Matematika alszekció tagozatbeosztása

Időpont Tagozat Szerző(k) Pályamunka címe Küldő intézmény Témavezető(k)
2021. április 7. 15:00 Algebra és számelmélet Bursics Balázs, Matolcsi Dávid, Schrettner Jakab Extremális halmazok, derékszögek és Hamming-távolságok ELTE - TTK Pach Péter Pál (egyetemi docens)
2021. április 7. 15:00 Algebra és számelmélet Csahók Tímea Kvaternióalgebrák explicit izomorfizmusai 2 karakterisztikában ELTE - TTK Zábrádi Gergely (egyetemi docens), Kutas Péter (tudományos munkatárs)
2021. április 7. 15:00 Algebra és számelmélet Lukács Ferenc Speciális struktúrák modellelméleti stabilitása BME - TTK Sági Gábor (egyetemi docens)
2021. április 7. 15:00 Algebra és számelmélet Nguyen Vinh Hung Különböző részösszegű aszimptotikus bázisok BME - TTK Kiss Sándor (egyetemi docens)
2021. április 7. 15:00 Algebra és számelmélet Szabó Csaba Erősen standardul rétegezett algebrák finitisztikus dimenziója BME - TTK Lukács Erzsébet (egyetemi docens)
2021. április 7. 15:00 Algebra és számelmélet Szabó Kristóf Polinomok rezultánsának becslése a p-adikus értékeléssel ELTE - TTK Zábrádi Gergely (egyetemi docens)
2021. április 7. 15:00 Algebra és számelmélet Tran Hoang Anh A simple counterexample for the permanent-on-top conjecture ELTE - TTK Frenkel Péter (egyetemi adjunktus)
2021. április 6. 14:00 Analízis Grünwald Richárd Addíciós tétellel rendelkező függvényeket deriváló additív függvényekről DE - TTK Páles Zsolt (egyetemi tanár)
2021. április 6. 14:00 Analízis Grünwald Richárd Általánosított Bajraktarević-közepek egyenlőségi poblémája DE - TTK Páles Zsolt (egyetemi tanár)
2021. április 6. 14:00 Analízis Gyenti Bálint Új eredmények lokális automorfizmusokról BME - TTK Molnár Lajos (egyetemi tanár)
2021. április 6. 14:00 Analízis Gyúró Noémi Határciklusok bifurkációja ELTE - TTK Kovács Sándor (adjunktus), György Szilvia (PhD-hallgató)
2021. április 6. 14:00 Analízis Hingyi Balázs Reakció-diffúziós egyenletek szabad peremű régióinak detektálása nem sima nemlinearitás esetén ELTE - TTK Karátson János (egyetemi tanár)
2021. április 6. 14:00 Analízis Pénzes Evelin Általánosított fraktálok DE - TTK Bessenyei Mihály (egyetemi docens)
2021. április 6. 14:00 Analízis Tompa Júlia Boglárka A Martin-modell kvalitatív tulajdonságai ELTE - TTK Kovács Sándor (egyetemi adjunktus), György Szilvia (PhD-hallgató)
2021. április 6. 14:00 Analízis Tóth Péter Egy összetett függvényegyenlet-rendszer folytonos megoldásai DE - TTK Boros Zoltán (egyetemi docens)
2021. április 7. 9:00 Geometria Eper Miklós Fedések horo- és hiperszférákkal a 2- és 3-dimenziós hiperbolikus térben BME - TTK Szirmai Jenő (egyetemi docens)
2021. április 7. 9:00 Geometria Kadlicskó Máté Véges általánosított Minkowski-elrendezések BME - TTK Lángi Zsolt (egyetemi docens)
2021. április 7. 9:00 Geometria Kátay Tamás Tipikus Besicovitch halmazok a síkon ELTE - TTK Keleti Tamás (egyetemi tanár)
2021. április 7. 9:00 Geometria Ködmön Csenge Lili Konvex sokszög beírt sokszögeinek extremális tulajdonságai BME - TTK Lángi Zsolt (egyetemi docens)
