Sófi József (biológus)


1985-ben kezdtem meg egyetemi tanulmányaimat a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar biológus szakán. Már egyetemi hallgatóként 1986-ban bekapcsolódtam a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központjában folyó molekuláris genetikai kutatásokba. Dr. Udvardy Andor és Dr. Hadlaczky Gyula tudományos tanácsadók kutatócsoportjában dolgoztam, ahol DNS Topoizomeráz enzimek vizsgálatával foglalkoztam. 1988-ban társszerzője voltam egy rangos folyóiratban (Nucleic Acids Research, http://nar.oxfordjournals.org/content/16/21/10013.abstract).) megjelent tudományos közleménynek. Nagy álmom volt, hogy kutató legyek, különösen a rákos megbetegedések érdekeltek, ugyanis gyógyítási eljárások kidolgozásával szerettem volna sok-sok embernek segíteni. Professzorom, Dr. Benedeczky István és Dr. Somogyi Péter támogatásának köszönhetően 1989-ben meghívtak kutatni és tanulni az Oxfordi Egyetemre, amely sajnos anyagi okok miatt meghiúsult.


SJ


1990-ben molekuláris biológus és biotechnológus diplomát szereztem a JATE Természettudományi Karán, azonban el kellett hagynom a kutatói pályát, azért, hogy rokkantnyugdíjas és beteg szüleimet támogatni tudjam. Ennek érdekében kényszerből kerültem az üzleti életbe, és a szerencsének és a kemény munkának köszönhetően egy sikeres családi vállalkozást hoztam létre a testvéremmel. Autodidakta módon tanultam bele a kereskedelembe, de nagyon sokat jelentett számomra az egyetemi évek alatt elsajátított logikus gondolkodásmód és problémamegoldó készség. Tíz év kitartó munkájával elértem, hogy Magyarország legjobb élelmiszer-és vegyiárukereskedői között emlegették a nevemet. Az anyagi siker mellett fontos volt, hogy több munkatársam és családja számára is biztos megélhetést nyújtott a vállalkozásunk. Amikor 2000-ben befejeztük kereskedelmi tevékenységünket, akkor jól működő üzleteinket átadtuk munkatársainknak, megtanítva nekik a kereskedelem szervezési és gyakorlati fogásait. Azóta is segítjük őket, s ennek eredményeként komoly anyagi sikereket értek el. 2000-től ingatlan-és pénzügyi befektetésekkel kezdtem foglalkozni, és ezen a területen is kiemelkedő eredményeket tudtam felmutatni. 1992 óta Szegeden élek. Párommal együtt egy csodálatos Kislány boldog szülei vagyunk.


Személyes sorsomból kiindulva 2001. január 2-án létrehoztam egy magánalapítványt, amely ösztöndíjakkal támogatja a Szegedi Tudományegyetem tehetséges hallgatóit. Saját pénzemből 60 millió forintot áldozok erre a célra, és több céget is sikerült megnyernem, hogy további pénzösszegekkel álljanak e nemes ügy mellé. Szívügyemnek tekintem, hogy a tehetséges diákok ne kerüljenek olyan helyzetbe, amilyenbe én kerültem 1990-ben. Vagyis anyagi okok miatt ne kényszerüljenek pályájuk elhagyására, vagy ne távozzanak végleg külföldre. Kutatói vagy oktatói pályán maradhassanak, és külföldi tanulmányutak után hazatérjenek, hiszen tehetségükkel és szorgalmukkal így tehetnek a legtöbbet Magyarország jövőjéért. A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány létrehozásával fontos célom volt az is, hogy köszönetet mondjak a szegedi egyetemnek és tanáraimnak, akiktől mind tudásban, mind emberileg oly sokat kaptam. A közel tíz éve működő tehetséggondozó alapítványunk több millió forint ösztöndíjjal jutalmazta a tehetséges hallgatók kiemelkedő teljesítményét. Az anyagi támogatás mellett számos kedvező lehetőséggel és szolgáltatással is segítjük a tehetségeket. Nagy öröm számomra, hogy a Szegedi Tudományegyetem vezetése és a kuratórium tagjaként a legkiválóbb akadémikusok, professzorok is szerepet vállalnak abban, hogy az alapítványunk sikeresen működjön. Az alapítványban aktívan tevékenykedők közös eredményének tekintem azt, hogy 2007-ben elnyertük az Egyetemi Mecénás díjat. Továbbá közösen elért kimagasló elismerés az is, hogy a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztere 2008. december 17-én a repüléstudomány és rakétatechnika kiváló magyar származású tudósáról elnevezett Kármán Tódor díjjal tüntette ki az alapítványt, amely a társadalmi felelősségvállalás területén adható legrangosabb magyar állami kitüntetés.(http://szegedma.hu/hir/szeged/2008/12/valami-jot-tenni-–-masokert….html)


Nagy megtiszteltetés és öröm volt az alapítványunk számára, hogy a magyar kulturális élet nemzetközileg is elismert személyiségei (Jancsó Miklós, kétszeres Kossuth-díjas filmrendező, Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze, kétszeres Kossuth-díjas színművésznő, Sebestyén Márta, Kossuth-és Liszt-díjas népdalénekesnő, Szabó István, Oscar-és Kossuth-díjas filmrendező) díjátadó ünnepségeink díszvendégeként személyes jelenlétükkel is kiálltak az alapítvány egyedülálló tevékenysége és eszmeisége mellett.


Az élet három. teljesen különböző területén (tudomány, üzleti élet és non-profit alapítvány létrehozása és működtetése) is sikerült komoly eredményeket elérnem az egyetemen elsajátított tudás, szemlélet és gondolkodásmód révén. A személyes sikerek mellett legjobban annak örülök, hogy mindhárom területen megpróbáltam segíteni más Embereknek. Megmutatva azt, hogy az egyéni érvényesülés és a közösségért végzett munka nem zárja ki egymást, sőt kölcsönösen erősíti. Igazán felemelő érzés úgy sikeresnek lenni, hogy valami jót is tehetünk más Emberekért. Legszebb pedig az volna, ha az alapítványunk által támogatott tehetséges hallgatók ezt a segítséget, támogatást egyszer majd továbbadnák tanítványaiknak, munkatársaiknak, illetve felfedezéseikkel, tudományos eredményeikkel hozzájárulnának, ahhoz, hogy jobb legyen a világ.