Földrajz/földtudományok alszekció tagozatbeosztása

Időpont Tagozat Szerző(k) Pályamunka címe Küldő intézmény Témavezető(k)
2021. április 8. 9:00 A környezettudomány földtudományi alkalmazásai Andrási Brigitta, Siska-Szabó Lehel Környezetszennyező nehézfémek ártalmatlanítása növényekkel: a mártélyi Holt-Tisza rehabilitációja kapcsán létesült zagykazetták monitoringja SZTE - TTIK M. Tóthné Farsang Andrea (egyetemi tanár)
2021. április 8. 9:00 A környezettudomány földtudományi alkalmazásai Bauer László A kémhatás szerepe a gyógyszerhatóanyagok adszorpciós folyamataiban egy mezőgazdasági művelésű homoktalajon ELTE - TTK Szalai Zoltán (egyetemi docens), Szabó Lili (PhD-hallgató)
2021. április 8. 9:00 A környezettudomány földtudományi alkalmazásai Fórián Szilveszter Mikroműanyagok mennyisége a Tisza és mellékfolyói üledékében a Rahó és Mindszent közötti szakaszon SZTE - TTIK Kiss Tímea (egyetemi docens)
2021. április 8. 9:00 A környezettudomány földtudományi alkalmazásai Juhász Tamás Az Által-ér szennyezettségének vizsgálata SOE - EMK Horváth Adrienn (adjunktus)
2021. április 8. 9:00 A környezettudomány földtudományi alkalmazásai Molnár Bence A természetes sugárzás anomáliáinak vizsgálata egy kővágószőlősi példán keresztül ELTE - TTK Várhegyi András (körny.védelmi vezető)
2021. április 8. 9:00 A környezettudomány földtudományi alkalmazásai Sipeki Lilla Kémiai elemek a szőlő részeiben, összefüggésük a talaj és kőzet összetételével a mádi Király-hegy egy dűlőjének példáján ME - MFK Kristály Ferenc (tudományos főmunkatárs), Demeter Endre (tanársegéd)
2021. április 8. 9:00 A környezettudomány földtudományi alkalmazásai Szász Noémi Vízrekesztő rétegekből történő szennyeződések rediffúziós jelenségének laboratóriumi vizsgálata ME - MFK Székely István (tudományos segédmunkatárs), Madarász Tamás (egyetemi docens)
2021. április 8. 9:00 A környezettudomány földtudományi alkalmazásai Tóth Olívia Az ércbányászati tevékenység hatásának vizsgálata Beregszászban UA IIRFKMF Gönczy Sándor (docens)
2021. április 8. 9:00 Ásványtan és kőzettan Balassa Csilla Ritkaföldfém- és ritkaelem-dúsulást tartalmazó metavulkanit test keresztmetszeti vizsgálata a Bükk hegységi Kőris-völgyből ME - MFK Németh Norbert (egyetemi docens), Kristály Ferenc (tudományos főmunkatárs)
2021. április 8. 9:00 Ásványtan és kőzettan Cserép Barbara Üzenet a mélyből: mafikus kristálycsomók a csomádi dácit horzsakövekben ELTE - TTK Harangi Szabolcs (egyetemi tanár)
2021. április 8. 9:00 Ásványtan és kőzettan Halász Noémi Az Ol Doinyo Lengai egy ijolit xenolitjának evolúciója SZTE - TTIK M. Tóth Tivadar (egyetemi tanár), Guzmics Tibor (vezető kutató), Berkesi Márta (tudományos munkatárs)
2021. április 8. 9:00 Ásványtan és kőzettan Hegyesi Eszter Bernadett Szektorzónásan lumineszkáló gánti gipszkristályok vizsgálata ELTE - TTK Weiszburg Tamás (egyetemi docens), Topa Boglárka Anna (tanársegéd)
