Dr. Jost Norbert László (orvos-biofizikus)

1968. június 6.-én születtem Temesvárott. Általános és középiskolai tanulmányaimat 1974-1986 között Temesváron végeztem magyar anyanyelvű iskolában. Egyetemi tanulmányaimat a szegedi a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikus Szakán végeztem 1990-95 között, ahol okleveles fizikusként biofizikus szakirányon diplomáztam. Szakdolgozatomat az OTDK konferencián második díjjal jutalmazták.


JN


Posztgraduális (PhD) tanulmányaimat a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetében folytattam az "A keringés élet és kórtana, farmakológiája" program keretében. Témavezetőim Papp Gyula akadémikus és Prof. Dr Varró András, az MTA doktora voltak. Az elektrofiziológiai munkacsoportba kerülve feladatom az antiaritmiás szerek és antiaritmiás tulajdonságú kardioaktív gyógyszerek hatásmechanizmusának, illetve magának a szívnek az ingerületvezetésében szerepet játszó különböző áramainak ioncsatorna-szintű analízise a patch-clamp technikával különböző szívizom kamrai preparátumokon. 2000-ben "Summa cum laude" minősítéssel védtem meg "Pharmacological modulation of the rapid and slow components of the delayed rectifier potassium current in various mammalian cardiac cells" címen benyújtott PhD értekezésemet. 2000. január 1.-tól dolgozom az SZTE keretében működő MTA-SZTE Keringésfarmakológiai Kutatócsoportban, 2007-től tudományos főmunkatársi viszonyban. 2009-ben habilitáltam az SZTE ÁOK-n multidiszciplináris orvostudományból.


Kutatási tevékenységem során egy monográfiát szerkesztésében vettem részt, továbbá 4 monográfia-fejezetet és 29 impakt faktorral rendelkező angol nyelvű tudományos közleményem jelent meg, melyeknek kumulatív impakt faktora 111.672, és eddig 718 független idézetet kaptak. Két dolgozatomat emelte ki a megjelentető folyóirat szerkesztői levéllel. Öt alap, ill. alkalmazott kutatási projekt témavezetője voltam/vagyok (OTKA, ETT és NKTH/Baross) és további több mint tíz más hazai (OTKA, ETT, NKTH), ill. nemzetközi (FP6 és FP7) projektben vettem/veszek részt közreműködő kutatóként.


2002-2004 között, Marie Curie EU ösztöndíjasként tanulmányi úton vettem részt a Drezdai Műszaki Egyetem Farmakológiai és Toxikológiai Intézetében (Prof. U. Ravens és Prof. E. Wettwer irányítása mellett). Számos hazai és nemzetközi konferencián tartottam előadást meghívott előadóként, ill. többször kértek fel hazai és angol nyelvű összefoglaló dolgozat és monográfiafejezet írására.


Elnyertem a SZOTE Fiatal Kutatók Fórumán a Dr. Cserháti István Díjat és Emlékérmet (1998), a Magyar Kardiológusok Társaságának Ifjúsági Díját (I. díj, 1998), az MKT Gábor György Ifjúsági Díját (2002), háromszor a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat (2002, 2005 és 2008), valamint a Sanofi-Aventis Zrt. Szakmai kutatási díját (2008). Két nyelvből van nyelvvizsgám: C típusú középfokú angolból, ill. C típusú felsőfokú román nyelvből.Nős vagyok (feleségem dr. Jost Krisztina) és két gyermekem (Márk Benedek fiam kilenc éves, Zita Ágnes leányom öt éves) van.


Honlap: http://phcol.szote.u-szeged.hu/mktrs/jostn.htm