Kérelmek

Tájékoztató

Határidő: A fenti kérelmek többségének beadása beadási időszakhoz vagy határidőhöz kapcsolódik

Díj: Az egyes határidők elmulasztása késedelmi díj fizetését vonják maguk után, ezekről itt tájékozódhat: Hallgatói Juttatási és Térítése Szabályzat II. számú melléklet
Törzslap igénylési kérelem

Röviden: A hallgatói teljesítések igazolása ösztöndíj és egyéb pályázatok esetén.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz / Tavasz: bármikor

KREDITÁTVITEL

Röviden: Korábbi, felsőoktatási intézményben sikeresen elvégzett kurzusok beszámításával csökkenthető a szakon megszerzendő kreditek száma.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő: Ősz / Tavasz: ETR naptár szerint

FÉLÉVHALASZTÁS új felvetteknek

Röviden: A hallgató a megkezdett aktív félév helyett – tanulmányainak első félévében különös méltánylást érdemlő okra hivatkozva – félévhalasztást, passzív félévet vehet igénybe – amennyiben ezt a kurzusfelvételi időszak végéig benyújtott kérelemre a kari Tanulmányi Bizottság engedélyezi.

Kérelem beadása | Tájékoztató (6.3.) | Beadási határidő: Ősz / Tavasz: a kurzusfelvételi időszak utolsó napja

PASSZÍV FÉLÉV BEJELENTÉSE

Röviden: Későbbi félévekben (nem a tanulmányok megkezdésének első félévben) a passzív félévet a MODULO-ban, elektronikusan kell bejelenteni.

Kérelem beadása | Tájékoztató (6.3.) | Beadási határidő: Ősz / Tavasz: a kurzusfelvételi időszak utolsó napja (aktív státuszt megelőzően)

KURZUSFELVEVŐ LAP

Röviden: Ha a hallgató olyan kurzust kíván felvenni, amelyet más szak számára hirdettek meg, kurzusfelvevő lap segítségével teheti meg.

Kérelem beadása | Tájékoztató (7.1) | Beadási határidő: Ősz / Tavasz: a szorgalmi időszak harmadik hetének a vége. A kurzusfelvevő lapot kizárólag Czeglédiné Hegyi Lejla veszi át a fogadó idejében!

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS CSÖKKENTÉS

Röviden: Az önköltségre/költségtérítésre vonatkozó kérelemben önköltség/költségtérítés csökkentést lehet kérni.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz / Tavasz: az adott kivetés esedékességi dátuma előtti 15 napig

SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS/SZAKOSODÁS

Röviden: A szakirány választásnak (továbbiakban a szakosodásnak) alapvetően két fajtája van:

1) A képzési programok egy részében felvehető a saját szakon belül szakmai szakirány, illetve képzés,

2) Azok, akiknek alapszakja olyan, amelyre tanári mesterképzés épülhet (elnevezése szerint tanárképes szak), választhatják a második tanári szak megalapozásához vezető képzés valamelyikét (tanári minor).

Kérelem beadása: A szakirányra jelentkezés az ETR-be belépve az Ügyintézés/Jelentkezés szakosodásra menüpont alatt érhető el. | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz / Tavasz: az adott kivetés esedékességi dátuma előtti 15 napig

SZAKVÁLTÁS

Röviden: Szakváltás ugyanazon képzési ciklusba és képzési területhez tartozó szakok között kérhető.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz: december 1-től 15-ig | Beadási határidő Tavasz: május 1-től 15-ig

SZAKIRÁNY/TANÁRI MINOR VÁLTÁS/LEADÁS

Röviden: Korábban választott/felvett szakirány kérelemre módosítható, további szakirány leadható.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz: december 1-től 15-ig | Beadási határidő Tavasz: május 1-től 15-ig

MÁSODIK VAGY TOVÁBBI SZAKIRÁNY FELVÉTELE

Röviden: További szakirány kérelemre és költségtérítés fizetése mellett felvehető.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz: december 1-től 15-ig | Beadási határidő Tavasz: május 1-től 15-ig

TAGOZATVÁLTÁS

Röviden: A képzés meglévő munkarendje, tagozata (nappali vagy levelező) kérelemre módosítható.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz: december 1-től 15-ig | Beadási határidő Tavasz: május 1-től 15-ig

FÉLÉVKIHAGYÁS

Röviden: Félévkihagyási kérelem benyújtható az adott félévi vizsgaidőszak megkezdéséig, ha a hallgató szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül kényszerül tanulmányainak szüneteltetésére, abban az esetben, ha már aktív státuszt szerzett az adott félévben.

