ofkd_logo

OFKD2018 - XVI. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia

2018. május 10-12.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi

Centruma rendezi a XVI. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferenciát.


A konferencia háttérszervezője a Weco-Travel Kft. Beutazási és Kongresszusi Osztálya.


Kedves Diákok, Hallgatók és Kollégák!

Az Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferenciára olyan 20-50 oldalas magyar nyelvű dolgozatokat várunk, amelyek a legtágabban értelmezett időszerű környezettudományi kutatás, alkotás (általános környezeti, fenntarthatósági kérdések; környezetállapot-értékelés, -mérés; technológiai fejlesztés; szabályozási, törvénykezési kérdések; elméleti megfontolások; környezettel kapcsolatos művészeti alkotások stb.) tudományos vagy művészeti szintű bemutatását tartalmazzák és a felsőoktatási intézmények valamely (BSc / BA, MSc / MA, osztatlan stb.) képzésében részt vevő hallgatói a 2015/2016. tanév második félévében, a 2016/2017. tanévben vagy a 2017/2018. tanévében készítették. Örömmel fogadjuk a határon túli felsőoktatási intézményekben készült munkákat is.


Várjuk angol nyelvű munkák nevezését az intézmények önköltséges vagy ösztöndíjas (pl. Stipendium Hungaricum) angol képzéseiben résztvevő hallgatóitól is. Esetükben a munkák értékelésének, bemutatásának teljes folyamata – természetesen - angol nyelven történik. Kérjük a kollégákat, hogy értesítsék és bíztassák az érdekelt hallgatókat.


A benevezett dolgozatok elfogadásának, értékelésének feltétele - az időszerű fenntarthatósági, környezet- és természetvédelmi stb. feladatok megoldásához történő kapcsolódáson túl -, hogy a szerző(k) önálló, eredeti munkájának eredményeit foglalják össze, továbbá valamilyen intézményi megmérettetésen (pl. szakdolgozat bírálat, kari TDK, egyetemi/intézményi tanulmányi verseny), vagy tudományos társasági ülésen, konferencián, esetleg országos megmérettetésen (OTDK) előzőleg már szerepeltek.


Külön is bátorítjuk a környezettudományban aktív középiskolás diákok jelentkezését valamely önálló munkájukkal, amely az előzőekben megfogalmazott feltételeknek a középiskolai szinten eleget tesz (tudományos, vagy művészeti célú munka, és valamilyen középfokú oktatási megméretésen (pl. tanulmányi verseny, iskolai előadás) már részt vett. Kérjük a környezettudományi, fenntarthatósági problémák kérdéskörének tanárait, hogy bíztassák kiváló diákjaikat a jelentkezésre, részvételre.


A tudományos szekciókat a környezettudomány változatos szakterületei (pl. környezetjog, környezetfizika, környezeti kémia, földrajz- és földtudomány környezeti, fenntarthatósági kérdései, agrárkörnyezettan, környezeti nevelés, környezeti biotechnológia, környezet-egészségügy, természetvédelem és biodiverzitás, általános környezeti fenntarthatósági kérdések, környezeti tematikák megjelenése a művészetben), a nyelv és természetesen a képzési szint (vagyis középiskola / egyetemi alapszak / mesterszak) alapján szervezzük. A szekciók pontos kialakítását a beérkezett dolgozat kivonatok ismeretében az OFKD2018 Tudományos Bizottságának javaslatai alapján végezzük.


Az Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia a pályázóknak bemutatkozási lehetőség, de egyben verseny is. A dolgozat összeállítása, az előadás bemutatása önmagában is nagyszerű teljesítmény és siker. A szakmai zsűrik a dolgozatok és az előadások bírálata alapján kiválasztják azt a 25-30%-ot, amelyek a sikeresek között is a legjobbak, a környezettudomány ügyét a legkiválóbban képviselik. E munkák szerzői - a díjazottak - támogatóink értékes felajánlásait nyerik el.


Minél többeket várunk a környezettudomány egyik legfontosabb közös ünnepére, a szakmai utánpótlás bemutatkozására, megméretésére! A környezet ügye mindannyiunk közös felelőssége. A diákok és hallgatók eredményeik bemutatásával, megosztásával tehetik talán a legtöbbet környezetünk fenntartható jövőéért.


A konferencia jelentkezés módja és feltételei

- Látogasson el az ELTE környezettudományi képzési honlapjára

(http://environment.elte.hu) és a vízszintes menüsor jobb szélén válassza az OFKD2018 pontot, amelyik a XVI. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia honlapjára irányítja.

- Regisztráljon, ill. nevezzen a megfelelő menüpontra kattintva. A regisztráció során meg kell adni a regisztráló személy pontos adatait, elérhetőségét. A rendszer ellenőrzi és visszaigazolja a regisztrációt, és egyedi belépési kódokat ad.

