XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (2019)

Helyi konferencia 2018. tavasz

2018. ÉVI ŐSZI HELYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA PROGRAM


A konferencia időpontja: 2018. május 11.


SzekcióülésekBiológia Diákkör előadásai:

14 óra, Újszeged, Biológiai épület

Biológia I. szekció (Élettan): Szent-Györgyi Albert terem

Biológia II. szekció (Molekuláris Biológia és Biokémia): Ferenczy Lajos terem

Biológia III. szekció (Növénybiológia, Mikrobiológia, Immunológia és Szakmódszertan): Ábrahám Ambrus terem


Fizikus Diákkör előadásai:

14 óra, Budó Ágoston tanterem, Dóm tér 9., I. em.


Földrajz-Földtudományi Diákkör előadásai:

13 óra, Egyetem u. 2. Krajkó Gyula terem


Informatikus Diákkör előadásai:

13 óra, Szeged, Árpád tér 2.

Informatika I. szekció (Alkalmazások): alagsori 6-os terem

Informatika II. szekció (Modellezés): 220-as szemináriumi terem


Kémia Diákkör előadásai:

14 óra, Dóm tér 7. és 8.

Kémia I. szekció (Szerves kémia): Szent-Györgyi Albert tanterem (Dóm tér 8, magasföldszint/ I. emelet)

Kémia II. szekció (Anyagtudomány, analitika, koordinációs és bioszervetlen kémia): Szabó Zoltán tanterem (Dóm tér 7. II. emelet/III. emelet)


Matematika Diákkör előadásai:

13 óra, Bolyai terem, Bolyai Intézet, Aradi vértanúk tere 1., II. em.BIOLÓGIA DIÁKKÖR ELŐADÁSAI


Biológia I. szekció (Élettan)

Hely: Újszeged, Biológiai épület, Szent-Györgyi Albert terem

Időpont: 2018. május 11. (péntek) 14 óra


Zsűri:

 • Dr. Varga Csaba tanszékvezető egyetemi docens, SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék (elnök)
 • Dr. Farkas Tamás egyetemi docens, SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
 • Kedvesné Dr. Kupai Krisztina tudományos főmunkatárs, SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék


1. BRAUN ADÉL, biológia BSc III. évfolyam: Nitrit kezelés hatása a mitokondriális légzésre

Témavezető: Demeter-Haludka Vivien doktorandusz és Prof. Dr. Végh Ágnes egyetemi tanár, SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Belső konzulens: Dr. Huliák Ildikó tudományos segédmunkatárs, SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék


2. DUDÁS TAMÁS, biológia BSc III. évfolyam: Új szintetikus kinurénsav analógok tesztelése elektrofiziológiai módszerekkel patkány hippocampus szeleteken

Témavezető: Dr. Farkas Tamás egyetemi docens, SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék


3. FEHÉR EVELIN, biológus MSc I. évfolyam: Kinurénsav analógok hatásának vizsgálata fiziológiás valamint ischémiás körülmények között in vitro elektrofiziológiai kísérletekben

Témavezető: Dr. Farkas Tamás egyetemi docens, SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék


4. GYŐRI FANNI, biológus MSc II. évfolyam: Területi különbségek a vér-agy gát molekuláris felépítésében

Témavezető: Dr. Wilhelm Imola tudományos főmunkatárs, MTA SZBK a Vér-agy Gát Élettana és Kórélettana Kutatócsoport

Belső konzulens: Prof. Dr. Toldi József egyetemi tanár, SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék


5. NAGY KRISZTINA, molekuláris bionika mérnök BSc I. évfolyam: Hosszú távú fizikai terhelés szívelektrofiziológiai hatásának vizsgálata nyúl sportszív modellben

Témavezető: Dr. Farkas Attila egyetemi adjunktus, SZTE ÁOK II. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ

Belső konzulens: Dr. Kis Zsolt egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék


6. PAPP NOÉMI, biológia BSc III. évfolyam: Az Orai1 Ca2+ csatorna szerepe a hasnyálmirigy duktális sejtek folyadék szekréciójában

Témavezető: Dr. Maléth József PhD tudományos munkatárs és Madácsy Tamara PhD hallgató, SZTE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika

Belső konzulens: Sótiné Dr. Bagyánszki Mária egyetemi docens, SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék


7. PORKOLÁB GERGŐ, biológia BSc III. évfolyam: Az agyi endotélsejtek szállítófehérjéit célzó vezikuláris nanorészecskék vizsgálata a vér-agy gát sejttenyészetes modelljén

Témavezető: Prof. Deli Mária tudományos tanácsadó és Dr. Veszelka Szilvia tudományos főmunkatárs, MTA SZBK Biofizikai Intézet

Belső konzulens: Dr. Csontné Dr. Kiricsi Mónika egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék


8. SZÁNTÓ PÉTER RICHÁRD, biológia BSc III. évfolyam: Terhesség alatti dohányzás indukálta morfológiai és funkcionális változások vizsgálata, köldökzsinór erek endotéliális sejtjeiben

Témavezető: Dr. Hermesz Edit egyetemi docens és Zahorán Szabolcs PhD hallgató, SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék


9. UNGVÁRY BEÁTA, biológia BSc III. évfolyam: A Mucin fehérjék szerepe a pankreász rák pathomechanizmusában

Témavezető: Dr. Venglovecz Viktória tudományos munkatárs és Gál Eleonóra PhD hallgató, SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Belső konzulens: Dr. Csontné Dr. Kiricsi Mónika egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék


10. VARGA ZSÓFIA, biológus MSc II. évfolyam: A CTRC gén c.180C>T (p.G60=) polimorfizmusának vizsgálata krónikus pancreatitisben

Témavezető: Dr. Németh Balázs belgyógyász szakorvosjelölt, SZTE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika

Belső konzulens: Dr. Sinka Rita egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Genetikai TanszékBiológia II. szekció (Molekuláris Biológia és Biokémia)

Hely: Újszeged, Biológiai épület, Ferenczy Lajos terem

Időpont: 2018. május 11. (péntek) 14 óra


Zsűri:

 • Prof. Dr. Boros Imre tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék (elnök)
 • Dr. Csontné Dr. Kiricsi Mónika egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék
 • Dr. Újfaludi Zsuzsanna egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék


1. BALOGH FANNI, biológus MSc II. évfolyam: Szulfid kinon oxidoreduktáz C-terminális domén funkcionális analízise

Témavezető: Dr. Tóth András tudományos munkatárs, SZTE TTIK, Biotechnológiai Tanszék


2. BENE SZABOLCS, biolóia BSc II. évfolyam: A Humán Fanconi Anémia nukleáz1 szerepe a DNS hibajavításban

Témavezető: Dr. Kiss Ernő tudományos főmunkatárs és Prof Dr. Haracska Lajos tudományos tanácsadó, MTA SZBK Genetika intézet

Belső konzulens: Dr. Török Tibor egyetemi docens, SZTE TTIK Genetikai Tanszék


3. DUDÁS KATA, biológus MSc I. évfolyam: A BRCA1 és ZBTB1 fehérjék szerepe a Rad18-függő DNS-hiba-tolerancia útvonalak szabályozásában

Témavezető: Hegedűs Lili tudományos segédmunkatárs és Dr. Haracska Lajos tudományos tanácsadó, MTA SZBK Genetika Intézet

Belső konzulens: Dr. Deák Péter tanszékvezető egyetemi docens, SZTE TTIK Genetikai Tanszék


4. KORBAI SZABINA, biológus MSc II. évfolyam: Hiszton módosítások szerepe a hisztonok magi transzportjában illetve mutáns Huntingtin által indukált mitokondriális zavarban

Témavezető: Dr. Bodai László egyetemi docens, SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék


5. MAÁR KITTI ANITA, biológus MSc II. évfolyam: Honfoglaláskori csontmaradványok archeogenetikai vizsgálata mitokondriális genom dúsítással és újgenerációs szekvenálással

Témavezető: Dr. Török Tibor egyetemi docens, SZTE TTIK Genetikai Tanszék


6. SZILASI KINGA, biológus MSc II. évfolyam: Tesztiszspecifikus proteaszóma-alegységek szerepe a spermatogenezisben

Témavezető: Dr. Sinka Rita egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Genetikai Tanszék


7. TANNER MARTIN GYÖRGY, általános orvos szak, II. évfolyam: Chiplaboratóriumi eszközök felhasználása az orvostudományban

Témavezető: Prof. Dr. Dér András tudományos tanácsadó és Dr. Valkai Sándor tudományos munkatárs, MTA SZBK Biofizikai Intézet


