak fénymásolatát is!
  • lakcímkártya - kötelező!
  • TAJ kártya, adóigazolvány
  • eredeti középiskolai bizonyítvány
  • eredeti nyelvvizsga bizonyítvány, ha rendelkezik vele
  • eredeti érettségi bizonyítvány, ha középiskola után nyert felvételt
  • oklevéllel rendelkező hallgató esetében felsőfokú végzettséget igazoló eredeti oklevél, ha az alapján nyert felvételt
  • nyelvvizsga bizonyítvány(ok);
  • minden dokumentumról 1-1 db jó minőségű fénymásolat
  • kék színű toll
  • amennyiben meghatalmazott iratkozik az Ön nevében, meghatalmazás, és a meghatalmazott személyi igazolványát és annak másolatát.

   

  Figyelem! Eredeti dokumentumok hiányában a beiratkozásra nincs lehetőség!

   

  Tájékoztatom, hogy a beiratkozás két részből áll.


  A szakos tájékoztatókat idén először a Természettudományi és Informatikai Kar a online módon fogja megrendezni. Ezeket a beiratkozási tájékoztatókat a Kari honlapon a Felvettek menübe fogjuk elhelyezni.


  A Kari honlap Leendő Elsősök menüpontjában (http://www.sci.u-szeged.hu/hallgatoknak/altalanos-tudnivalok/leendo-elsos) az évkezdéshez szükséges minden információról (beiratkozás,Neptun regisztráció, kollégium, Gólyatábor, stb.) tájékozódhat!

   
  • 5. Információk az állami ösztöndíjas hallgatók számára elérhető támogatásokról

   

  Elsős hallgatóink pályázhatnak szociális ösztöndíjra, ennek színtere a Modulo, alapfeltétele az általános szociális helyzetfelmérő űrlap kitöltése és a kért igazolások csatolása. A szociális ösztöndíj feltételeiről, jogosultsági kérdéseiről és határidejéről itt tudhat meg többet: www.u-szeged.hu/felvettek (Pénzügyek kezelése). A szociális ösztöndíj mellett szegedi tömegközlekedési bérletet is kaphatnak hallgatóink sikeres pályázat és megfelelő jogosultság esetén, benyújtásának helye szintén a Modulo, alapfeltétele az általános szociális helyzetfelmérő űrlap beadása. Állami ösztöndíjasok jegyzet- és könyvtámogatásban részesülnek – ez az egyetemi jegyzetboltokban váltható be minden félévben.

   
  • 6. Kollégiumi pályázatok 2020. július 24 – augusztus 06.


  Az SZTE 13 kollégiummal rendelkezik, hallgatóink ezek férőhelyeire pályázhatnak. Kari vagy központi beiskolázású kollégiumainkba adható a jelentkezés – az előzőekhez hasonlóan a Modulo-ban – de érdemes szem előtt tartani azt is, hogy a kollégiumok első körben állami ösztöndíjas hallgatókkal töltik fel a helyeket. Ehhez a pályázati űrlaphoz is alapfeltétel az általános szociális helyzetfelmérő űrlap, akárcsak a fenti két juttatástípus esetén. Az érdeklődők a következő felületen tudhatnak meg többet: www.u-szeged.hu/felvettek. (Lakhatás menü)

   

  • 7. További információk önköltséges hallgatóknak


  Tájékoztatjuk, hogy amennyiben önköltséges képzésre nyert felvételt, az önköltség befizetésének lehetőségeiről az SZTE Hallgatói Szolgáltató Iroda oldalán talál részletes tájékoztatást. A 2020/21. tanévben is minden hallgatónak automatikusan, kérelem nélkül, három részletben kell befizetnie az önköltséget, az alábbi beérkezési határidőkkel:

   

  1. részlet (50%) 2020. szeptember 10.
  2. részlet (25%) 2020. október 12.
  3. részlet (25%) 2020. november 10.

   

  Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az aktív hallgatói státusz feltétele a beiratkozás, legalább 1 kredit értékű kurzus felvétele, valamint önköltséges hallgatók esetén az önköltség az első részlet befizetésének beérkezése. Hallgatói jogviszony igazolás kiadása, diákigazolvány érvényesítés kizárólag aktív hallgatói státusz esetén lehetséges.

   

  • 8. Egyetemi tanévnyitó

   

  A Szegedi Tudományegyetem 2020/2021. tanév tanévnyitó ünnepségére 2020. szeptember 5. napján, szombaton 10 órakor kerül sor a József Attila Tanulmányi és Információs Központban (Szeged, Ady tér 10.). További információ és regisztráció: http://www.u-szeged.hu/felvettek/tanevnyito

   

   

  Tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!
   

  SZTE_felvettek


  SZTE Természettudományi Kar

  Friss hírek RSS

  Rendezvénynaptár

  Rendezvénynaptár *

   Kövess minket

   Facebook YouTube Twitter Google Plus