2021. április 7. 9:00 Geometria Nagy Kinga Sima határú konvex lemez darabolása egybevágó részekre SZTE - TTIK Vígh Viktor (egyetemi docens)
2021. április 7. 9:00 Geometria Nagy Klaudia Falak geometriája BME - ÉPK Domokos Gábor (egyetemi tanár)
2021. április 7. 9:00 Geometria Szesztay Ágoston Péter ÉLEIN SZELT POLIÉDEREK KOMBINATORIKUS ÉS METRIKUS TULAJDONSÁGAI BME - ÉPK Domokos Gábor (egyetemi tanár), Lángi Zsolt (egyetemi docens)
2021. április 6. 16:00 Kombinatorika és gráfelmélet Borbényi Márton Gauge transzformáció ELTE - TTK Csikvári Péter (egyetemi docens)
2021. április 6. 16:00 Kombinatorika és gráfelmélet Fraknói Ádám, Márton Dávid, Simon Dániel Gábor Optimális adaptív keresés kis kapacitású, megbízhatatlan tesztekkel ELTE - TTK Lenger Dániel Antal (PhD-hallgató), Pálvölgyi Dömötör (egyetemi adjunktus)
2021. április 6. 16:00 Kombinatorika és gráfelmélet Imolay András Fedések, irányítások és faktorok ELTE - TTK Csikvári Péter (egyetemi docens)
2021. április 6. 16:00 Kombinatorika és gráfelmélet Jung Attila Korlátos fokszámú hipergráfok árnyéka ELTE - TTK Katona Gyula (kutató professzor emeritus)
2021. április 6. 16:00 Kombinatorika és gráfelmélet Karl János Metszési Lemma a páratlan-metszési számra BME - TTK Toth Geza (felállasú docens)
2021. április 6. 16:00 Kombinatorika és gráfelmélet Kovács Benedek Páronként diszjunkt vektorpárok keresése F_{2^n}-ben előírt különbségsorozattal ELTE - TTK Csikvári Péter (egyetemi docens)
2021. április 6. 16:00 Kombinatorika és gráfelmélet Matolcsi Dávid Eredmények összeghalmazok méretérol ELTE - TTK Ruzsa Imre (tudományos tanácsadó)
2021. április 6. 16:00 Kombinatorika és gráfelmélet Nagy Kartal Dávid Kleitman egy tételének általánosítása ELTE - TTK Katona Gyula (egyetemi tanár)
2021. április 6. 16:00 Kombinatorika és gráfelmélet Schweitzer Ádám Irányítások számolása stabil polinomokkal és Bethe approximációval ELTE - TTK Csikvári Péter (egyetemi docens)
2021. április 7. 9:00 Számítástudomány és operációkutatás Batta Gergő Péter Algoritmusok a benzinkút problémára DE - TTK Bérczes Attila Jenő (egyetemi tanár), Szikszai Márton (külső konzulens)
2021. április 7. 9:00 Számítástudomány és operációkutatás Csáji Gergely Egy új kvantum algoritmus a Z^n_{2^t} csoport rejtett eltolás problémájára ELTE - TTK Ivanyos Gábor (egyetemi tanár)
2021. április 7. 9:00 Számítástudomány és operációkutatás Keresztes László, Szögi Evelin Agygráfok elemzése gépi tanulási módszerekkel ELTE - TTK Grolmusz Vince (egyetemi tanár)
2021. április 7. 9:00 Számítástudomány és operációkutatás Keresztes László, Szögi Evelin Amiloidképződési hajlam predikciója hexapeptidekre gépi tanulási módszerekkel ELTE - TTK Grolmusz Vince (egyetemi tanár)
2021. április 7. 9:00 Számítástudomány és operációkutatás Keresztes László, Szögi Evelin Fontos élhalmazok keresése az agygráfokban gépi tanulási módszerekkel ELTE - TTK Grolmusz Vince (egyetemi tanár)
2021. április 7. 9:00 Számítástudomány és operációkutatás Kiss Rebeka Ortogonális tömbök létezése és egészértékű programozás SZTE - TTIK Nagy Gábor Péter (egyetemi tanár)