2021. április 8. 9:00 Ásványtan és kőzettan Kövér Regina Otolit növekedési zónáinak vizsgálata: szerkezeti sajátosságaik és környezetjelző szerepük PE - MK Pósfai Mihály (egyetemi tanár), Molnár Zsombor (tanszéki mérnök)
2021. április 8. 9:00 Ásványtan és kőzettan Lázár Anett Ikait (kalcium-karbonát-hexahidrát) - amorf karbonát átalakulás vizsgálata PE - MK Németh Péter (tanszéki mérnök)
2021. április 6. 13:30 Földtan és paleontológia Virók András A Körös-vidéki történelem feltárása geofizikai módszerek alkalmazásával ELTE - TTK Lukács Tamás (okleveles geofizikus), Klembala Zsombor (okleveles geofizikus)
2021. április 6. 13:30 Földtan és paleontológia Mizsei Regina Ágnes Édesvízi Ostracodák A Bakony Felső-Kréta Rétegeiből ELTE - TTK Mohr Emőke (adjunktus), Botfalvai Gábor (tudományos munkatárs)
2021. április 6. 13:30 Földtan és paleontológia Németi Kornél A Balaton feltöltődéstörténete és a tavi üledékek térképezése balatonboglári vízi szeizmikus szelvények alapján ELTE - TTK Visnovitz Ferenc (tudományos segédmunkatárs)
2021. április 6. 13:30 Földtan és paleontológia Rekeczki Kinga A dombói vár téglaanyagának kormeghatározása termolumineszcens módszerrel SZTE - BTK Sipos György (egyetemi docens)
2021. április 6. 13:30 Földtan és paleontológia Szabó Kata Alexa Conodonta biosztratigráfiai vizsgálatok Felsőtárkány környékén ELTE - TTK Karádi-Kapiller Viktor (tudományos munkatárs)
2021. április 6. 13:30 Földtan és paleontológia Vári Tamás Zsolt A magyarbagói Feneketlen-tavi tőzegmohaláp negyedidőszak végi környezettörténete SZTE - TTIK Sümegi Pál (egyetemi tanár)
2021. április 6. 13:30 Földtudományok városökológiai alkalmazásai Juhász Orsolya Az időjárási helyzet hatása a városi klímára Budapest XI. kerületében ELTE - TTK Pongrácz Rita (egyetemi adjunktus), Dezső Zsuzsanna (egyetemi adjunktus)
2021. április 6. 13:30 Földtudományok városökológiai alkalmazásai Kacsova Evelin Csenge A városi faállomány ökoszisztéma szolgáltatásainak elemzése és előrejelzése egy szegedi utcarekonstrukció példáján SZTE - TTIK Gulyás Ágnes (egyetemi adjunktus)
2021. április 6. 13:30 Földtudományok városökológiai alkalmazásai Katona Máté Városi talajállapot felmérés Kaposvár területén SOE - EMK Horváth Adrienn (adjunktus), Bidló András (egyetemi tanár)
2021. április 6. 13:30 Földtudományok városökológiai alkalmazásai Katona Máté Kaposvár város nehézfémterhelésének vizsgálata SOE - EMK Horváth Adrienn (adjunktus), Bidló András (egyetemi tanár)
2021. április 6. 13:30 Földtudományok városökológiai alkalmazásai Kiss Cintia Városi háttérszennyezettség meghatározása padláspor minták alapján Szegeden, különös tekintettel a mezőgazdasági eredetű növényvédőszer-mardványokra SZTE - TTIK M. Tóthné Farsang Andrea (egyetemi tanár)
2021. április 6. 13:30 Földtudományok városökológiai alkalmazásai Komoróczki Eszter Mária Vertikális kétoldalas napelemes zajvédő falak telepíthetőségi és energiatermelési potenciálvizsgálata a Budapest-Szob vasútvonal mentén ELTE - TTK Soha Tamás (PhD-hallgató)
