Mikrobákkal a Maros tisztaságáért

Sajtóanyag letöltése (PDF formátum)


Magyar-román együttműködés indul a Maros folyó szennyeződésének vizsgálatára; a résztvevő szegedi biológusok a szennyező anyagok lebontására képes mikrobákat keresik.


Az Európai Unió Víz Keretirányelve (VKI) Európa-szerte jogi keretrendszert teremtett a megfelelő vízminőség garantálása céljából. Fő céljai között szerepel, hogy a vízvédelem kiterjesztésével 2015-ig jó állapotba kerüljön minden felszíni és felszín alatti víz az Európai Unió egész területén. A legtöbb olyan tagállamban, melyek nemzetközi vízgyűjtő terület részei, hatályba léptek a szükséges intézkedések és együttműködési egyezmények.


MARIVMICCOLL


Az Európai Unió vizeire nagy fenyegetést jelentenek a mezőgazdasági és ipari eredetű szennyezések. A MARIVMICCOLL projekt (Kiemelten veszélyes anyagok vizsgálata a Maros folyóban: mikroba-törzsgyűjtemény létrehozása bioaugmentációs célokra) a Szegedi Tudományegyetem TTIK Mikrobiológiai Tanszéke, a temesvári Bánáti Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATI-VIZIG) együttműködésében valósul meg 2012-2013-ban. A projekt célul tűzte ki a Maros folyó vízminőségének a magyar-román határ mindkét oldalán történő vizsgálatát. Az EU Víz Keretirányelv listáján szereplő, kiemelten veszélyes szennyezőanyagok mellett sor kerül olyan szennyezőanyagok mérésére is, melyek jelenléte regionális problémát jelent a Maros vizében. A projekt kiemelt célja továbbá egy speciális, szennyezőanyagok lebontására képes mikrobákból álló törzsgyűjtemény létrehozása.

A projektpartnerek tanulmányozzák, hogy az EU Víz Keretirányelv alapján kiemelten veszélyesnek minősülő szennyezőanyagok jelenléte egy éven belül hogyan alakul az évszakok váltakozásával. Megvizsgálják a folyóban a baktériumok és gombák sokféleségét, valamint azoknak a fajoknak az előfordulási arányát, amelyek képesek a kiemelten veszélyes szennyezőanyagok lebontására vagy semlegesítésére. A mikroorganizmusok sokféleségének vizsgálata és a szennyezőanyagok lebontására képes törzsek azonosítása modern molekuláris biológiai és analitikai módszerekkel történik. A projekt során létrejövő törzsgyűjteményben elhelyezett törzsek felhasználásával a jövőben lehetőség nyílhat a szennyezőanyagok lebontását célzó technológiák kifejlesztésére.

A „MARIVMICCOLL” projekt – melynek megnyitó eseményére 2012. március 30-án került sor Szegeden – a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 projekt honlapja: www.huro-cbc.eu


További információk:
Prof. Dr. Vágvölgyi Csaba (tanszékvezető egyetemi tanár)
SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék
Tel.: 06 62 544 822
Fax: 06 62 544 823
E-mail: csaba@bio.u-szeged.hu


Jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját