Társadalomföldrajz alszekció tagozatbeosztása

Időpont Tagozat Szerző(k) Pályamunka címe Küldő intézmény Témavezető(k)
2021. április 7. 9:00 Általános társadalomföldrajz, szociálgeográfia Bereczki Regina Tiszatelek társadalmának szociálgeográfiai jellemzése NYE Kókai Sándor (egyetemi magántanár)
2021. április 7. 9:00 Általános társadalomföldrajz, szociálgeográfia Dratsay Dénes A népességmegtartó képesség fogalmi keretei és statisztikai mérhetőségének kritikai megközelítése Hódmezővásárhely példáján SZTE - TTIK Nagy Gyula (egyetemi tanársegéd)
2021. április 7. 9:00 Általános társadalomföldrajz, szociálgeográfia Héjja Barbara A kognitív keret szerepe Kézdivásárhely lakosainak mentális térképezésében RO BBTE Török Ibolya (egyetemi docens)
2021. április 7. 9:00 Általános társadalomföldrajz, szociálgeográfia Oroszi Dóra A külföldön dolgozó kárpátaljai magyarok jövőképének vizsgálata UA IIRFKMF Molnár József (docens)
2021. április 7. 9:00 Általános társadalomföldrajz, szociálgeográfia Simon Réka Iskolakerületek - a középfokú oktatás területi különbségei Budapesten ELTE - TTK Szabó Pál (egyetemi docens)
2021. április 7. 9:00 Általános társadalomföldrajz, szociálgeográfia Tóbiás Katinka A gamifikáció lehetőségei a geográfusképzésben a Cities: Skylines példáján SZTE - TTIK Boros Lajos (egyetemi docens
2021. április 7. 9:00 Általános társadalomföldrajz, szociálgeográfia Tóth Dalma Vizsoly szociálgeográfiai vizsgálata NYE Bányászné Kristóf Andrea (adjunktus)
2021. április 6. 13:30 Környezet és társadalom Pataki Katalin, Vajdovich Noémi Annamária Az energiaszegénység mérése multidimenzionális mutatók segítségével négy észak-közép-magyarországi településen ELTE - TTK Csontos Csaba (PhD-hallgató), Munkácsy Béla (egyetemi adjunktus)
2021. április 6. 13:30 Környezet és társadalom Balkus Bence Máté A klímaváltozás hatása különböző települési karakterekre Békéscsaba példáján SZTE - TTIK Nagy Gyula (egyetemi tanársegéd)
2021. április 6. 13:30 Környezet és társadalom Lovász Tamás, Vara Bálint, Verhás Georgina Az ökotudatos falufejlesztések sikertényezői és adaptálható elemei BCE - TK Jeney László (egyetemi docens)
2021. április 6. 13:30 Környezet és társadalom Michels Ambrus Menyhért Együtt élni a természettel, avagy a fenntartható fogyasztás és a természettel ápolt személyes kapcsolat közötti összefüggések vizsgálata BCE - GTK Marjainé Szerényi Zsuzsanna (egyetemi adjunktus)
2021. április 6. 13:30 Környezet és társadalom Nagy Regina Az éghajlatváltozás és az utolsó esély turizmus kapcsolata ELTE - TTK Jankó Ferenc (egyetemi docens)
2021. április 6. 13:30 Környezet és társadalom Póka Cintia A szőlővenyige tüzelési célú hasznosításának elmélete és gyakorlata Olaszliszka hegyközség területén DE - TTK Tóth Tamás (egyetemi adjunktus)
2021. április 6. 13:30 Környezet és társadalom Szabó Nikoletta A terroir jelentősége a borturizmusban egy specifikus Balaton-felvidéki példa alapján SZTE - TTIK Vida György (egyetemi tanársegéd), Pál-Molnár Elemér (egyetemi docens)
2021. április 6. 13:30 Környezet és társadalom Takács Alex Egyes mezőgazdasági termékek környezeti lábnyoma és annak térbeli megjelenése Magyarországon ELTE - TTK Soha Tamás (PhD-hallgató)
2021. április 6. 13:30 Környezet és társadalom Tráser Nándor Az informális városi zöldterületek vizsgálata Szegeden a COVID-19 pandémia alatt SZTE - TTIK Nagy Gyula (egyetemi tanársegéd)
2021. április 8. 9:00 Közlekedés- és gazdaságföldrajz Brindza Ágnes Az okos mobilitás helyzetének feltárása, mérésének és fejlesztésének lehetőségei Szegeden SZTE - TTIK Nagy Gyula (egyetemi tanársegéd), Kovalcsik Tamás (PhD-hallgató)