8. TORMA GÁBOR, biológus MSc II. évfolyam: A Vakcínia vírus genom és transzkriptom analízise hosszú-read szekvenálással

Témavezető: Prof. Dr. Boldogkői Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár és Dr. Tombácz Dóra egyetemi adjunktus, SZTE-ÁOK Orvosi Biológiai Intézet

Belső konzulens: Prof. Dr. Gácser Attila egyetemi docens, SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék


9. TÓTH ZSÓFIA EDIT, biológia BSc II. évfolyam: A LiliA fehérje foszforilációjának szerepe a genom stabilitásának megőrzésében

Témavezető: Dr. Haracska Lajos tudományos tanácsadó és Hegedűs Lili tudományos segédmunkatárs, MTA SZBK Genetikai Intézet

Belső konzulens: Dr. Deák Péter tanszékvezető egyetemi docens, SZTE TTIK Genetikai TanszékBiológia III. szekció (Növénybiológia, Mikrobiológia, Immunológia és Szakmódszertan)

Hely: Újszeged, Biológiai épület, Ábrahám Ambrus terem

Időpont: 2018. május 11. (péntek) 14 óra


Zsűri:

 • Prof. Dr. Gácser Attila egyetemi docens, SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék
 • Dr. Mainé Dr. Csiszár Jolán egyetemi docens, SZTE TTIK Növénybiológiai Tanszék
 • Dr. Hatvani Lóránt tudományos munkatárs, SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék


1. BALÁZS DÓRA KRISZTINA, biológus MSc I. évfolyam: A Trichoderma nemzetség Longibrachiatum szekciójába tartozó fajok peptaibol-profiljainak összehasonlítása és bioaktivitásuk vizsgálata Arabidopsis thaliana növényeken

Témavezető: Dr. Kredics László egyetemi docens és Marik Tamás tudományos segédmunkatárs, SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék


2. BARABÁSI BEÁTA, biológus MSc II. évfolyam: A P-glikoprotein immunhisztokémiai vizsgálata agyi kapilláris endotél sejteken a humán érelmeszesedés egy egér modelljében

Témavezető: Dr. Deli Mária tudományos tanácsadó és Dr. Hoyk Zsófia tudományos munkatárs, MTA SZBK Biofizikai Intézet

Belső konzulens: Dr. Kis Zsolt, egyetemi adjuntus, SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék


3. CSÍKOS ORSOLYA, biológus MSc II. évfolyam: A jázmonsav szerepének vizsgálata ER stressz során

Témavezető: Dr. Poór Péter egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Növénybiológiai Tanszék


4. JENOVAI KITTI, biológus MSc II. évfolyam: Arany- és ezüst nanorészecskék immunmoduláló hatásainak vizsgálata a tumor mikrokörnyezetében

Témavezető: Dr. Csontné Dr. Kiricsi Mónika egyetemi adjunktus és Dr. Kovács Dávid tudományos munkatárs, SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék


5. KASZLER NIKOLETT JUDIT, biológus MSc II. évfolyam: A poliaminok hatása Arabidopsis növények in vitro regenerációs folyamataiban

Témavezető: Prof. Dr. Fehér Attila, tanszékvezető egyetemi tanár és Dr. Gémes Katalin egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Növénybiológiai Tanszék, MTA SZBK Növénybiológiai Intézet


6. KELEMEN EVELYN, biológus MSc II. évfolyam: A szexuális fejlődés és a sterigmatocisztin termelés kapcsolatának tanulmányozása Aspergillus nidulansban

Témavezető: Dr. Hamari Zsuzsanna egyetemi docens, SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék


7. KOVÁCS SZABOLCS CSELGŐ, molekuláris bionika mérnök BSc III. évfolyam: Iparilag fontos vegyületek bioszintézise rejtett enzimaktivitások felhasználásával

Témavezető: Dr. Papp Balázs tudományos főmunkatárs, MTA SZBK Biokémiai Intézet

Belső konzulens: Prof. Dr. Boros Imre Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai tanszék


8. SZIVÓS ÁDÁM, biológia-kémia osztatlan tanár szak V. évfolyam: Középiskolások és egyetemisták fogászati egészségműveltségi szintjének összehasonlító vizsgálata

Témavezető: Dr. Nagy Lászlóné Dr. Antal Erzsébet egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék, Biológiai Szakmódszertani Csoport


-----------


FIZIKUS DIÁKKÖR ELŐADÁSAI


Fizika szekció

Hely: Budó Ágoston tanterem, Dóm tér 9., I. em.

