Sófi 1,3 millió Forintos Ösztöndíj Pályázat

SZTE Sófi Alapítvány 1,3 millió Forintos Ösztöndíj Pályázata 2019-2020

Pályázati űrlap

A Szegedi Tudományegyetem Szegedi Tehetségpont szolgáltatásai és lehetőségei.


1,3 EGYMILLIÓ FORINT ÖSZTÖNDÍJ

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓINAK

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A szegedi egyetemen 19 éve működik a Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány, melynek célja, hogy ösztöndíjakkal támogassa a kiemelkedő tanulmányi és tudományos eredményekkel rendelkező egyetemi hallgatókat. Az SZTE Szegedi Tehetségpont részeként működő Sófi Ösztöndíj további fontos feladatának tekinti a fiatal tehetségek teljesítményének erkölcsi elismerését, és jövőbeni életpályájuk nyomon követését, elősegítését.


Az alapítvány eddig több mint 21 millió forint tanulmányi ösztöndíjjal jutalmazta a szegedi egyetem legjobbjait. Az elnyerhető ösztöndíjak értékét növeli, hogy az Oktatási és Kulturális Miniszter 2008-ban a világhírű magyar tudósról elnevezett Kármán Tódor díjjal ismerte el az alapítvány munkáját, amely a társadalmi felelősségvállalás területén adható legmagasabb állami kitüntetés. A Sófi Alapítvány egyedülálló tevékenységének és komplex értékelési rendszerének köszönhetően a magyar felsőoktatás legrangosabb ösztöndíjait osztja ki évről évre.


A pályázat feltételeit teljesíteni képes hallgatóknak már elsőévesként is érdemes megpályázni az ösztöndíjat, ugyanis a későbbi évek pályázatain mindez pluszpontokat jelent. Továbbá minden pályázó automatikusan a Sófi Tehetséggondozó Kör és az SZTE Szegedi Tehetségpont hallgatói közösség tagjává válik, s ezáltal jogosult lesz az alapítvány által nyújtott szolgáltatásokra: ingyenes jogi tanácsadás, kedvező banki és pénzügyi szolgáltatások, interdiszciplináris programokban való részvétel. A Sófi Tehetséggondozó Kör tagjai ingyenes és kedvezményes belépőjegyeket kapnak koncertekre, színházi előadásokra, múzeumi és képzőművészeti kiállításokra, sporteseményekre és egyéb rendezvényekre. Az ezzel kapcsolatos részletek megtalálhatók a www.sztehetseg.hu honlapon.


A pályázat feltételei és folyamata:

1. Az alapítvány ösztöndíjait a Szegedi Tudományegyetem minden hallgatója megpályázhatja, aki BSc/BA, MSc/MA vagy osztatlan képzés bármelyik évfolyamán, nappali tagozaton, állami vagy költségtérítéses rendszerben tanul, és a félévi hagyományos tanulmányi átlagok átlaga 4,00 felett van.


2. Ebben a tanévben NEM kell papíralapú pályázatot benyújtani. Első lépésként az SZTE Sófi ösztöndíj pályázati űrlapot le kell tölteni az egyetemi Karok honlapjairól. Kitöltés után, a kitöltött SZTE Sófi ösztöndíj pályázati űrlapot WORD dokumentum formátumban el kell küldeni a jozsefsofi@gmail.com e-mail címre (ez is az érvényesség szigorú feltétele!). A pályázó hallgató minden olyan eredményét feltüntetheti a Sófi pályázati űrlapon, amelyet az egyetemre történő beiratkozása óta elért. Ezt követően a pályázatot be kell adni a MODULO SZTE Sófi Alapítvány Ösztöndíj pályázata elnevezésű beadási helyén. Link: https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/forms/details/1763520


Az SZTE Sófi pályázati űrlapon szereplő adatokat be kell írni a MODULO űrlap megfelelő mezőibe is, és fel kell tölteni az eredményeket igazoló dokumentumok, oklevelek másolatait.