2021. április 8. 9:00 Közlekedés- és gazdaságföldrajz Heiner Soma Ádám A COVID pandémia hatása a légiközlekedésre a Budapest Liszt Ferenc Repülőtér forgalmának változása tükrében SZTE - TTIK Nagy Gyula (egyetemi tanársegéd)
2021. április 8. 9:00 Közlekedés- és gazdaságföldrajz Kaposvári László Tamás Miskolc közúti közlekedési rendszere ME - BTK Siskáné Szilasi Beáta (egyetemi docens)
2021. április 8. 9:00 Közlekedés- és gazdaságföldrajz Michels Ambrus Menyhért Van ilyenkor helye a bizalomnak? Avagy a fogyasztó és termelő közötti kapcsolat vizsgálata magyarországi bevásárló-közösségeken keresztül BCE - TT Kocsis Tamás (egyetemi docens)
2021. április 8. 9:00 Közlekedés- és gazdaságföldrajz Müller Fanni Megyehatármenti rurális települések elérhetőségének vizsgálata PTE - TTK Máté Éva (tanársegéd)
2021. április 8. 9:00 Közlekedés- és gazdaságföldrajz Németh Izabella Magyarország elektromos-autó-töltőhálózatának elérhetőségi vizsgálata térinformatikai eszközökkel ELTE - TTK Soha Tamás (PhD-hallgató)
2021. április 8. 9:00 Közlekedés- és gazdaságföldrajz Vezsdel László Beregszász turisztikai vonzáskörzetének vizsgálata a megyén kívüli személyszállító járművek forgalma alapján UA IIRFKMF Gönczy Sándor (főiskolai docens)
2021. április 7. 13:30 Politikai- és történeti földrajz Bálint Aliz Kamilla Gyergyóditró helynevei webtérképen RO BBTE Bartos Elekes Zsombor (egyetemi docens)
2021. április 7. 13:30 Politikai- és történeti földrajz Bálint Aliz Kamilla, Magyari Mátyás Hevenesi-féle térképek névrajzi összehasonlító elemzése RO BBTE Bartos-Elekes Zsombor (egyetemi docens)
2021. április 7. 13:30 Politikai- és történeti földrajz Fülöp Krisztina Vásárosnamény történeti földrajza (A táj- és erőforrás használat változása 1784/87-től napjainkig) NYE Bányászné Kristóf Andrea (adjunktus)
2021. április 7. 13:30 Politikai- és történeti földrajz Holányi Ákos A marosvásárhelyi magyar-román viszony a szimbolikus tájkép tükrében University of Durham Steinberg, Philip (professor), Bottlik Zsolt (egyetemi docens)
2021. április 7. 13:30 Politikai- és történeti földrajz Magyari Mátyás A Hevenesi-megyetérképek magyarországi lapjainak összehasonlító elemzése RO BBTE Bartos-Elekes Zsombor (egyetemi docens)
2021. április 7. 13:30 Politikai- és történeti földrajz Orsós György Impériumváltások Pécsen a szimbolikus térformálás tükrében PTE - TTK Reményi Péter (egyetemi docens)
2021. április 7. 13:30 Politikai- és történeti földrajz Papp Zoltán Líbia geopolitikája NYE Kókai Sándor (főiskolai tanár)
2021. április 7. 13:30 Politikai- és történeti földrajz Tóth Róbert A Krím-félsziget politikai földrajzi sajátosságai a többi posztszovjet „hotspot” tükrében BCE - TT Jeney László (egyetemi docens)
2021. április 7. 13:30 Településfejlesztés, településföldrajz Bauer Ádám, Réthy Miklós András, Vara Bálint A barnamezős területek hasznosításának lehetőségei és problémái a Közvágóhíd és környezete példáján BCE - TK Kocsis János Balázs (egyetemi docens)
2021. április 7. 13:30 Településfejlesztés, településföldrajz Buzsáki Réka A 2010-es pécsi Európa Kulturális Fővárosa Projekt hatásainak vizsgálata, tíz év távlatából PTE - TTK Trócsányi András (egyetemi docens)
2021. április 7. 13:30 Településfejlesztés, településföldrajz Héjja Barbara A kézdivásárhelyi fiatalok térhasználatának vizsgálata mentális térképek alapján RO BBTE Török Ibolya (egyetemi docens)
2021. április 7. 13:30 Településfejlesztés, településföldrajz Kovács Gabriella Sérülékenység és reziliencia: a COVID-járvány hatása egy kisváros életére PTE - TTK Pirisi Gábor (egyetemi adjunktus)
2021. április 7. 13:30 Településfejlesztés, településföldrajz Országh Csilla A félperifériás kapitalizmus megnyilvánulása Tatabánya két lakótelepének morfológiai és társadalomföldrajzi vizsgálata alapján SZTE - TTIK Nagy Gyula (egyetemi tanársegéd)