- Ezt követően belépve lehet dolgozatot nevezni. Nevezni a dolgozat adatainak pontos rögzítésével lehet, ezután határidőre fel kell tölteni a dolgozat kivonatát, ill. a dolgozatot is.

- A dolgozat kivonatát legkésőbb 2018. március 1. 24 óráig kell feltölteni. A kivonat maximális mérete (cím és szerző nélkül) szóközökkel együtt 3 000 leütés. Ne tartalmazzon ábrát, táblázatot! A kivonat végén a szerzők illesszék be a témavezető(k)re vonatkozó információt (név, beosztás, egyetem, kar, tanszék). A kivonatot célszerű szövegszerkesztőben véglegesre elkészíteni, majd ezt követően beilleszteni a megfelelő honlapfelületre.

- A dolgozat végleges példányát egyetlen képállományba (PDF) rendezve legkésőbb 2018. március 20. 24 óráig kell feltölteni. A feltölthető maximális fájlméret 20 MB. A feltöltött fájl elnevezése: hallgató neve / egyetem / kar rövidítése (pl. Sivatagi_Rózsa_ELTE_TTK.pdf). A dolgozatot papír alapon nem kell benyújtani! Művészeti jellegű alkotások esetében kérjük, hogy a regisztrációs felületen a „Megjegyzés” rovatban jelezze a beküldés, ill. kiállítás tervezett végleges módját.

- A személy regisztrációja és a dolgozat nevezése után lehetősége van szállás és étkezés rendelésére a honlapon feltüntetett árak és feltételek mellett.

- A következő blokkban a fizetés módját kell megjelölni.


Megismételve és röviden a konferencia részvétel feltételei.

- Egyéni regisztráció a honlapon.

- Dolgozat nevezése és a szükséges dokumentumok határidőre való feltöltése ugyanott. - Az intézményi igazolás megléte.

- A nevezési és regisztrációs díj határidőre történő befizetése.


Intézményi igazolás

Az intézményi igazolásnak két formája lehet:

- Csoportos: egy, az egyetem / kar / intézet által kiállított OFKD-n induló saját hallgatóit összesítő igazolás (igazolásminta letölthető a honlapról).

- Egyéni: a hallgató egyetemétől kért saját nevére szóló egyéni igazolás. Az igazolásnak tartalmaznia kell a hallgató(k) adatait (név, telefonszám, e-mail cím, szak, szakirány), a dolgozat címét, a témavezető(k) adatait (név, intézmény, tudományos fokozat), a tudományos megmérettetés nevét, helyét, idejét, valamint az ott elért eredményt/pontszámot. Valamint a témavezető(k) aláírását.

Az igazolásokat az ofkd2018@gmail.com elektronikus levélcímre várjuk.


Tudományos szekciók, zsűrik és bírálat

A nevezett dolgozatokat a különböző tudományterületek képviselőiből álló Tudományos Bizottság a dolgozatkivonatok alapján átlagosan 10 dolgozatos szekciókba sorolja. A szekciókhoz háromfős zsűrit rendel, majd ezt követően kiküldi a dolgozatokat a zsűritagoknak bírálatra. A beérkezett bírálatokat 2018. április 27-ig megküldi a résztvevőknek.

A szekciók kialakításával egyidejűleg kialakul a Konferencia végleges programja is.


Tudományos előadás

A konferencián a szerzők 15 perces vetített előadást tartanak, amelyet 10 perc vita követ. Az előzetes zsűrizés és az előadások értékelése alapján a legjobbnak ítélt pályaművek szerzői a pályázat kiírói, a konferencia támogatói és a Szervező Bizottság által adományozott díjakat nyerik el.

Az előadást (adathordozón) mindenki hozza magával, mert a konferencia első napján a regisztrációkor fel kell töltenie!

Az előadásokhoz video vetítő minden teremben rendelkezésre áll.

A művészeti alkotásokkal kapcsolatos egyéb prezentációs igényeket (pl. poszterállvány, posztamens), kérjük, jelezzék a regisztráció során a „Megjegyzés” rovatban! Igényüket az ofkd2018@gmail.com elektronikus levélcímen is jelezhetik.


A konferencia helye

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Környezettudományi Centrum

Budapest XI. kerület,

Pázmány Péter sétány 1/c.


A konferencia ideje

2018. május 10-12. (csütörtök-szombat)


A Konferencia nevezési / részvételi díja

A Diákköri Konferencia nevezési díja: 5000.- Ft dolgozatonként. A nevezési díjból fedezzük a konferenciaszervezés költségeit.

A diákok, hallgatók, témavezetők, konzulensek és egyéb érdeklődők részvételi díja személyenként 5 000.- Ft. A részvételi díj tartalmazza a névkitűzőt és a konferenciatáskát (programfüzet, dolgozatkivonatok stb.).

Vagyis pl. egy egyszerzős dolgozat nevezési díja (5 000.- Ft) és szerzőjének részvételi díja (5 000.- Ft) együttesen 10 000.- Ft. Egy kétszerzős dolgozat esetében az előadó szerző regisztrációja és a dolgozat nevezése összesen 10 000.- Ft. Amennyiben a társszerző is részt vesz a konferencián, akkor az ő regisztrációs költsége 5 000.- Ft.


Szállás

A konferencia résztvevői számára – igény esetén – a konferencia szervező iroda (Weco Travel Kft.) tud szállást foglalni a konferencia helyszínéhez közeli budapesti szállodákban. Az igényeket érkezési sorrendben, a jelentkezéssekkel együtt érkező befizetések szerint tudjuk kielégíteni.


Étkezések és konferencia vacsora

Az ELTE lágymányosi kampusza közelében található éttermeket és gyorséttermeket az OFKD2018 honlapon elhelyezett térképen mutatjuk be.

Étkezés rendelhető a regisztrációs honlapon megjelölt áron, amelyet az ELTE TTK Déli épületében fognak a regisztrációkor megkapott jegyek alapján kiszolgálni.

Május 11-én, pénteken 19 órakor szeretettel hívunk minden résztvevőt fakultatív konferenciavacsorára az ELTE területén. A konferenciavacsora-részvételt a regisztráció során kérjük jelezni és egyben a vacsora díjának (3 000.- Ft) befizetését is kérjük.


Jelentkezés

Kérjük, hogy jelentkezésüket az OFKD2018 honlapon (http://environment.elte.hu), a Regisztráció menüpontban található linken tegyék meg. A regisztráció és a dolgozatok

feltöltése csak online módon lehetséges. Az e-mailben / faxon / postai úton beküldött dolgozatokat nem áll módunkban elfogadni és elbírálni.

A konferencia háttérszervezője a Weco-Travel Kft. A regisztrációs és egyéb díjakat banki átutalással a Weco-Travel Kft. (Beutazási és Kongresszusi Osztály; 1053 Budapest, Szép u. 2.; tel.: +36-1-266-7032; fax: +36-1-266-7033; drótposta: mmt@wecotravel.hu) bankszámlájára (MKB Bank 10300002-20330220-00003285; Ref: OFKD2018 + résztvevő neve) szíveskedjenek befizetni. Igény esetén a Weco-Travel Kft. a költségekről az Ön által kért névre, címre számlát állít ki.

Kérjük, hogy az átutalásokra feltétlenül vezessék rá mindazon személyek nevét, akik részére az összeg fedezi az igényelt szolgáltatásokat.


Határidők

2018. március 1. Egyéni regisztráció, dolgozatkivonatok feltöltése

2018. március 20. Intézményi nevezések beérkezése

2018. március 20. Dolgozatok feltöltése/véglegesítése

2018. március 20. Szakmai program kialakítása

2018. március 20 – április 20. Dolgozatok bírálata

2018. április 15. Díjak befizetése / igazolás megküldése

2018. április 27. Bírálatok megküldése a pályázóknak

2018. május 5-10. Műalkotások helyszínre szállítása

2018. május 10-12. Konferencia

2018. május 12-től Műalkotások elszállítása


Kiállítás, támogatók

Kérjük, hogy a Konferencián kiállítani, hirdetni, ill. a rendezvényt más módon támogatni szándékozó cégek, intézmények, tudományos társaságok tájékozódjanak a konferencia honlapján (http://environment.elte.hu), ill. szándékukat jelezzék az mmt@wecotravel.hu elektronikus levélcímen, vagy a szervező bizottság egyéb elérhetőségein.


Kapcsolat

Nevezési információ: Angyal Zsuzsanna, dranzsu@gmail.com

Pénzügyi információ: Weco-Travel Kft., mmt@wecotravel.hu

Művészeti szekció: Márialigeti Károly, marialigeti.karoly@ttk.elte.hu

Általános információ: Gazsi Zoltán, ofkd2018@gmail.com


Kérjük a Konferencia iránt érdeklődő hallgatókat, minél hamarabb regisztráljanak a honlapon, majd a határidők betartásával tegyék meg a részvételhez szükséges további lépéseket.

Mindenkit sok szeretettel várunk.


Találkozunk Budapesten, 2018. május 10-én!


KöszöntésselMárialigeti Károly

a Szervező Bizottság elnöke

Friss hírek RSS

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket

fb-logo in-logo yt-logo