Kérelem beadása | Tájékoztató (6.3.) | Beadási határidő Ősz / Tavasz: aktív státusz követően, a szorgalmi időszakban bármikor

ÁTJELENTKEZÉS/ÁTVÉTEL MÁS INTÉZMÉNYBŐL

Röviden: Más felsőoktatási intézménnyel jogviszonyban álló hallgató kérheti átvételét, ugyanazon képzési ciklusba és képzési területhez tartozó szakra.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz: december 1-től 15-ig | Beadási határidő Tavasz: május 1-től 15-ig

DÉKÁNI MÉLTÁNYOSSÁG

Röviden: A TTIK dékánja a TVSZ. 12.1 pontja alapján, vizsgaidőszakon kívüli vizsgázást engedélyezhet, ha a vizsgaidőszakban olyan méltánylandó körülmények merültek fel, amik akadályozták a hallgatót az eredményes vizsgázásban.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz / Tavasz: a vizsgaidőszak utolsó két hete

KIVÉTELES TANULMÁNYI REND

Röviden: A kar a hallgatónak kérelemre kedvezményes tanulmányi rendet engedélyezhet, ha a hallgató méltánylandó okból nem tud a tantervben előírt módon tanulmányi kötelezettségének eleget tenni.

Kérelem beadása | Tájékoztató (9.1, 2) | Beadási határidő Ősz / Tavasz: bármikor

Tanulmányok befejezését igazoló dokumentum kérése

Röviden: Tanulmányok befejezését igazoló dokumetum kérése végzett, de oklevelet még nem szerző hallgatók részére. (Abszolutórium, Záróvizsga, Oklevél igazolás)

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz / Tavasz: bármikor

OKLEVÉL (ÉS MELLÉKLETEINEK) KIADÁSA, A NYELVVIZSGA BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSE UTÁN

Röviden: Sikeres záróvizsgát tett, de akkor még nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatók az eredeti nyelvvizsga birtokában kérhetik oklevelük és annak mellékleteinek kiadását.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz / Tavasz: bármikor

TÖRLÉS/HALLGATÓI JOGVISZONY MEGSZŰNTETÉSE SAJÁT KÉRÉSRE

Röviden: Megszűnik a hallgatói jogviszony, ha a hallgató bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, a bejelentés napján.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz / Tavasz: bármikor

EGYÉB KÉRELEM

Röviden: A fenti kategóriák egyikébe sem tartozó, egyéni kérelmek is beadhatók.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz / Tavasz: bármikor

Képgaléria

08.jpg
Friss hírek RSS

Friss hírek

2020. március 27.
2020. március 12.

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

  • május 27.
    18:00 - 19:00
    "Már az újszülöttekre is hatnak a digitális eszközök, ezért nem lehet elég korán kezdeni a nethasználattal kapcsolatos szülői tudatosságot. Persze a problémák jó részével csak akkor találkozik a szülő, ha a gyereke már kamasz lett, de azért akkor sem vagyunk teljesen eszköztelenek, ha segíteni szeretnénk. A támogatási és beavatkozási lehetőségekről, az "elég jó digitális szülőségről", kortárs online zaklatásról és iskolai netes konfliktusokról is szól majd az előadás."
    Jegyinformációk: http://jegyek.ihrendezvenykozpont.hu/event/GYURKO200317
    Az SZTE Mentor(h)áló 2.0 projekt programja

Kövess minket

Facebook YouTube Twitter Google Plus