3. A pályázatok benyújtási határideje: 2020. február 12. (szerda) 12 óra.


sofi_02

4. A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma bírálja el, és a legjobb 5 jelöltnek ítéli oda a fejenként 200.000 Forintos Gyémánt fokozatú fődíjakat. További 6 pályázó fejenként 50.000 Ft Arany fokozatú ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíjak rangját, értékét növeli, hogy a Szegedi Tudományegyetem nemzetközileg is elismert, kiemelkedő professzorai, tudósai alkotják a díjakat odaítélő kuratóriumot. Az alapítvány 2020. április 30-ig e-mail-ben értesíti a nyertes pályázókat.


5. Szép tradíciót teremtettünk abból, hogy a díjakat a magyar kulturális élet kiválóságai (2007: Jancsó Miklós filmrendező, 2008: Törőcsik Mari színművésznő, 2009: Sebestyén Márta népdalénekesnő 2010: Szabó István Oscar-díjas filmrendező, 2011: Jókai Anna írónő, 2012: Jankovics Marcell rajzfilmrendező, 2013: Szörényi Levente zeneszerző és előadóművész, 2014: Vásáry Tamás karmester és zongoraművész, 2015: Makk Károly filmrendező, 2016: Melocco Miklós szobrászművész, 2017: Huszti Péter színművész, 2018: Vitray Tamás főszerkesztő, 2019: Vizi E. Szilveszter akadémikus) adták át. 2020. július elején megrendezésre kerülő díjátadó ünnepségre is ismert közéleti személyiséget várunk. Az alapítvány 2020. augusztus 25-ig utalja át az ösztöndíjak összegét a tizenegy díjazott hallgató bankszámlájára.


6. A pályázat részleteivel kapcsolatban az alapítvány alapítójától, Sófi Józseftől a következő e-mail címen lehet információkat kérni: jozsefsofi@gmail.com

Minden pályázónak sok sikert kíván: az SZTE Sófi József Alapítvány Kuratóriuma

Szeged, 2018. november 4.

Az SZTE Sófi Ösztöndíjat odaítélő Kuratórium tagjai:


A Kuratórium Elnöke: Prof. Dr. Visy Csaba Egyetemi tanár

SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék


A Kuratórium Tagjai:


1. Prof. Dr. Benedek György Egyetemi tanár

SZTE, Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet

2. Prof. Dr. Dux László Tanszékvezető egyetemi tanár

SZTE, Általános Orvostudományi Kar, Biokémiai Intézet

3. Prof. Dr. Farkas Beáta Tanszékvezető egyetemi tanár

SZTE, Gazdaságtudományi Kar, Pénzügyek és Nemzetközi Kapcsolatok Intézete

4. Prof. Dr. Fülöp Ferenc Akadémikus, egyetemi tanár

SZTE, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerkémiai Intézet

5. Prof. Dr. Jakab Éva Tanszékvezető egyetemi tanár

SZTE, Állam-és Jogtudományi Kar, Római Jogi Tanszék

6. Prof. Dr. Hatvani László Akadémikus, egyetemi tanár

SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

7. Prof. Dr. Hernádi Klára Egyetemi tanár,

SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

8. Prof. Dr. Hetényi Magdolna Akadémikus, egyetemi tanár

SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék

9. Prof. Dr. J. Nagy László Tanszékvezető egyetemi tanár

SZTE, Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar, Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék

10. Prof. Dr. Kerek Ferenc Egyetemi tanár

SZTE, Bartók Béla Művészeti Kar, Zongora Tanszék

11. Prof. Dr. Kevei Ferencné Egyetemi tanár

SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

12. Prof. Dr. Rakonczay Zoltán Egyetemi tanár

SZTE, Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék

13. Prof. Dr. Szabó Gábor Akadémikus, Egyetemi tanár

SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

14. Prof. Dr. Szörényi László Egyetemi tanár

SZTE, Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar, Klasszika-filológia és Neolatin Tanszék

15. Prof. Dr. Szőnyi György Endre Egyetemi tanár

SZTE, Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar, Angol Tanszék

16. Prof. Dr. Tamás Gábor Akadémikus,Egyetemi tanár

SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

17. Prof. Dr. Vécsei László Akadémikus, Egyetemi tanár

SZTE, Általános Orvostudományi Kar, Neurológiai Klinika