2021. április 6. 13:30 Geofizika Borsányi Máté Nem konvencionális szénhidrogén kutatás Battonya térségében ELTE - TTK Bereczki László (főosztályvezető)
2021. április 6. 13:30 Geofizika Egey Bence Hidraulikusan vezető vetők numerikus vizsgálata EPM megközelítése ELTE - TTK Galsa Attila (adjunktus), Szíjártó Márk (PhD-hallgató)
2021. április 6. 13:30 Geofizika Kiss Viktória A CRS (közös reflexiós felület)szerinti összegzési eljárás alkalmazása egy Tokaj környéki kutatási területen ME - MFK Takács Ernő (egyetemi tanár), Hegedűs Endre (tudományos tanácsadó)
2021. április 6. 13:30 Geofizika Szebenyi Renáta Mónika Árvízvédelmi töltéseken végzett multielektródás mérések korrekciójának vizsgáalata 2D modellezés alapján ELTE - TTK Lukács Tamás (geofizikus)
2021. április 6. 13:30 Geofizika Szűcs József Gábor Szén-oxgién arány mérésekre kifejlesztett, impulzus üzemű neutronforrást használó mélyfúrás-geofizikia szonda mérésének modellezése Monte-Carlo módszerrel ELTE - TTK Balázs László (adjunktus)
2021. április 6. 13:30 Geofizika Velki Máté A mágneses tér évszázados változásai: archeomágneses, paleomágneses és térmodelleken alapuló módszerek összehasonlítása ELTE - TTK Mártonné Szalay Emőke (laborvezető)
2021. április 6. 13:30 Geofizika Virók András Egyenáramú fajlagos elektromos ellenállás szelvényezéses módszer kivitelezése és hibáinak modellezése árvízvédelmi töltések állapotbecslésének céljából

ELTE - TTK Lukács Tamás (okleveles geofizikus)
2021. április 7. 13:30 Geoinformatika és távérzékelés Fodor Máté A NÖVÉNYZET FENOLÓGIAI FÁZISÁNAK VIZSGÁLATA MŰHOLDAS TÁVÉRZÉKELÉSI MÓDSZEREKKEL MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN RS UE Mészáros Minucsér (rendkívüli egyetemi tanár)
2021. április 7. 13:30 Geoinformatika és távérzékelés Ilona Judit, Kacsó Péter, Lukács Bálint, Szabó Ákos A Pâclele Mici és Pâclele Mari iszapvulkánok felszínfejlődésének összehasonlítása RO BBTE Gál Andrea (adjunktus), Imecs Zoltán (egyetemi docens)
2021. április 7. 13:30 Geoinformatika és távérzékelés Jakab Balázs Mezőgazdasági fólia sátrak vizsgálata, távérzékelés és mesterséges neurális hálózat segítségével SZTE - TTIK Van Leeuwen, Boudewijn (egyetemi adjunktus)
2021. április 7. 13:30 Geoinformatika és távérzékelés Jó Viviána Objektum követő algoritmus alkalmazása Dél-Amerika gleccserein ELTE - TTK Nagy Balázs (egyetemi docens), Mari László (egyetemi docens), Ignéczy Ádám (tudományos munkatárs)
2021. április 7. 13:30 Geoinformatika és távérzékelés Kósa Noémi Sentinel-2 űrfelvételek segítségével történő folyódinamikai és morfometriai vizsgálat a Közép-amazóniai régió geodinamikai értékelése céljából ELTE - TTK Székely Balázs (egyetemi docens)
2021. április 7. 13:30 Geoinformatika és távérzékelés Soltész Emese Fényszennyezettség változásának mérése térinformatikai módszerekkel PTE - TTK Gyenizse Péter (egyetemi docens)