2021. április 7. 13:30 Településfejlesztés, településföldrajz Simkó Zsófia Vajda- és Kazárbokor településföldrajzi vizsgálata és tanyafejlesztési lehetőségei NYE Bácskainé Pristyák Erika (főiskolai docens)
2021. április 7. 13:30 Településfejlesztés, településföldrajz Szkalisity András Szocialista üdülőtelepek helyzete és funkciói a 21. században Csongrád-Csanád megyei példák alapján SZTE - TTIK Nagy Gyula (egyetemi tanársegéd)
2021. április 7. 13:30 Településfejlesztés, településföldrajz Vámos Ramóna A vertikális lakóhelyi szegregáció vizsgálata Szeged példája alapján SZTE - TTIK Nagy Gyula (egyetemi tanársegéd)
2021. április 6. 13:30 Térstruktúra, területfejlesztés, régiómarketing Czapp Nikolett, Domokos Csenge Virág, Gera Anna Helyi termék, mint a periférikus térségek identitásképző és településmarketing eszköze BCE - TK Varga Ágnes (egyetemi tanársegéd)
2021. április 6. 13:30 Térstruktúra, területfejlesztés, régiómarketing Gali Kende A rendíthetetlen hazafiaktól az üvöltő szenteken át a nyugati fosztogatókig. NFL-stadionok a területfejlesztés tükrében ELTE - BTK Farkas György (egyetemi adjunktus)
2021. április 6. 13:30 Térstruktúra, területfejlesztés, régiómarketing Horváth Anna Településfejlesztési jó gyakorlatok kisugárzásának lehetőségei és korlátai a szatmári szilva hazájában BCE - TT Varga Ágnes (egyetemi tanársegéd)
2021. április 6. 13:30 Térstruktúra, területfejlesztés, régiómarketing Igari András Speciális régiótípusok változó szerepe az Európai Unió regionális politikájában és Magyarországon ELTE - TTK Szabó Pál (egyetemi docens)
2021. április 6. 13:30 Térstruktúra, területfejlesztés, régiómarketing Lédermayer Regina Hova tovább Vác? – A város turisztikai márkázásának lehetőségei BCE - GTK Lontai-Szilágyi Zsuzsanna (egyetemi tanársegéd)
2021. április 6. 13:30 Térstruktúra, területfejlesztés, régiómarketing Németh Melitta A közösségi média és turizmusmarketing összefüggései – különös tekintettel Szeged turisztikai folyamataiban SZTE - TTIK Vida György (egyetemi tanársegéd), Süli Dorottya (PhD-hallgató)
2021. április 6. 13:30 Térstruktúra, területfejlesztés, régiómarketing Tuza Benedek A koronavírus-járvány (COVID-19) területi elemzése és médiareprezentációja ELTE - TTK Berki Márton (egyetemi adjunktus)
2021. április 7. 9:00 Turizmus- és turizmusfejlesztés földrajza Cs. Nagy Ádám Turistautak felmérése és földrajzi elemzése Magyarországon EKE - TTK Sütő László (egyetemi docens)
2021. április 7. 9:00 Turizmus- és turizmusfejlesztés földrajza Inges Zénó Turisztikai fejlesztési lehetőségek egyedi tájértékek kataszterezése alapján Noszvaj településén EKE - TTK Dobos Anna (egyetemi docens)
2021. április 7. 9:00 Turizmus- és turizmusfejlesztés földrajza Lavaj Marcell Természetjáró adottságok felmérése a Bükkben turisztikai döntéstámogató mobilapplikáció fejlesztéséhez DE - TTK Halasi-Kovácsné Benkhard Borbála Rita (egyetemi tanársegéd), Túri Zoltán (egyetemi adjunktus)
2021. április 7. 9:00 Turizmus- és turizmusfejlesztés földrajza Schandl Réka Turisztikai fejlesztések pozitív és negatív elemei a Balatonfüredi járás fejlődésében BCE - TT Jeney László (egyetemi docens)
2021. április 7. 9:00 Turizmus- és turizmusfejlesztés földrajza Simon Dominika A kárpátaljai magyarlakta területek turizmusának fejlesztései elképzelései prominencia vizsgálat alapján UA IIRFKMF Berghauer Sándor (docens)
2021. április 7. 9:00 Turizmus- és turizmusfejlesztés földrajza Virág Martin A természetjárás adottságai és hatásai a Cserhát turistaútjain EKE - TTK Sütő László (egyetemi docens)


Társadalomföldrajz alszekció tagozatbeosztásásnak letöltése: Társdalomföldrajz_tagozatbeosztás

Közösségi média