2021. április 7. 9:00 Számítástudomány és operációkutatás Pálfy Máté Pszeudorekurzív sorozatok részhalmaz összegéről és alkalmazása egy kódolási eljárásra ELTE - TTK Hegyvári Norbert (főiskolai tanár)
2021. április 7. 9:00 Számítástudomány és operációkutatás Tóth Norbert A sorompó-probléma a konvex analízis tükrében DE - TTK Bessenyei Mihály (egyetemi docens)
2021. április 7. 15:00 Sztochasztika és statisztika Alexy Marcell, Borbényi Márton, Imolay András A Szabad Uniform Feszítőerdő összefüggősége az élsúlyozás függvényében ELTE - TTK Timár Ádám (tudományos főmunkatárs)
2021. április 7. 15:00 Sztochasztika és statisztika Grünfelder Balázs Véletlen körpoligonok területének szórása SZTE - TTIK Fodor Ferenc (egyetemi docens), Vígh Viktor (egyetemi docens)
2021. április 7. 15:00 Sztochasztika és statisztika Keliger Dániel Sűrűség függő Markov-folyamatok gráf limeszeken epidemiológiai alkalmazásokkal BME - TTK Horváth Illés Antal (tudományos munkatárs)
2021. április 7. 15:00 Sztochasztika és statisztika Kenyeres Éva Oktatott tárgyak kiértékelése páros összehasonlítási módszerrel hallgatói vélemények alapján PE - MK Mihálykóné Orbán Éva (egyetemi docens)
2021. április 7. 15:00 Sztochasztika és statisztika Palinszki Alexandra Sorba fejthető Orlicz-féle sztochasztikus folyamatok szimulációja UA IIRFKMF Kucsinka Katalin (docens)
2021. április 7. 15:00 Sztochasztika és statisztika Papvári Dániel István Véletlen közelítések L-konvex sokszögekkel SZTE - TTIK Fodor Ferenc (egyetemi docens), Vígh Viktor (egyetemi docens)
2021. április 7. 15:00 Sztochasztika és statisztika Tamás Ambrus Nem-aszimptotikus eloszlás-független konfidenciahalmazok bináris klasszifikációhoz ELTE - TTK Csáji Balázs Csanád (tudományos főmunkatárs)
2021. április 7. 15:00 Sztochasztika és statisztika Wiandt Péter Szubkritikus Galton-Watson-folyamatok bevándorlással SZTE - TTIK Kevei Péter (egyetemi docens)
2021. április 8. 9:00 Topológia és algebrai geometria Csépai András Stabil Pontrjagin Thom-konstrukció proper leképezésekre II ELTE - TTK Szűcs András (egyetemi tanár)
2021. április 8. 9:00 Topológia és algebrai geometria Ficzere Kornélia Topologikus hurkok hat-dimenziós feloldható szorzáscsoporttal, amelyek nilradikálja öt-dimenziós DE - TTK Figula Ágota (egyetemi docens)
2021. április 8. 9:00 Topológia és algebrai geometria Pituk Sára Többszörösen telítő halmazok és MCF-kódok ELTE - TTK Kiss György (egyetemi docens)
2021. április 8. 9:00 Topológia és algebrai geometria Porupsánszki István Véges projektív térbeli kvádrikasorokról ELTE - TTK Kiss György (egyetemi docens)
2021. április 8. 9:00 Topológia és algebrai geometria Szemerédi Levente Steiner-féle hármasrendszerek és terjedés projektív terekben ELTE - TTK Nagy Zoltán Lóránt (kutató)
2021. április 8. 9:00 Topológia és algebrai geometria Tornyi Tamás Konvexitás vizsgálata metrikus terekben
Voronoi partíciók alapján
PTE - TTK Eisner Tímea (egyetemi adjunktus), Schipp Ferenc (professor emeritus)


Matematika alszekció tagozatbeosztásának letöltése: Matematika_tagozatbeosztás

Közösségi média