2021. április 7. 9:00 Kőzettan, geokémia Balázs Beatrix-Boglárka A Kozolya-kő (Déva, Hunyad megye) ásványtani, geokémiai és petrogenetikai jellemzése RO BBTE Mosonyi Emilia (egyetemi adjunktus)
2021. április 7. 9:00 Kőzettan, geokémia Balázs Beatrix-Boglárka, Balázs Kitti-Bernadett, Szigyártó Ottilia A Rheic-óceáni maradványok az Almás-hegységben (Déli-Kárpátok) RO BBTE Mosonyi Emilia (egyetemi adjunktus)
2021. április 7. 9:00 Kőzettan, geokémia Gábor Ibolya, Simó Orsolya Hideg vizű gejzírszerű jelenségek a Keleti-Kárpátokban RO BBTE Czellecz Boglárka (egyetemi adjunktus)
2021. április 7. 9:00 Kőzettan, geokémia Lőcsei Zsolt Kovásznai mofettagázok kapcsolata a meteorológiai jelenségekkel, valamint a geodinamikai környezettel RO BBTE Kis-Boglárka Mercédesz (egyetemi adjunktus)
2021. április 7. 9:00 Kőzettan, geokémia Pánczél Emese A Csomád Vulkáni Komplexum legidősebb lávadómjának (Kis-Haram) petrogenezise - Egy hosszan szunnyadó vulkán reaktiválódása ELTE - TTK Harangi Szabolcs (egyetemi tanár), Lukács Réka (tudományos munkatárs)
2021. április 7. 9:00 Kőzettan, geokémia Szalay Roland Gázömlések valós idejű vizsgálata és térképezése a Keleti-Kárpátokban RO BBTE Kis Boglárka-Mercédesz (egyetemi adjunktus)
2021. április 7. 9:00 Kőzettan, geokémia Száli Rebeka A Pajzsi Komplexum (Erdélyi-középhegység, Tisia-megaterrénum) kőzeteinek teljes kőzet geokémiai vizsgálati eredményei SZTE - TTIK Raucsikné Varga Andrea (egyetemi adjunktus)
2021. április 7. 9:00 Meteorológia és klimatológia Bátori Levente A hőmérséklet-változás és néhány mezőgazdasági növény termésátlaga közti összefüggések vizsgálata ELTE - TTK Kis Anna (tudományos munkatárs)
2021. április 7. 9:00 Meteorológia és klimatológia Horváth Krisztina Kitti Levegőminőségi elemzések a SHERPA modellel ELTE - TTK Mészáros Róbert (egyetemi docens)
2021. április 7. 9:00 Meteorológia és klimatológia Incze Dóra Az evapotranszspiráció becslése a martonvásári liziméter állomás mérései alapján ELTE - TTK Fodor Nándor (osztályvezető), Barcza Zoltán (egyetemi docens)
2021. április 7. 9:00 Meteorológia és klimatológia Pásztor Marcell Sebestyén Viharok azonosítása és követése piszkés-tetői infrahangadatok felhasználásával ELTE - TTK Czanik Csenge (tud. Segédmunkatárs), Bodnár István (tud. tanácsadó)
2021. április 7. 9:00 Meteorológia és klimatológia Simon Csilla Hőhullám-osztályozás kidolgozása, tendenciaelemzés ELTE - TTK Lakatos Mónika (éghajlati szakértő), Kis Anna (tudományos munkatárs)
2021. április 7. 9:00 Meteorológia és klimatológia Szabó Zita Az emberi hőterhelés és hőérzet kapcsolatának vizsgálata egy ruházati index modell alapján ELTE - TTK Ács Ferenc (egyetemi docens)
2021. április 7. 9:00 Meteorológia és klimatológia Vincze Csilla Az időjárás hatása a méhek méztermelésére ELTE - TTK Leelőssy Ádám (egyetemi adjunktus)
2021. április 7. 14:30 Szerkezeti- és üledésföldtan Aja Ugochukwu Anthony Application of Factor Analysis for Estimation of Organic Richness in Unconventional Reservoirs ME - MFK Szabó Norbert Péter (egyetemi tanár)