Időpont: 2018. május 11. (péntek) 14 óra


Zsűri:

 • Dr. Benedict Mihály egyetemi tanár, SZTE TTIK Elméleti Fizikai Tanszék (elnök)
 • Dr. Horváth Zoltán egyetemi docens, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
 • Dr. Laczkó Gábor egyetemi docens, SZTE TTIK Kísérleti Fizikai Tanszék


1. CSERTEG ZSÓFIA, fizikus MSc: Két objektíves mikroszkóp optikai modellezése

Témavezetők: Dr. Erdélyi Miklós egyetemi docens, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Gajdos Tamás, PhD hallgató, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék


2. HORVÁTH MERCÉDESZ, fizikus MSc: Légmagú fotonikus kristályszál diszperziójának vizsgálata ablakolt Fourier-transzformációs spektrális interferometriával

Témavezető: Dr. Kovács Attila egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék


3. NAGY DÁVID, infobionika MSc: Nikon C1 konfokális mikroszkópra épített differenciál-polarizációs kiegészítő egység optimalizálása és tesztelése

Témavezető: Dr. Steinbach Gábor tudományos munkatárs, MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biofizikai Intézet


4. NAGY ESZTER, fizikus MSc: Sejtmintázatok kialakítása lézeres technikákkal

Témavezető: Dr. Hopp Béla egyetemi tanár, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék


5. PAPP SÁNDOR, fizikus MSc: Polarimetria alkalmazása a Nap koronáján

Témavezető: Dr. Hegedüs Tibor tudományos főmunkatárs, SZTE Bajai Obszervatórium


6. RACSKÓ BENCE, fizikus MSc: Fényszerű lökéshullámok általánosított Brans-Dicke elméletekben
Témavezető: Dr. Gergely Árpád László egyetemi tanár, SZTE TTIK Elméleti Fizika Tanszék


7. VAJDA BALÁZS fizikus MSc: Kilowatt osztályú, folytonos üzemű anyagmegmunkáló szállézer bekapcsolási tranziensének időbeli és spektrális vizsgálata

Témavezetők: Dr. Geretovszky Zsolt egyetemi docens, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék,

Dr. Kohut Attila tudományos segédmunkatárs, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék


8. ZUBA VIKTOR, fizikus MSc: Populáció inverzió által indukált törésmutató változás Titán-Zafír kristályban

Témavezetők: Nagymihály Roland Sándor, tudományos segédmunkatárs, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Dr. Jójárt Péter, tudományos segédmunkatárs, SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai TanszékFÖLDRAJZ-FÖLDTUDOMÁNYI DIÁKKÖR ELŐADÁSAI


Földrajz-Földtudományi szekció

Hely: Ady téri épület, Krajkó Gyula tanterem

Időpont: 2018. május 11. (péntek) 13 óra


Zsűri:

 • Dr. Bajmócy Péter egyetemi docens, SZTE TTIK, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék (elnök)
 • Dr. Schubert Félix egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
 • Dr. Gulyás Sándor egyetemi adjunktus, SZTE TTIK, Földtani és Őslénytani Tanszék


1. KIRI LUCA, földtudomány MSc: Nyílt rendszerű magmás folyamatok bizonyítékai a Ditrói Alkáli Masszívum szienit kőzeteiben

Témavezető: Dr. Pál-Molnár Elemér egyetemi docens, SZTE TTIK Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék


2. MAKÓ LÁSZLÓ, földtudomány MSc: Bodrogkeresztúri lösz-paleotalaj szelvény környezettörténeti és üledékföldtani vizsgálata

Témavezető: Dr. Molnár Dávid egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék


3. IZING MÁTÉ ANTAL, osztatlan földrajz-történelem tanárszak: Kárpátalja turizmusföldrajza, különös tekintettel Viskre

Témavezető: Dr. Kovács Csaba egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék


4. MIKLÓS BENCE, geográfus MSc: A külföldi egyetemisták szabadidő-eltöltési és térhasználati mintázatai Szegeden

Témavezető: Nagy Gyula, egyetemi tanársegéd, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék


5. SÜLI DOROTTYA, geográfus MSc: A közösségi médiában megosztott tartalmak hatása a könnyűzenei fesztiválturizmusra

Témavezetők: Martyin-Csamangó Zita, egyetemi tanársegéd, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz TanszékINFORMATIKUS DIÁKKÖR ELŐADÁSAI


Informatika I. szekció (Alkalmazások)

Hely: Szeged, Árpád tér 2, alagsori 6-os terem

Időpont: 2018. május 11. (péntek) 13 óra


Zsűri:

 • Dr. Gingl Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE TTIK Műszaki Informatika Tanszék (elnök)
 • Dr. Gergely Tamás egyetemi adjunktus SZTE TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék
 • Dr. Iván Szabolcs egyetemi adjunktus SZTE TTIK Számítástudomány Alapjai Tanszék


1. BARTA BENCE, MANZ GÜNTER, Programtervező Informatikus Bsc: Nyílt forráskódú minőségbiztosító keretrendszer API változásainak vizsgálata

Témavezetők: Dr. Siket István, egyetemi adjunktus, Dr. Ferenc Rudolf, egyetemi docens SZTE TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék


2. CSERNI BÁLINT, Programtervező Informatikus MSc: C/C++ metrikák számítása és vizsgálata

Témavezető:Dr. Siket István, egyetemi adjunktus r. SZTE TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék


3. CSUVIK VIKTOR, Programtervező Informatikus BSc: Feature kinyerés és elemzés 4GL környezetben

Témavezető: Dr. Vidács László, tudományos munkatárs MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport


4. SÁGODI ZOLTÁN, KÓBOR ERVIN, Programtervező Informatikus BSc: Java statikus hívási gráf kinyerő eszközök összehasonlítása

Témavezetők: Dr. Jász Judit, egyetemi adjunktus , Pengő Edit, doktorandusz, Dr. Siket István, egyetemi adjunktus SZTE TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék


5. SZARKA TIBOR ALEX, Programtervező Informatikus BSc, Az OpenStack nyílt forrású felhő rendszer refaktorálása és a refaktorálás minőségre gyakorolt hatásának vizsgálata

Témavezetők: Antal Gábor, doktorandusz SZTE TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék, Dr. Hegedűs Péter, tudományos munkatárs MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia KutatócsoportInformatika II. szekció (Modellezés)

Hely: Szeged, Árpád tér 2, 220-as szemináriumi terem

Időpont: 2018. május 11. (péntek) 13 óra


Zsűri:

 • Dr. Csendes Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE TTIK Számítógépes Optimalizálás Tanszék (elnök)
 • Dr. Tanács Attila egyetemi adjunktus SZTE TTIK Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék
 • Dr. Berend Gábor egyetemi adjunktus SZTE TTIK Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék


1. ATKÁRI GYÖRGY, Mérnökinformatikus MSc: Mozgó perspektív kamera 3D térbeli helyzetének követése

Témavezető: Dr. Kató Zoltán, egyetemi tanár SZTE TTIK Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék


2. BALOG RÉKA MAGDOLNA, Gazdaságinformatikus MSc: Gráfalgoritmusok teljesítménye BLAS rendszerekben

Témavezető: Dr. Vinkó Tamás, egyetemi docens SZTE Számítógépes Optimalizálás Tanszék


3. BALOGH VANDA, Programtervező Informatikus MSc: Analysis of semantic parsers on downstream applications

Témavezető: Dr. Farkas Richárd, egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék


4. LOPUSNI GÁBOR, Programtervező Informatikus BSc: Biztonságos kommunikáció peer-to-peer hálózat segítségével

Témavezető: Dr. Alexin Zoltán, egyetemi adjunktus SZTE TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék


5. OROSZ MÓNIKA, Programtervező Informatikus BSc, Osztályozási algoritmusok kiválasztásának vizsgálata tanuló algoritmus felhasználásával

Témavezető: Dr. Dombi József Dániel, tudományos munkatárs SZTE TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék


6. SZALMA JÁNOS, Molekuláris bionika BSc MSc: Comparison of various methods in the detection of respiratory effort related arousals using polysomnographic sleep studies

