Biológiatanár

A képzési és kimeneti követelmények leírása
Tanterv: Biológiatanár MA Nappali
Tanterv: Biológiatanár MA Levelező


Biológiatanári mesterszak

Ez a képzés mesterfokozatot és okleveles biológiatanári szakképzettséget ad, mely a korábbi önálló, egyetemi szintű biológiatanári szaknak felel meg.


A mai többciklusú, lineáris felsőoktatási rendszer keretében tanári szakképzettség a tanári mesterszak elvégzésével szerezhető. A tanári mesterszakon belül kerülnek meghirdetésre az egyes - többek között a közoktatási tantárgyaknak megfelelő - szakképzettségek. A tanári mesterszak képzési ideje 2-5 félév attól függően, hogy egy vagy két szakképzettség megszerzése a cél, illetve hogy a jelentkező milyen korábbi végzettsége alapján kéri felvételét. Azok számára, akik valamely alapszak elvégzése után nyernek felvételt, és ez a tanári diploma lesz az első mesterképzésben szerzett végzettségük, kötelező két tanári szakképzettség egyidejű megszerzése. A tanári mesterképzés három fő képzési részből áll: a szakképzettségnek, illetve a szakképzettségeknek megfelelő szakmai ismereteknek a megszerzéséből, a pedagógiai-pszichológiai ismeretek megszerzéséből, valamint - ez új elem a tanárképzés hazai gyakorlatában - a közoktatási intézményben szervezett összefüggő szakmai gyakorlatból.


A biológiatanári szakképzettség megszerzésére a képzési és kimeneti követelményekben rögzített feltételek mellett lehet jelentkezni. Első tanári szakképzettségként elsősorban azoknak ajánlott, akik a biológia alapszak tanári szakirányán végeztek, vagy pedig a hagyományos duális felsőoktatási rendszerben szereztek diplomát biológus szakon, vagy tanárképző főiskolán biológiatanári szakon. Biomérnöki, élelmiszer- és kertészmérnöki, környezettan szakos, mezőgazdasági mérnöki BSc, gyógyszerész, általános orvosi vagy állatorvosi szakokról mindazok jelentkezhetnek, akik korábbi felsőoktatási tanulmányaik során legalább 44 kreditnyi biológia, illetve 10 kreditnyi pedagógia-pszichológia ismeretet szereztek.


tanar_biologia_01


A mesterdiplomát szerző biológia tanárok közvetíthetik az általános iskolákban és középiskolákban az 5-12. osztályok tanulói számára az alapvető természeti, és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló biológiai törvényszerűségeket, ezek elméleti értelmezését. A tanulmányaikra építve biztos és magas szintű szakmai tudással, nagy áttekintéssel rendelkeznek, és megfelelő elméleti és gyakorlati jártasságot szereznek a biológia tanításában.


Lehetőség van továbbá az angol tudományos szaknyelv magas szintű ismeretének elsajátítására, a felső vagy középfokú "C" szintű nyelvvizsgával rendelkező, biológiai tanulmányokat folytató hallgatók számára. A biológus angol szakfordító szakot a sikeresen teljesített első év után lehet felvenni.


A tanári mesterszak pedagógia-pszichológia moduljában a cél olyan tanárok nevelése, akik képesek lépést tartani a tanulás-tanítás kutatásának hazai és nemzetközi eredményeivel, ezeket saját munkájukban értő módon hasznosítani tudják, a megszerzett tapasztalataikat szakmai fórumokon megosztják egymással. A tanítási készségek elsajátítását videós gyakorlatok, mikrotanítás és a legkorszerűbb információs-kommunikációs eszközökkel felszerelt tanteremben végzett munka segítik.


A biológiatanári szakképzettség megszerzésére irányuló mesterképzésen belül a szakmai, szakmódszertani képzést az SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoportja végzi, a pedagógia-pszichológiai ismeretek oktatásáért, illetve a szakmai gyakorlat megszervezéséért az SZTE BTK Neveléstudományi Intézete a felelős.


A képzés nappali és levelező tagozaton is indul.


Rövid történet
A Szegedi Tudományegyetemen folyó biológus képzés gyökerei több mint 75 évre nyúlnak vissza. A természettudományos képzésben mindig jelentős szerepet játszott a biológia, és olyan neves professzorok tanították a szakterület iránt érdeklődőket, mint a Nobel díjas biokémikus Szent-Györgyi Albert, a botanikus Győrffy István, az egyetem Füvészkertjének megalapítója, vagy az idegrendszer felépítésének kutatásában nemzetközi hírnevet szerzett Ábrahám Ambrus. Az említett kutatók tudományos munkássága jól tükrözi a Szegedi Tudományegyetemen elérhető magas színvonalú oktatást és kutatást. A biológia robbanásszerű fejlődésével párhuzamosan új tudományos műhelyek alakultak, s ma a Biológus Tanszékcsoport kilenc tanszékén folyik a biológia nagy területeit, mint például a mikrobiológiát, biokémiát, genetikát, ökológiát magába foglaló oktatás és kutatás.


További információk:


Dr. Horváth Ferenc egyetemi adjunktus
SZTE TTIK Növénybiológiai Tanszék
e-mail: horvathf@bio.u-szeged.hu

tel: (62)546-964www.ttik.hu
www.facebook.com/szte.ttik


tanar_biologia_02