2021. április 7. 14:30 Szerkezeti- és üledésföldtan Csomai Dávid A Pannon-medence északkeleti peremének késő-miocén üledékképződési modellje RO BBTE Silye Lóránd (egyetemi adjunktus)
2021. április 7. 14:30 Szerkezeti- és üledésföldtan Farkas Beáta Az elektronmikroszkóp alkalmazási lehetőségei a pleisztocén paleokörnyezeti rekonstrukcióban PTE - TTK Fábián Szabolcs Ákos (egyetemi docens)
2021. április 7. 14:30 Szerkezeti- és üledésföldtan Grósz Mátyás, Janka Péter, Stieber Bence, Szalkai Ábel A Kelet-Cserhát középső-miocén rétegsorának újratérképezése Nagybárkány környékén, különös tekintettel a vulkáni képződményekre ELTE - TTK Weiszburg Tamás (egyetemi docens), Gál Péter (PhD-hallgató), Gherdán tamás (PhD-hallgató)
2021. április 7. 14:30 Szerkezeti- és üledésföldtan Juhász Dorina Kétfázisú redőződés Nagyvisnyó és környékén ELTE - TTK Oravecz Éva (PhD-hallgató), Fodor László (egyetemi docens)
2021. április 7. 14:30 Szerkezeti- és üledésföldtan Kyrillos Samir Mosaad Ghattas Meta-heuristics approaches for permeability estimation of Hugin Formation, Volve Oilfield, North Sea, Norway ME - MFK Szabó Norbert Péter (egyetemi tanár)
2021. április 7. 14:30 Szerkezeti- és üledésföldtan Ladányi Lili Szerkezetföldtani és petrográfiai megfigyelések az Óbányai-völgyben (Kelet-Mecsek) SZTE - TTIK Schubert Félix (egyetemi adjunktus), Hrabovszki Ervin (PhD-hallgató)
2021. április 7. 13:30 Tájkutatás és geomorfológia Balatoni Szilárd, Striker Márton Klímazonalitás paleotalajokban Bátaapáti és Nagymaros példáján ELTE - TTK Jakab Gergely (címzetes egyetemi docens), Király Csilla (tudományos munkatárs)
2021. április 7. 13:30 Tájkutatás és geomorfológia Balázs Dávid A barázdás erózió vizsgálata terepen és terepasztalon végzett megfigyelések alapján DE - TTK Négyesi Gábor (adjunktus)
2021. április 7. 13:30 Tájkutatás és geomorfológia Chelaru Ramona Miről árulkodnak a Rozsda-szakadék peremén lévő fák évgyűrűi? RO BBTE Gál Andrea (egyetemi adjunktus)
2021. április 7. 13:30 Tájkutatás és geomorfológia Nagy Albert Késő-pleisztocén és holocén homokmozgási periódusok idejének meghatározása az Illancs területén SZTE - TTIK Sipos György (egyetemi docens)
2021. április 7. 13:30 Tájkutatás és geomorfológia Németh Gergő A Dél-balatoni berkek tájhasználati és tájszerkezeti elemzése, valamint az élőhelyrehabilitáció lehetőségeinek vizsgálata PTE - TTK Lóczy Dénes (egyetemi tanár), Gyenizse Péter (egyetemi docens)
2021. április 7. 13:30 Tájkutatás és geomorfológia Szabó Kornél A Nagyoroszi-medence tájökológiai szempontú vizsgálata és a tájhasználati rendszer illeszkedése a tájadottságokhoz EKE - TTK Dobos Anna (egyetemi docens)
2021. április 7. 13:30 Tájkutatás és geomorfológia Szilágyi-Sándor András Az Uzboi-Ladon-Morava-folyórendszer vizsgálata ELTE - TTK Székely Balázs (docens)


A Földrajz/földtudományok alszekció tagozatbeosztásának letöltése: Földrajz/földtudományok_tagozatbeosztás

Közösségi média