Témavezetők: Bánhalmi András, tanszéki mérnök, Dr. Bilicki Vilmos, egyetemi adjunktus SZTE TTIK Szoftverfejlesztés Tanszék
KÉMIA DIÁKKÖR ELŐADÁSAI


Kémia I. szekció (Szerves kémia)

Hely: Szent-Györgyi Albert tanterem, Dóm tér 8., magasföldszint/I. emelet. Időpont: 2018. május 11. (péntek) 14 óra


Zsűri:

 • Dr. Szakonyi Zsolt egyetemi docens, SZTE GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet (elnök)
 • Dr. Hannus István professor emeritus, SZTE TTIK, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
 • Dr. Frank Éva egyetemi docens, SZTE TTIK, Szerves Kémiai Tanszék


1. MAYER PÉTER JÓZSEF, vegyész MSc: Egy antiaromás [4n+2]π rendszer előállítása és vizsglálata

Témavezetők: Dr. London Gábor tudományos munkatárs, MTA TTK, Dr. Henrik Ottosson senior lecturer, Uppsala University


2. OZSVÁR DÁNIEL, vegyész MSc: 3,5-Diszubsztituált pirazolok többlépéses in continuo előállítása

Témavezetők: Dr. Ötvös Sándor Balázs tudományos munkatárs, SZTE GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet, Dr. Georgiádes Ádám egyetemi tanársegéd, SZTE GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet, Dr. Pálinkó István egyetemi tanár, SZTE TTIK, Szerves Kémiai Tanszék


3. FANCSALI BRIGITTA, kémia BSc: Aszimmetrikus Michael-addíciók prolin-szervetlen oxid hibrid katalizátorokkal

Témavezető: Dr. Szőllősi György tudományos főmunkatárs, MTA-SZTE Sztereokémiai Kutatócsoport


4. KOZMA VIKTÓRIA, vegyész MSc: Aszimmetrikus Michael-addíciók maleimidekre királis 1,2 diamin vázú katalizátorokkal

Témavezető: Dr. Szőllősi György tudományos főmunkatárs, MTA-SZTE Sztereokémiai Kutatócsoport


5. SZABÓ VIVIEN, vegyész MSc: Alkoholok szelektív oxidációja vas katalizátor jelenlétében környezetbarát körülmények között

Témavezető: Dr. Bogár Krisztián címzetes egyetemi docens, SZTE TTIK, Szerves Kémiai Tanszék


6. KŐHL GABRIELLA, kémia BSc: Királis foszforsavszármazékok előállítása természetes cinkona alkaloidokból és ezek katalitikus alkalmazása

Témavezető: Dr. Szőllősi György tudományos főmunkatárs, MTA-SZTE Sztereokémiai Kutatócsoport


7. KOLCSÁR VANESSZA JUDIT, vegyész MSc: Ru-kitozán katalizátor alkalmazása nitrogéntartalmú prokirális vegyületek aszimmetrikus transzfer hidrogénezésére

Témavezető: Dr. Szőllősi György tudományos főmunkatárs, MTA-SZTE Sztereokémiai KutatócsoportKémia II. szekció (Anyagtudomány, analitika, koordinációs és bioszervetlen kémia)

Hely: Szabó Zoltán tanterem (Dóm tér 7. II. emelet/III. emelet)

Időpont: 2018. május 11. (péntek) 14 óraZsűri:

 • Dr. Pálinkó István egyetemi tanár, SZTE TTIK, Szerves Kémiai Tanszék (elnök)
 • Juhászné Dr. Csapó Edit egyetemi adjunktus, SZTE TTIK, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék
 • Dr. Jakusch Tamás egyetemi adjunktus, SZTE TTIK, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék


1. BALASSA LILLA, kémia BSc: ZnTiO3 perovszkit vékonyrétegek előállítása fotokatalitikus alkalmazások céljából

Témavezetők: Dr. Janovák László, egyetemi adjunktus, SZTE TTIK, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék Deák Ágota, doktorjelölt, SZTE TTIK, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék


2. KISS JÁNOS, kémia BSc: AgBr fotokatalizátorok szerkezetének befolyásolása, alkalmazása és jellemzése

Témavezetők: Dr. Hernádi Klára, egyetemi tanár, SZTE TTIK, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, Dr. Kovács Gábor, tudományos segédmunkatárs, SZTE TTIK, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, Tóth Zsejke-Réka, PhD hallgató, SZTE TTIK, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék


