Földrajztanár

A képzési és kimeneti követelmények leírása
Tanterv: Földrajztanár MA Nappali

Tanterv: Földrajztanár MA Levelező

 

Képzésünk célja - elsősorban az alapképzésben szerzett ismeretekre építve - a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben járatos földrajztanárok képzése, felkészítése.


tanari_foldrajz_01

A Földrajz tanár szakot jelenleg a következő szakokkal párosítva végezhetik el a hallgatók:

 • biológia, kémia, fizika, matematika, informatika, környezettan
 • történelem, angol, német, rajz, testnevelés

A választható szakpárok köre folyamatosan bővül!


A Földrajz tanár MSc szerves folytatása a hároméves Földrajz BSc képzésnek, ahol az első évben általános földrajzi ismereteket tanulnak a hallgatók:

 • éghajlattan, térképészeti alapismeretek, népesség- és településföldrajz, gazdaságföldrajz, geomorfológia, talajtan, Magyarország és Európa földrajza, stb.

A második évtől Földrajz tanári szakirány keretében megszerzett ismeretek:

 • természettudomány és általános földtudomány: Földünk belső szerkezete, éghajlattani ismeretek, hidrológia, talajtan, a földfelszín ábrázolása, globális problémák stb.
 • természetföldrajz: kontinensek és óceánok keletkezése, vulkánosság, magashegységek formakincse, számítógépes térképezés, természetvédelem, Földünk élővilága stb.
 • általános társadalom- és gazdaságföldrajz: a társadalom és a környezet kapcsolata, településhálózat, közlekedés és kereskedelem, idegenforgalom földrajza, stb.

Mindezek a két éves MSc képzés alatt kibővülnek olyan ismeretekkel, melyek felkészítik, és alkalmassá teszik a hallgatókat arra, hogy földrajzi tudásukat képesek legyenek továbbadni, megtanítani, valamint széles –az egész Földre kiterjedő – földrajzi tudást szereznek, megismerik továbbá a társadalom, a táj és a környezet mélyebb összefüggéseit:

 • Földrajzi szakmódszertan: a földrajzoktatás története, tanterv készítése, a földrajztanítás módszerei, szemléltetés földrajz órán stb., órák látogatása és mikrotanítás stb.
 • Földrajzi praktikum: számítástechnika alkalmazása a földrajzoktatásban, interneten elérhető programok, adatbázisok, érintőtábla használata, stb.
 • Tér és társadalom: kultúrföldrajz, globalizáció, társadalomelmélet, stb.
 • Táj és környezet: az ember lehetséges szerepe a természetes folyamatok megváltoztatásában, az emberi beavatkozások módjai, komplex változások, környezeti menedzsment, stb.
 • Regionális földrajz: távoli kontinensek földrajza: Amerika, Ausztrália, Afrika, Ázsia

Olyan tanárokat képezünk, akik

 • széles körű tájékozottsággal rendelkeznek
 • biztos és átfogó topográfiai ismereteket birtokolnak
 • problémamegoldó gondolkodásra képesek
 • bármely iskolatípusban való földrajzoktatásra alkalmasak
 • komplex látásmóddal rendelkeznek, amely magában foglalja a természeti, a társadalmi-kulturális és a gazdasági környezetet, valamint a lokális, a regionális és a globális szemléletű földrajzi és környezeti gondolkodást

A képzést biztosító tanszékek tudományos teljesítménye, aktivitása a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2005-ös felmérése szerint széleskörű, jó színvonalú, az
országos átlagot meghaladja. A tanszékcsoporton jelenleg összesen 36 főállású oktató valamint 21 az oktatást, kutatást segítő kolléga dolgozik.

A 2008-as évben a teljes infrastruktúrát felújítottuk. Bővült a tantermek, számítógépes termek, valamint laborok száma, korszerű gépekkel gazdagodtunk, mely minden esetben
hallgatóink kényelmét és érdekeit szolgálja. Jelenleg egy 180 fős nagyelőadó, 7 tanterem, 5 számítógépes terem, valamint 22 labor és egy nagyszerű tanári csapat
várja kedves leendő hallgatóit.


A széles nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően számos külföldi ösztöndíjat nyerhetnek el hallgatóink. Részképzésen vehetsz rész 15 (!) ország, több mint 25 egyetemén, melyek köre folyamatosan bővül.

A földrajzos képzés fontos részei a tanulmányutak, terepgyakorlatok, melyeken a szakmai ismeretek elsajátítása mellett csoporttársaiddal Magyarország és Európa legszebb helyeit látogatjátok meg.


tanari_foldrajz_02


Ha többet szeretnél megtudni képzéseinkről, tanárainkról, hallgatóink életéről, tájékozódj az interneten:
http://www.geo.u-szeged.hu
http://www.human.geo.u-szeged.hu


vagy kérdezd kollégáinkat, akik szívesen válaszolnak bármilyen kérdésedre:


Bajmócy Péter: bajmocy@geo.u-szeged.hu
Mucsi László: mucsi@geo.u-szeged.hu
Pál Viktor: pal.viktor@geo.u-szeged.hu
Nyári Diána: nyaridia@geo.u-szeged.hu


Tanszékeinket megtaláljátok a facebookon is! Lájkoljatok minket!
www.facebook.com/foldrajz


www.ttik.hu
www.facebook.com/szte.ttik


tanari_foldrajz_03