3. MÉRAI LÁSZLÓ, vegyész MSc: Szabályozható nedvesedési tulajdonságokkal rendelkező fotoreaktív hibrid vékonyrétegek fejlesztése

Témavezetők: Dr. Janovák László, egyetemi adjunktus, SZTE TTIK, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, Deák Ágota, doktorjelölt, SZTE TTIK, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék


4. HAJDU BÁLINT, vegyész MSc: Cinkujj fúziós fehérjék– alkalmazási lehetőségek

Témavezető: Dr. Gyurcsik Béla egyetemi docens, SZTE TTIK, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék


5. HEGEDÜS ZSÓFIA, vegyész MSc: Aflatoxinok tisztítása folyadék-folyadék kromatográfiával

Témavezetők: Dr. Szekeres András tudományos főmunkatárs, SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék, Endre Gábor Phd hallgató, SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék


6. BÖSZÖRMÉNYI ÉVA, vegyész MSc: Kalcium-laktát komplexek oldategyensúlyi vizsgálata semleges és lúgos oldatokban

Témavezetők: Dudás Csilla PhD hallgató, SZTE TTIK, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Dr. Sipos Pál egyetemi tanár, SZTE TTIK, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék


7. NIZAR ALSHARIF, vegyész MSc: Graphene Oxide/Magnetite Nanocomposites for Hyperthermia (angol nyelven)

Témavezetők: Dr. Szabó Tamás, egyetemi adjunktus, SZTE TTIK, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, Dr. Illés Erzsébet, tudományos munkatárs, SZTE TTIK, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék


8. KISS TAMÁS, vegyész MSc: Orron keresztüli bejuttatásra szánt levodopa tartalmú porkeverékek létrehozása száraz ko-őrléssel, fiziko-kémiai paramétereik és stabilitásuk vizsgálata

Témavezetők: Dr. Katona Gábor egyetemi tanársegéd, SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet, Dr. Alapi Tünde egyetemi adjunktus, SZTE TTIK, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék


9. BOZÓ ÉVA, kémia BSc: Rigaku Miniflex II porröntgen diffraktométerrel végzett mérések reprodukálhatóságának vizsgálata anatáz és MgAl-LDH mintákon

Témavezetők: Dr. Halász János c. egyetemi tanár, SZTE TTIK, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, Dr. Kukovecz Ákos egyetemi docens, SZTE TTIK, Alkalmazott és Környezeti Kémiai TanszékMATEMATIKA DIÁKKÖR ELŐADÁSAI


Matematika szekció
Hely: Bolyai terem, Bolyai Intézet, Aradi vértanúk tere 1., II. em.

Időpont: 2018. május 11. (péntek) 13 óraZsűri:

 • Dr. Nagy Gábor Péter tanszékvezető egyetemi tanár, BME, Algebra Tanszék és SZTE TTIK Bolyai Intézet, Geometria Tanszék (elnök)
 • Dr. Szakács Nóra egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Bolyai Intézet, Algebra és Számelmélet Tanszék
 • Dr. Máder Attila tudományos segédmunkatárs, SZTE TTIK Bolyai Intézet


1. KAPRINAI BALÁZS, alkalmazott matematikus MSc: Lusta grupoidok

Témavezető: Dr. Waldhauser Tamás egyetemi docens, SZTE TTIK Bolyai Intézet, Algebra és Számelmélet Tanszék


2. KÓSZÓ ESZTER, fizikatanár-matematikatanár MA: A kombinatorika és a valószínűségszámítás tanítása a középiskolában felfedeztető módszerrel

Témavezető: Dr. Kosztolányi József egyetemi docens, SZTE TTIK Bolyai Intézet, Analízis Tanszék
Összesen 69 dolgozatÖsszeállították az SZTE TTIK Tudományos Diákköri Tanácsának szakterületi felelősei:


Dr. Kozma-Bogárné Dr. Hamari Zsuzsanna – Biológia

Dr. Erdélyi Miklós – Fizikus-Csillagász

Dr. Bajmócy Péter – Földrajz-Földtudomány (elnök)

Dr. Vinkó Tamás – Informatika

Dr. Jakusch Tamás – Kémia

Dr. Vígh Viktor – Matematika


PROGRAMFÜZET

Friss hírek RSS

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket

Facebook YouTube